Analist (laboratorium)

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een analist is werkzaam binnen een laboratorium, wat betrekking kan hebben op verschillende specialismen, namelijk biologisch, chemisch of medisch. Afhankelijk van het opleidingsniveau en de specialisatie kunnen er andere benamingen toegepast worden, zoals de benamingen laboratoriummedewerker, laboratoriumtechnoloog of medisch analist. Een analist kan dan dus werkzaam zijn binnen verschillende laboratoriums, zoals in een ziekenhuis, universiteit of het bedrijfsleven. De werkzaamheden worden in alle gevallen uitgevoerd in een laboratorium, maar een analist kan wel binnen verschillende vakgebieden werkzaam zijn. Een medisch analist onderzoekt bijvoorbeeld lichaamsstoffen, zoals bloed, urine, weefsels en cellen. In alle andere gevallen zal een analist verschillende chemische of biochemische stoffen onderzoeken. Een chemisch analist onderzoekt bijvoorbeeld cosmeticaproducten, zoals make-up en shampoo, en een biochemisch analist onderzoekt dierlijke en plantaardige stoffen. Een analist kan niet zomaar vergeleken worden met een laborant, omdat de beroepen analist en laborant in de praktijk kunnen verschillen. Een analist hoeft bijvoorbeeld niet verantwoordelijk te zijn voor uitvoerende werkzaamheden. In dat geval zijn de laboranten verantwoordelijk voor de meetresultaten en is de analist verantwoordelijk voor het op de juiste manier analyseren en interpreteren van de meetresultaten. Een analist kan dus gezien worden manager, die verantwoordelijk is voor het optimaliseren van processen en producten. Inhoudelijk gezien verschillende de beroepen laborant en analist niet echt van elkaar. Een analist beschikt minimaal over een Mbo-opleiding niveau vier. Een laborant beschikt meestal over een Mbo-opleiding niveau drie. Het belangrijkste verschil tussen een laborant en analist is dat de analist verantwoordelijk is voor de onderbouwing van meetresultaten.

Een analist is dus werkzaam binnen een laboratorium en kan werkzaam zijn in verschillende vakgebieden. Afhankelijk van de specialisatie en het opleidingsniveau kan het beroep analist betrekking hebben op andere beroepen, die met laboratoriumonderzoek te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan de beroepen bioloog, zoöloog, klinisch chemicus en aan het beroep levensmiddelentechnoloog. Als analist ben je in alle gevallen verantwoordelijk voor het op een deskundige manier uitvoeren van verschillende soorten onderzoeken. Deze deskundigheid heeft betrekking op het opstellen van onderzoeken, het op de juiste manier bepalen en bijhouden van de meetresultaten en het op de juiste manier registreren van de resultaten. Het beroep analist moet verder wel vrij algemeen gezien worden, omdat het beroep analist betrekking kan hebben op diverse beroepen en opleidingsniveaus. Als een analist werkzaam is binnen een ziekenhuis zal je ook regelmatig te maken hebben met een arts-microbioloog. Een arts-microbioloog is verantwoordelijk voor het opsporen, diagnosticeren en behandelen van aandoeningen veroorzaakt door micro-organismen (bacteriën, virussen, parasieten en schimmels). Als analist hoef je niet werkzaam te zijn in een ziekenhuis, omdat het beroep analist ook betrekking kan hebben op onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven.

Verantwoordelijkheden analist

In de meeste gevallen betreft het beroep analist een beroep waarbij je ook verantwoordelijk zal zijn voor andere laboratoriummedewerkers, zoals voor de laboranten die ook werkzaam zijn binnen een laboratorium. In dat geval is het de analist die de werkzaamheden zal verdelen binnen het laboratorium en is het de analist die werkzaamheden zal controleren. Een analist is dan ook in veel gevallen een leidinggevend persoon binnen een laboratorium. Het is ook de analist die zal rapporteren aan de opdrachtgever als deze een leidinggevende functie heeft. Om als leidinggevende analist te kunnen werken kan het zijn dat alleen een afgeronde Mbo-opleiding niveau vier niet voldoende zal zijn, afhankelijk van de soort werkzaamheden. Zoals eerder omschreven zijn er verschillende analisten. Een klinische chemie is bijvoorbeeld iemand die zich uitsluitend bezighoudt met de analyse van patiëntenmateriaal. Daarnaast kan er ook sprake zijn van pathologisch analisten en van een farmaceutisch laborant of een chemisch laborant analist.

