Orthopedisch technoloog

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep orthopedisch technoloog
Werken als orthopedisch technoloog
Wat doet een orthopedisch technoloog?
Verschil tussen een orthese en prothese
Orthopedische hulpmiddelen
De orthopedisch instrumentmaker:
Opleiding Mens & Techniek:
Opleidingen tot orthopedisch technoloog
Bedrijven waar een orthopedisch technoloog werkzaam kan zijn
Competenties orthopedisch technoloog
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als orthopedisch technoloog
Arbeidsvoorwaarden en salaris orthopedisch technoloog
Eigen bedrijf starten als Orthopedisch technoloog
Boekhoudprogramma vergelijken Orthopedisch technoloog

Beroep orthopedisch technoloog

Een orthopedisch technoloog is werkzaam binnen de orthopedische technologie, wat betrekking heeft op het aanmeten, ontwerpen en maken van hulpmiddelen en/of voorzieningen, die mensen helpen in hun zelfredzaamheid. Een orthopedisch technoloog is dan ook gespecialiseerd in het aanmeten van orthopedische hulpmiddelen, zoals een orthese, schoenen, spalken, braces, steunzolen en protheses. Een prothese is nodig om een lichaamsdeel te vervangen na amputatie, zoals een beenprothese of armprothese. Vanzelfsprekend kunnen de oplossingen die een orthopedisch technoloog kan aanbieden variëren van makkelijk tot zeer complex, afhankelijk van de patiënt. Ook de materialen die een orthopedisch technoloog gebruikt variëren per oplossing. De werkzaamheden van een orthopedisch technoloog bestaan dan ook uit het mobiel houden of maken van mensen, zodat ze zelfredzaam worden. Een andere benaming voor een orthopedisch technoloog is soms ook wel orthopedisch instrumentenmaker. Vanzelfsprekend zijn de werkzaamheden van een orthopedisch technoloog aan te merken als zeer specialistische werkzaamheden, die niet zomaar door iedereen uitgevoerd kunnen worden. Ervaring en vakkennis spelen binnen het beroep orthopedisch technoloog dan ook een belangrijke rol. In bijna alle gevallen zal een orthopedisch technoloog te maken krijgen met patiënten waarvoor hulpmiddelen en/of voorzieningen op maat gemaakt moeten worden. Het is niet zo dat een orthopedisch technoloog alleen hulpmiddelen maakt voor mensen die ledematen missen. Een orthopedisch technoloog kan ook te maken krijgen met mensen die extra ondersteuning nodig hebben en met mensen, die een hulpmiddel nodig hebben om bepaalde lichaamsdelen te corrigeren. Hulpmiddelen om mensen extra te ondersteunen noemt men geen prothese maar orthesen. Het is niet zo dat orthopedisch technologen alle hulpmiddelen maken, omdat bijvoorbeeld orthopedische schoenen gemaakt worden door een orthopedisch schoenmaker.

Werken als orthopedisch technoloog

Patiënten die in aanraking komen met een orthopedisch technoloog kunnen doorverwezen zijn door een revalidatiearts, die als belangrijkste doel heeft de zelfredzaamheid van patiënten te vergroten, zodat ze weer zelfstandig kunnen zijn. Als een patiënt bijvoorbeeld een amputatie heeft ondergaan is dit in veel gevallen een traumatische ervaring voor de patiënt. Het is de revalidatiearts die de patiënt zal bijstaan tijdens deze moeilijke periode. Overigens hoeft het niet alleen om een amputatie te gaan, omdat een orthopedisch technoloog op verschillende manieren hulp kan bieden. Daarnaast bestaan er andere specialisten die raakvlakken hebben met een orthopedisch technoloog, zoals de werkzaamheden van een orthopedisch schoenmaker. Het vakgebied waarbinnen een orthopedisch technoloog werkzaam is, noemt men orthopedische technologie en stamt uit de orthopedie. Orthopedie heeft weer betrekking op behandelingen aan het steun- en bewegingsapparaat van mensen, dat meestal uitgevoerd wordt door een medisch specialist, namelijk een orthopeed.

Wat doet een orthopedisch technoloog?

Een orthopedisch technoloog is iemand die gespecialiseerd is in het ontwerpen, vervaardigen en aanpassen van orthopedische hulpmiddelen, zoals prothesen, orthesen en andere apparaten die worden gebruikt om lichamelijke functies en beweging te ondersteunen of te vervangen. Hier zijn enkele taken en verantwoordelijkheden van een orthopedisch technoloog:

