Arts-microbioloog

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Arts-microbioloog?

Een arts-microbioloog is een medisch specialist die zowel arts is als microbioloog. Een arts-microbioloog is betrokken bij de zorg voor patiënten (indirect en direct) en is gespecialiseerd in medische microbiologie. Medische microbiologie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met het opsporen, diagnosticeren en behandelen van aandoeningen veroorzaakt door micro-organismen (bacteriën, virussen, parasieten en schimmels). Een arts-microbioloog is dus gespecialiseerd in medische microbiologie en zal voor zijn of haar werkzaamheden veel te maken hebben met andere specialisten, die over het algemeen de hulp inroepen van de arts-microbioloog als er een vermoeden bestaat van een infectie. Een arts-microbioloog zal voor zijn of haar werkzaamheden veel in een laboratorium werkzaam zijn, waarbinnen de arts-microbioloog verantwoordelijk is voor laboratoriumdiagnostiek. Laboratoriumdiagnostiek heeft betrekking op het uitvoeren van onderzoeken, zodat de juiste diagnose gesteld kan worden. Denk hierbij aan het onderzoeken van bloed, huidcellen, ontlasting en andere lichaamsstoffen op de aanwezigheid van ziekteverwekkers. Andere werkzaamheden van een arts-microbioloog kunnen weer zijn het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en de preventie van infectieziekten. De toevoeging microbioloog moet aangemerkt worden als belangrijk ondersteunend specialisme. Dit neemt niet weg dat een arts-microbioloog ook een directe behandelrelatie kan hebben met patiënten. In de meeste gevallen zijn het andere medisch specialisten en huisartsen, die de arts-microbioloog benaderen voor consult. De belangrijkste taken van een arts-microbioloog zijn het voorkomen van infectieziekten, het stellen van de juiste diagnose, het adviseren over de beste behandelmethodes en het aansturen van het microbiologisch laboratorium. Als arts-microbioloog heb je over het algemeen veel te maken met chirurgen, internisten en dermatologen.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Arts-microbioloog

Wat is het salaris en tarief van een Arts-microbioloog? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Arts-microbioloog in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudsoftware vergelijken voor Arts-microbioloog

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Arts-microbioloog bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl