Operator

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep operator
Wat doet een operator
Verschil machineoperator en procesoperator
Taken als operator:
Film: beroep operator:
Opleidingen tot operator
Bedrijven waar een operator werkzaam kan zijn
Competenties operator
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als operator
Arbeidsvoorwaarden en salaris operator
Eigen bedrijf starten als Operator
Boekhoudprogramma vergelijken Operator

Beroep operator

Een operator is een medewerker die binnen de industrie de verantwoordelijkheid heeft over de bediening van een machine. Er zijn op dit beroep overigens ook meer specifieke benamingen van toepassing, zoals een machineoperator of een procesoperator. Een operator heeft in dat geval de verantwoordelijkheid voor de machine of voor het productieproces. Het productieproces heeft betrekking op meerdere machines, zodat de operator over meerdere machines de verantwoordelijkheid heeft. De processen in fabrieken vinden steeds vaker plaats op automatische basis. Daarom houdt een operator zich ook vaker bezig met het uitvoeren van computerwerkzaamheden. De computers sturen bijvoorbeeld machines aan en de operator is daarvoor verantwoordelijk. Een van de taken van een operator is het proces in de productieruimte zo soepel mogelijk te laten verlopen. Dat betekent ook dat een operator moet ingrijpen op het moment dat er bijvoorbeeld sprake is van een storing in de machine. In dat geval lost de operator doorgaans het probleem handmatig op. Een van de andere taken van een operator is het controleren van de kwaliteit. Het gaat hierbij niet alleen om de controle van de kwaliteit van de producten, maar eveneens om de kwaliteit van de bestanddelen die gebruikt worden. Bij deze functie hoort ook de verantwoordelijkheid om de machines in te stellen en af te stellen. Het onderhoud van de machines en het eventueel ombouwen ervan valt eveneens onder het takenpakket. Een operator dient voor de uitvoering van de functie zowel verstand te hebben van software als van handmatige techniek aangaande de machines en het productieproces. Bij de uitvoer en bewaking van het productieproces speelt de veiligheid een belangrijke rol.

Wat doet een operator

Een operator kan in de meeste gevallen ook aangemerkt worden als machineoperator of als procesoperator. In het kader van het bewaken van de kwaliteit, is er sprake van een link met het beroep kwaliteitsmedewerker industrie en kwaliteitsmanager. Er is eveneens een directe link te leggen naar de functie van productiemedewerker. Bijvoorbeeld met productiemedewerkers die aan de lopende band staan bij een fabrikant. Een operator is een belangrijke schakel in het productieproces van een fabriek. Er zijn in de productiesector uiteraard uiteenlopende branches te onderscheiden. Dat brengt met zich mee dat de eisen die gesteld worden aan de functie van operator eveneens variëren. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een fabrikant een operator wil die de veiligheid aan de productielijn bewaakt. In het verlengde daarvan ligt dan de verantwoordelijkheid voor het opvolgen van de productieplanning. Daarbij is het gewenst dat de operator kennis van de gehele productielijn vergaart en kwaliteitsmetingen uitvoert. Bij een andere fabrikant is het bijvoorbeeld belangrijk om verpakkingsmachines in te stellen en af te stellen. Of om eerstelijns storingen te verhelpen, zodat het productieproces snel doorgang kan vinden.

Verschil machineoperator en procesoperator

De functie van machineoperator en procesoperator verschilt. Het belangrijkste verschil is dat een machineoperator vooral gericht is op het bedienen van een machine in een fabrieksomgeving. Een procesoperator overziet het gehele proces van productie en doet dat ook wel op afstand. De procesoperator grijpt alleen in waar dat nodig is om het proces vloeiend te laten verlopen. De verantwoordelijkheid van de concrete bediening ligt echter bij de machineoperator. Kleine storingen zijn door deze operator zelf op te lossen en bij grotere storingen wordt de technische dienst ingeschakeld. Overigens geldt zowel voor operators in beide specifieke functies dat er doorgaans sprake is van ploegendiensten. Bijvoorbeeld een tweeploegendienst of vijfploegendienst. Dat betekent ook dat er in de avond, nacht of in het weekend gewerkt wordt.

Taken als operator:

  • Instellen en afstellen van machines.
  • Voortgang productieproces bewaken.
  • Kleine storingen oplossen.
  • Grote storingen doorverwijzen.
  • Machines bedienen.
  • Werking machines controleren.
  • Klein onderhoud uitvoeren.
  • Kwaliteit controleren.
  • Computerwerkzaamheden.
  • Productieproces efficiënter maken.

Film: beroep operator:

Opleidingen tot operator

Het is niet in alle gevallen nodig om een specifieke opleiding te hebben om als operator aan de slag te gaan. Dat is namelijk afhankelijk van de branche en van de specifieke werkzaamheden. Ook is het mogelijk dat de fabrikant of werkgever een interne opleiding aanbiedt. Doorgaans is het wel nodig om over VCA te beschikken. In de voedingsmiddelenbranche is het onder meer nodig om kennis te hebben van HACCP. Dit in verband met de hygiëne. Bij specifieke opleidingen zijn er een aantal VAPRO opleidingen te onderscheiden, variërend van VAPRO A tot en met VAPRA D. De opleiding VAPRO A geeft de bevoegdheid om relatief eenvoudige machines te bedienen. Bij de overige opleidingen geldt dat er bevoegdheid bestaat om complexe machines te bedienen. Bij de bediening van complexe machines die risico’s met zich meebrengen, geldt dat er doorgaans een voorkeur is voor operators met meerdere jaren ervaring. VAPRO A en VAPRO B zijn onder meer geschikt om als machineoperator te werken. VAPRO C en VAPRO D bieden de bevoegdheid om in de functie van procesoperator werkzaam te zijn. Wanneer je gaat starten als zzp'er met je eigen bedrijf, dan is het belangrijk om de zzp boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online software. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het juiste boekhoudprogramma voor de zzp administratie.

Bedrijven waar een operator werkzaam kan zijn

Er zijn meerdere bedrijven waar een operator kan werken. Bijvoorbeeld voor fabrikanten binnen de industrie. Er zijn allerlei soorten branches te onderscheiden binnen de industrie, zoals de levensmiddelenindustrie of aan een industriële bakkerij. Een groot aantal operators is in dienst van een uitzendbureau. Naast de voedingsindustrie zijn er natuurlijk ook fabrieken in de metaalsector of verpakkingsbedrijven. De basis van de functie is te vinden op de productieafdeling van productiebedrijven, zoals fabrikanten en technologische bedrijven.

Competenties operator

Technische kennis is een van de belangrijkste vaardigheden waar een operator over dient te beschikken. Dat heeft te maken met het signaleren van problemen bij machines en als het oplossen van problemen. Bovendien dient een operator in staat te zijn om klein onderhoud uit te voeren aan de machine. Een van de belangrijke competenties is het beschikken over verantwoordelijkheidsgevoel. Het is voor het bedrijf namelijk van groot belang dat het productieproces soepel verloopt. De functie heeft een zelfstandig karakter, maar kunnen samenwerken binnen een team is ook belangrijk. Er zijn meerdere medewerkers op de werkvloer aanwezig, zoals productiemedewerkers. Die kunnen niet verder met het werk als de machine een storing aangeeft. Andere competenties die van pas komen bij de functie zijn nauwkeurigheid aangaande de controle en kwaliteit.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als operator

Er is altijd vraag naar operators, want wij leven in een productie-economie. Operator zijn is een vak op zich en belangrijk om het productieproces zoveel mogelijk ongestoord te laten verlopen. Er zijn werkgevers die deze functie aanbieden in combinatie met een interne opleiding en baangarantie. Dat laat al zien dat de vraag naar operators groot is. Ook uitzendbureaus die gericht zijn op de industrie hebben vrijwel altijd vacatures voor operators beschikbaar. Er zijn als operator doorgroeimogelijkheden, bijvoorbeeld van machineoperator naar procesoperator of door kwaliteitsinspecteur in de industrie te worden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris operator

Het salaris van een operator ligt tussen de 2.500 euro en 3.500 euro per maand. Dit is een bruto-inkomen en de toeslagen zijn inbegrepen. Het gaat dan om toeslagen voor het werken in de nacht of in het weekend. Er staat namelijk een toeslag tegenover het werken in tweeploegendienst of in een vijfploegendienst. Een ploegentoeslag ligt afhankelijk van het bedrijf bijvoorbeeld rond de 20%. De hoogte van de toeslag is echter van de branche en cao afhankelijk. De meeste bedrijven waar operators werken, bieden de mogelijkheid om opleidingen en trainingen te volgen. Dat aanbod maakt dan deel uit van de arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn. Zo zijn er ook bedrijven die de mogelijkheid bieden om vanuit de functie van operator door te groeien. Een van de andere arbeidsvoorwaarden die per branche verschilt, heeft betrekking op een eindejaarsuitkering. Ook de pensioenregeling maakt uiteraard deelt uit van de arbeidsvoorwaarden, net als het aantal vakantiedagen.

Eigen bedrijf starten als Operator

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Operator, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Operator

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Operator bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Operator.

Mijnzzp.nl