  • Beoordeling en evaluatie: Een orthopedisch technoloog voert beoordelingen en evaluaties uit van patiënten met musculoskeletale aandoeningen, lichamelijke handicaps of letsels. Ze werken samen met medische professionals, zoals orthopedisch chirurgen of fysiotherapeuten, om de behoeften en doelen van de patiënt te begrijpen.
  • Ontwerp en vervaardiging: Op basis van de beoordeling en evaluatie ontwerpt en vervaardigt de orthopedisch technoloog orthopedische hulpmiddelen op maat. Dit kan onder meer prothesen (vervangende ledematen) omvatten voor mensen die een ledemaat hebben verloren, orthesen (ondersteunende apparaten) voor mensen met gewrichtsinstabiliteit of houdingsproblemen, en andere op maat gemaakte apparaten om specifieke behoeften van patiënten te ondersteunen.
  • Aanpassing en fitting: Na het vervaardigen van een orthopedisch hulpmiddel, voert de orthopedisch technoloog aanpassingen en fittings uit om ervoor te zorgen dat het hulpmiddel goed past en optimaal functioneert voor de patiënt. Ze kunnen aanpassingen doen aan de vorm, maat, materialen en componenten van het hulpmiddel om een goede pasvorm en comfort te garanderen.
  • Onderhoud en reparatie: Orthopedische hulpmiddelen vereisen regelmatig onderhoud en reparatie. Een orthopedisch technoloog is verantwoordelijk voor het beoordelen en repareren van beschadigde of versleten hulpmiddelen. Ze kunnen ook advies geven over het juiste gebruik en de zorg voor het hulpmiddel om de duurzaamheid en functionaliteit te behouden.
  • Patiëntbegeleiding en instructie: Een orthopedisch technoloog biedt patiëntbegeleiding en instructie over het gebruik, de werking en het onderhoud van orthopedische hulpmiddelen. Ze leren patiënten hoe ze het hulpmiddel moeten dragen, aanpassen en onderhouden om maximale voordelen te behalen en mogelijke complicaties te voorkomen.
  • Samenwerking met zorgverleners: Orthopedisch technologen werken nauw samen met andere zorgverleners, zoals orthopedisch chirurgen, fysiotherapeuten, revalidatiespecialisten en ergotherapeuten. Ze overleggen en communiceren regelmatig om de behoeften van de patiënt af te stemmen, de voortgang te evalueren en de beste behandelplannen te ontwikkelen.

Verschil tussen een orthese en prothese

Het verschil tussen een orthese en prothese is dat een orthese een lichaamsdeel ondersteunend hulpmiddel is en dat een prothese een lichaamsdeel vervangend hulpmiddel is. Een orthese kan bijvoorbeeld zijn een hulpmiddel rond het onderbeen om een afwijking te corrigeren. Een prothese kan bijvoorbeeld een been zijn.

Orthopedische hulpmiddelen

Orthopedische hulpmiddelen is een algemene benaming voor hulpmiddelen die mensen helpen met betrekking tot hun zelfredzaamheid. Ook grijpstokken, wandgrepen, hogere toiletstoelen, vergrootglazen en bijvoorbeeld bed-hulpmiddelen zijn aan te merken als orthopedische hulpmiddelen, echter worden deze over het algemeen niet gemaakt door een orthopedisch technoloog. De hulpmiddelen die een orthopedisch technoloog maakt behoren tot de medische hulpmiddelen.

De orthopedisch instrumentmaker:

Opleiding Mens & Techniek:

Opleidingen tot orthopedisch technoloog

Wie een carrière ambieert als orthopedisch technoloog kan het beste kiezen voor de hbo-opleiding Mens en Techniek, die alleen te volgen is aan de Paramedische Hogeschool Fontys in Eindhoven. Er bestaan ook Mbo-opleiding op het gebied van orthopedische hulp, echter is het beroep orthopedisch technoloog een beroep op Hbo-niveau. Op Mbo-niveau spreekt men eerder van een orthopedisch Technisch Medewerker. Ook de boekhouding is belangrijk als zelfstandig orthopedisch technoloog.

Bedrijven waar een orthopedisch technoloog werkzaam kan zijn

Als orthopedisch technoloog ben je over het algemeen werkzaam voor een orthopedische praktijk. Daarnaast kan je werkzaam zijn in ziekenhuizen of revalidatiecentra. Het beroep orthopedisch technoloog komt soms ook voor als medisch instrumentmaker.

Competenties orthopedisch technoloog

Een orthopedisch technoloog moet voldoen aan het beroepscompetentieprofielen orthopedische techniek van de NBOT. Binnen het beroepscompetentieprofielen van de Nederlandse Beroepsvereniging Orthopedisch Technologen staat precies omschreven over welke competenties een orthopedisch technoloog moet beschikken. In het kort komen de competenties neer op vakmanschap en professionaliteit. Vanzelfsprekend moet een orthopedisch technoloog aangemerkt worden als allround monteur en technicus, omdat je te maken hebt met veel verschillende machines, handgereedschappen en montagewerkzaamheden. Algemeen belangrijke woorden zijn communicatie, inzicht, zelfstandigheid, plannen, organiseren, overleggen, samenwerken, secuur, controleren en adviseren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als orthopedisch technoloog

Het arbeidsmarktperspectief van een orthopedisch technoloog is over het algemeen goed te noemen, als je beschikt over de juiste opleiding. Daarnaast betreft het een zeer specifieke opleiding, waardoor de concurrentie binnen het beroep niet heel groot is. Een goede orthopedisch technoloog zal dan ook geen enkele moeite hebben bij het verkrijgen van werk. De doorgroeimogelijkheden van een orthopedisch technoloog moeten gezien worden in het verder specialiseren binnen het beroep en/of het verkrijgen van meer verantwoordelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan de functie bedrijfsleider.

Arbeidsvoorwaarden en salaris orthopedisch technoloog

Een orthopedisch technoloog zal doorgaans onder de cao Schoentechniek en Orthopedische techniek vallen, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn afhankelijk van de werkgever. Een orthopedisch technoloog die beschikt over de hbo-opleiding Mens en Techniek zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 2500 en 4100 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Orthopedisch technoloog

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Orthopedisch technoloog, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Orthopedisch technoloog

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Orthopedisch technoloog bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Orthopedisch technoloog.

Mijnzzp.nl