Analist (laboratorium)

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een analist is werkzaam binnen een laboratorium, wat betrekking kan hebben op verschillende specialismen namelijk biologisch, chemisch of medisch. Afhankelijk van het opleidingsniveau en de specialisatie als analist kunnen er ook andere benamingen gebruikt worden als analist namelijk de benamingen laboratoriummedewerker, laboratoriumtechnoloog of de benaming medisch analist. Analist moet dus gezien worden als een algemene benaming voor laboratoriummedewerkers die minimaal over een Mbo-opleiding niveau vier of hoger beschikken. De werkzaamheden als analist worden in alle gevallen uitgevoerd binnen een laboratorium, maar een analist kan wel binnen verschillende vakgebieden werkzaam zijn. Een medisch analist onderzoekt bijvoorbeeld lichaamsstoffen zoals bloed, urine, weefsels en cellen. In alle andere gevallen zal een analist verschillende chemische of biochemische stoffen onderzoeken. Een chemisch analist onderzoekt bijvoorbeeld cosmeticaproducten zoals make-up en shampoo en een biochemisch analist onderzoekt dierlijke en plantaardige stoffen.

Als analist ben je werkzaam binnen een laboratorium en kan je werkzaam zijn binnen verschillende vakgebieden. Afhankelijk van de specialisatie en het opleidingsniveau kan het beroep analist ook weer betrekking hebben op andere beroepen die ook met laboratoriumonderzoek te maken kunnen hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de beroepen bioloog, zoöloog, klinisch chemicus en aan het beroep levensmiddelentechnoloog, dat ook te maken heeft met laboratoriumwerkzaamheden.

Als analist ben je in alle gevallen verantwoordelijk voor het op een deskundige manier uitvoeren van verschillende soorten onderzoeken. Deze deskundigheid heeft weer betrekking op het opstellen van onderzoeken, het op de juiste manier bepalen en bijhouden van de meetresultaten en het op de juiste manier registreren van de resultaten. Het beroep analist moet vrij ruim gezien worden, omdat het beroep analist betrekking kan hebben op diverse beroepen en opleidingsniveaus.

Verantwoordelijkheden analist

In de meeste gevallen betreft het beroep analist een beroep waarbij je ook verantwoordelijk zal zijn voor andere laboratoriummedewerkers, zoals voor de laboranten die ook werkzaam zijn binnen een laboratorium. In dat geval is het de analist die de werkzaamheden zal verdelen binnen het laboratorium en is het de analist die werkzaamheden zal controleren. Een analist is dan ook in veel gevallen een leidinggevend persoon binnen een laboratorium. Het is ook de analist die zal rapporteren aan de opdrachtgever als deze een leidinggevende functie heeft. Om als leidinggevende analist te kunnen werken kan het zijn dat alleen een afgeronde Mbo-opleiding niveau vier niet voldoende zal zijn, afhankelijk van de soort werkzaamheden.

Analist opleidingen:

Farmaceutisch analist:

Opleidingen tot analist

Om als analist te kunnen werken zal je minimaal over de Mbo-opleiding Analist niveau vier moeten beschikken. Binnen het beroep analist zijn de vakken biologie, scheikunde en natuurkunde zeer belangrijk. Als analist bestaan er diverse specialisaties zoals analist klinische chemie, analist pathologie, biotechnologisch analist, chemisch-fysisch analist, microbiologisch analist en de specialisatie technisch onderwijs assistent (TOA). Afhankelijk van de gekozen specialisatie als analist is het in de meeste gevallen ook belangrijk om een passende vervolgstudie op Hbo-niveau te volgen. Het is verder niet mogelijk om een passende vervolgstudie te benoemen, omdat dit betrekking kan hebben op uiteenlopende soorten studies. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een analist werkzaam kan zijn

Als analist kan je voor uiteenlopende soorten laboratoria werkzaam zijn, afhankelijk van de gekozen specialisatie en het opleidingsniveau. Denk bijvoorbeeld aan ziekenhuizen, aan universiteiten, aan onderzoeksinstituten, aan fabrieken, aan bloedbanken en aan paramedische diensten. Waar je precies werkzaam zal zijn als analist is natuurlijk afhankelijk van de specialisatie. Er zijn veel instellingen, organisaties en bedrijven die op verschillende manieren gebruik maken van laboratoriums.

Competenties analist

De competenties als analist zijn niet zomaar aan te geven, omdat het beroep analist betrekking kan hebben op verschillende soorten beroepen. In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat van een analist leidinggevende capaciteiten verwacht mogen worden, omdat je in veel gevallen ook een afdelingsmanager zal zijn. Algemeen belangrijke woorden zijn presteren, verantwoordelijkheidsgevoel, kennis, bijscholing, zelfstandigheid, communicatie, onderzoeksvaardigheden, resultaatgerichtheid en kritisch denken.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als analist

Het arbeidsmarktperspectief als analist is over het algemeen goed te noemen als je beschikt over de juiste studie en specialisatie als analist. Het arbeidsmarktperspectief kan wel verschillen per vakgebied omdat er verschillende soorten analisten bestaan. Het werken in een ziekenhuis als analist kan niet zomaar vergeleken worden met het werkzaam zijn binnen de industrie als analist. De doorgroeimogelijkheden als analist zijn sterk afhankelijk van het opleidingsniveau en je eigen competenties. Een doorgroeimogelijkheid kan zijn de functie hoofdanalist.

Arbeidsvoorwaarden en salaris analist

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden als analist, omdat je als analist werkzaam kan zijn voor uiteenlopende soorten organisaties, instellingen en bedrijven binnen verschillende branches. Een analist binnen een laboratorium zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 2500 en 3600 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingsniveau en verdere verantwoordelijkheden.

Mijnzzp.nl