Analist opleidingen:

Farmaceutisch analist:

Opleidingen tot analist

Om als analist te kunnen werken zul je minimaal over de Mbo-opleiding Analist niveau vier moeten beschikken. Binnen het beroep analist zijn de vakken biologie, scheikunde en natuurkunde zeer belangrijk. Als analist bestaan er diverse specialisaties zoals analist klinische chemie, analist pathologie, biotechnologisch analist, chemisch-fysisch analist, microbiologisch analist en de specialisatie technisch onderwijsassistent (TOA). Afhankelijk van de gekozen specialisatie als analist is het in de meeste gevallen ook belangrijk om een passende vervolgstudie op Hbo-niveau te volgen. Het is verder niet mogelijk om een passende vervolgstudie te benoemen, omdat dit betrekking kan hebben op uiteenlopende soorten studies. Denk bijvoorbeeld ook aan de analist pathologie opleiding. Ook het opzetten en bijhouden de boekhouding is belangrijk als zzp analist. De meeste zzp'ers doen dit door middel van online boekhouden.

Bedrijven waar een analist werkzaam kan zijn

Als analist kan je voor verschillende soorten laboratoria werkzaam zijn, afhankelijk van de gekozen specialisatie en het opleidingsniveau. Denk bijvoorbeeld aan ziekenhuizen, aan universiteiten, aan onderzoeksinstituten, aan fabrieken, aan bloedbanken en aan paramedische diensten. Waar je precies werkzaam bent is afhankelijk van de specialisatie. Er zijn veel instellingen, organisaties en bedrijven, die op verschillende manieren gebruikmaken van laboratoriums. Paramedische diensten heeft betrekking op vaklieden die medische behandelingen uitvoeren maar zelf geen arts of tandarts zijn. Denk bijvoorbeeld aan mondhygiënisten, fysiotherapeuten, anesthesiemedewerkers en aan huidtherapeuten.

Competenties analist

De competenties van een analist zijn niet zomaar aan te geven, omdat het beroep analist betrekking kan hebben op verschillende soorten beroepen. In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat van een analist leidinggevende capaciteiten verwacht mogen worden, omdat je in veel gevallen ook een afdelingsmanager kan zijn. Daarnaast moet een analist beschikken over goede communicatieve vaardigheden, omdat je veel zal samenwerken met verschillende medewerkers. Algemeen belangrijke woorden zijn plannen, presteren, accuraat, verantwoordelijkheidsgevoel, kennis, bijscholing, zelfstandigheid, onderzoeksvaardigheden, resultaatgerichtheid, stressbestendigheid en kritisch denken.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als analist

Het arbeidsmarktperspectief als analist of als medisch analist is over het algemeen goed te noemen als je beschikt over de juiste studie en specialisatie als analist. Het arbeidsmarktperspectief kan wel verschillen per vakgebied omdat er verschillende soorten analisten bestaan. Het werken in een ziekenhuis als analist kan niet zomaar vergeleken worden met het werkzaam zijn binnen de industrie als analist. De doorgroeimogelijkheden als analist zijn sterk afhankelijk van het opleidingsniveau en je eigen competenties. Een doorgroeimogelijkheid kan zijn de functie hoofdanalist.

Arbeidsvoorwaarden en salaris analist

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden als analist, omdat je als analist kan werken voor uiteenlopende soorten organisaties, instellingen en bedrijven binnen verschillende branches. Een analist binnen een laboratorium zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 2500 en 3600 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingsniveau en verdere verantwoordelijkheden.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Analist (laboratorium)

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Analist (laboratorium) bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl