Beleggingsadviseur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een beleggingsadviseur is een financieel adviseur die zich gespecialiseerd heeft in beleggen. Beleggen kan het beste omschreven worden als het investeren in bepaalde zaken met als doel geld en/of vermogen op te bouwen. Beleggen moet heel ruim gezien worden, omdat er veel verschillende manieren van beleggen zijn. Waarin iemand precies wil beleggen is over het algemeen persoonlijk. Een beleggingsadviseur is dus een specialist op beleggingsgebied, wat weer betrekking kan hebben op verschillende vakgebieden. Over het algemeen zullen de werkzaamheden van een beleggingsadviseur bestaan uit het informeren van klanten, inclusief het monitoren van beleggingen voor de klanten. Een beleggingsadviseur geeft dus advies aan zijn of haar klanten hoe ze het beste hun geld kunnen beleggen. De advieswerkzaamheden van een beleggingsadviseur zijn erg belangrijk, omdat niet alle klanten evenveel risico willen nemen. Het geven van beleggingsadviezen is dan ook in veel gevallen maatwerk, omdat niet iedereen evenveel risico wil nemen. Ook persoonlijke omstandigheden spelen een belangrijke rol met betrekking tot het uitzoeken van een passende belegging. Denk bijvoorbeeld aan de looptijd, bepaalde garanties of risico's, die een doorslaggevende factor zijn voor de klant. Er zijn veel mensen die een klein of groot vermogen tot hun beschikking hebben en dit tegen een lage rente op de bank hebben staan. Als iemand meer rendement op zijn eigen vermogen wenst te behalen zal deze op een of andere manier moeten gaan beleggen. Een beleggingsadviseur geeft dus beleggingsadviezen aan particulieren en/of bedrijven over mogelijke passende beleggingen. Afhankelijk van de dienstverlening kan een beleggingsadviseur onder het toezicht van de AFM vallen. Dit is wel afhankelijk van het vermogen dat iemand wenst te investeren. Er zijn veel verschillende beleggingsadviseurs actief binnen de beleggingswereld.

Een beleggingsadviseur is dus een financieel adviseur die in sommige gevallen ook aangemerkt kan worden als vermogensbeheerder, echter kan dit verschillen per beleggingsadviseur. Om een goed rendement op eigen vermogen te kunnen behalen is er behoorlijk wat kennis nodig, en dit is ook zeker afhankelijk van de huidige en toekomstige economische ontwikkelingen. Als beleggingsadviseur is een vertrouwensrelatie opbouwen met een potentiële klant erg belangrijk. Helaas onderschatten mensen nogal eens de risico's die beleggen met zich mee brengt en kijken ze eerder naar de beloofde hoge rendementen dan naar realistische rendementen. Het is dan ook in veel gevallen verstandig om met een beleggingsadviseur te gaan praten en eventuele wensen uit te leggen, zodat de adviseur kan helpen om een verstandige beslissing te nemen.

Het maken van een juiste keuze om ergens in te gaan beleggen is vaak niet makkelijk. Ook is de afweging voor iedereen anders, omdat iedereen andere eisen stelt aan een belegging. Zo kan het zijn dat iemand alleen rendement wil maken op eigen vermogen en er voor de rest niks mee te maken wil hebben. Voor dit soort mensen kan bijvoorbeeld het beleggen in aandelen een passend advies zijn. Wie meer risico wil nemen kan bijvoorbeeld beleggen in zeeschepen of in vastgoedprojecten. Het hoogste rendement willen bepalen is vanzelfsprekend niet zonder risico. Een goede beleggingsadviseur moet daarom zeker de financiële situatie in de gaten houden van klanten. De financiële situatie zal voor een groot deel bepalen welke risico's genomen kunnen worden. Een beleggingsadviseur kan ook actief zijn als bemiddelaar of als intermediair.

Beleggen in vastgoed

Er zijn ook genoeg mensen te vinden die zelf de keus maken om ergens in te gaan beleggen, omdat ze de gevaren inzien en verstand hebben van een bepaalde branche. Zo zijn er erg veel mensen te vinden die investeren in vastgoed. Ook in het beleggen in vastgoed zijn er veilige en minder veilige keuzes te maken. Hoe meer rendement men wil, hoe hoger het risico dan ook vaak is. Het kiezen van een belegging is vaak afhankelijk van de persoon en zijn vermogen. Niet iedereen kan en wil dezelfde risico's nemen. Zo kan projectontwikkeling veel geld opleveren maar zijn de risico's ook vaak erg groot. Zo is een studentenwoning vaak relatief veilig om in te beleggen, maar de rendementen op eigen vermogen zijn dan ook niet superhoog. Ook is het beheer van een studentenwoning vaak intensief tegenover de opbrengsten en zijn er regelmatig mutaties. Toch is het beleggen hierin meestal wel interessant, omdat de studenten de hypotheek betalen en wanneer men de woning gaat verkopen de prijzen wellicht gestegen zijn.

Wanneer iemand meer vermogen heeft en grotere risico's wenst te nemen zal men ook kijken naar ander soort vastgoed, zoals kantoren of winkels. Dit soort beleggingen leveren vaak meer rendement op, maar zijn ook risicovoller. Wanneer een huurder niet meer kan betalen moet men dit natuurlijk wel kunnen opvangen. Het verhuren van een kantoor of winkel kost doorgaans veel tijd. Deze leegstand moet de verhuurder wel kunnen opvangen. Dit is ook de reden dat de makelaar en verhuurder diverse garanties eisen van de huurder, zoals een bankgarantie van drie maanden en wellicht omzetcijfers.

Beleggen kunst

Ook het beleggen in andere waardevolle spullen kan interessant zijn, zoals in oude schilderijen of in antiek zilverwerk. Maar ook bij het beleggen in kunst zijn vaak nadelen verbonden, zoals de opslag van de kunst en de verzekering daarvan. Wie waardevolle spullen in huis heeft staan moet deze verzekeren tegen diefstal of brand. Om deze te kunnen verzekeren zullen er vaak taxatierapporten gemaakt moeten worden, en zal de verzekering vaak veel eisen stellen ten aanzien van de beveiliging van de kunst of antieke voorwerpen.

Beleggen in edelmetalen

Ook op andere manieren kan er belegd worden, zoals in goud, zilver of in kunst. Ook hier is de keus van iemand heel persoonlijk en zijn de afwegingen voor iedereen anders. Zo is het hebben van edelmetalen ook niet geheel zorgeloos, omdat de prijs nogal kan fluctueren en edelmetalen ook op een goede manier opgeslagen en verzekerd moeten worden.

Goede belegging

Wat iemand als een goede belegging ziet, is persoonlijk, en is voor iedereen anders. Zo wil de ene persoon alleen maar aandelen bezitten en de ander juist alleen vastgoed. Een voordeel van aandelen kan zijn dat deze snel verkocht kunnen worden. De vastgoedbezitter kan juist beleggen in vastgoed omdat dit niet kan verdampen, zoals dit bij aandelen wel het geval is. Het nadeel van vastgoed is juist weer dat dit vaak niet snel te verkopen is. Wie liever op de beurs belegt moet daarin tegen veel verstand hebben van het beleggen op de beurs, en tegen de spanning kunnen van beurs koerswisselingen. Op de hoogte blijven van financiële markten, is erg belangrijk als beleggingsadviseur. Een beleggingsadviseur is meestal ook verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling. Een goede belegging is vaak een belegging op lange termijn.

Wat doet een beleggingsadviseur?

Een beleggingsadviseur is dus een financieel adviseur die gespecialiseerd is in het verstrekken van advies en begeleiding op het gebied van beleggen. Hun hoofddoel is om individuen, bedrijven of organisaties te helpen bij het nemen van weloverwogen beslissingen over hun beleggingsportefeuilles. De taken en verantwoordelijkheden van een beleggingsadviseur kunnen onder andere het volgende omvatten:

  • Klantgesprekken: Een beleggingsadviseur voert uitgebreide gesprekken met klanten om hun financiële doelstellingen, risicotolerantie, beleggingshorizon en andere relevante factoren te begrijpen. Ze analyseren de individuele situatie van de klant om een passend beleggingsadvies te kunnen geven.
  • Portefeuille-analyse: Beleggingsadviseurs analyseren de bestaande beleggingsportefeuilles van klanten om de prestaties, risico's en diversificatie te evalueren. Ze beoordelen de samenstelling van de portefeuille, de activaklassen, de beleggingsinstrumenten en de prestaties ten opzichte van de doelstellingen van de klant.
  • Beleggingsadvies: Op basis van de verzamelde informatie en analyse biedt een beleggingsadviseur advies over geschikte beleggingsstrategieën en aanbevolen beleggingsinstrumenten. Ze kunnen bijvoorbeeld adviseren over aandelen, obligaties, fondsen, opties, vastgoed of andere beleggingsmogelijkheden, afhankelijk van de doelstellingen en risicoprofielen van de klant.
  • Risicobeheer: Beleggingsadviseurs helpen klanten bij het beheren van beleggingsrisico's. Ze bespreken risicotolerantie, diversificatie van de portefeuille en strategieën om risico's te beperken. Ze kunnen ook advies geven over het opstellen van een geschikte vermogensallocatie die past bij de risicobereidheid en doelstellingen van de klant.
  • Onderzoek en marktanalyse: Beleggingsadviseurs volgen nauwlettend de financiële markten, economische trends, bedrijfsnieuws en andere relevante informatie die van invloed kan zijn op beleggingen. Ze voeren onderzoek uit en analyseren marktgegevens om inzicht te krijgen in beleggingskansen en trends.
  • Rapportage en monitoring: Beleggingsadviseurs houden klanten op de hoogte van de prestaties van hun beleggingsportefeuilles. Ze verstrekken regelmatig rapporten, beoordelingen en aanbevelingen met betrekking tot de portefeuilleprestaties, wijzigingen in de marktomstandigheden en mogelijke aanpassingen aan de beleggingsstrategie.
  • Naleving van regelgeving: Beleggingsadviseurs moeten voldoen aan wettelijke en regelgevende vereisten. Ze moeten op de hoogte blijven van de geldende wet- en regelgeving en ervoor zorgen dat hun advies en handelingen in overeenstemming zijn met de voorschriften en de belangen van de klant dienen.

Beroep beleggingsadviseur:

Film over een beleggingsadviseur:

Opleidingen tot beleggingsadviseur

Wie als beleggingsadviseur wil gaan werken kan kiezen uit diverse opleidingsmogelijkheden die verschillend van aard en niveau kunnen zijn, zoals de hbo-opleiding Financial Services Management of de hbo-opleiding bedrijfseconomie. Daarnaast kennen wij onder andere nog het Amsterdam Institute of Finance en het Nederlands Instituut voor het bank en verzekerings- en Effectenbedrijf. Welke opleiding het beste past is natuurlijk verschillend per persoon en toekomstige werkgever. Om het vertrouwen in de effectenbranche c.q. beleggingswereld te vergroten kennen wij in Nederland ook het Dutch Securities Institute (DSI). Ook de boekhouding is belangrijk als zzp beleggingsadviseur. De meeste zelfstandig ondernemers gebruiken hiervoor een online boekhoudpakket. Een online boekhouding opzetten werkt tegenwoordig vrij eenvoudig.

Bedrijven waar een beleggingsadviseur werkzaam kan zijn

Een beleggingsadviseur kan voor uiteenlopende soorten bedrijven, instellingen en overheden werkzaam zijn. Denk bijvoorbeeld aan banken, pensioenfondsen, financiële instellingen, verzekeringsbedrijven, beursbedrijven of beleggingsmaatschappijen. Daarnaast kan een beleggingsadviseur werkzaam zijn als ondernemer binnen verschillende vakgebieden. Het beroep beleggingsadviseur kan ook onder andere benamingen voorkomen, afhankelijk van het soort bedrijf waar een beleggingsadviseur precies werkzaam zal zijn. In de meeste gevallen heeft dit wel betrekking op een financiële instelling. Een financiële instelling kan bijvoorbeeld ook een pensioenfonds zijn.

Competenties beleggingsadviseur

De competenties als beleggingsadviseur kunnen verschillen per specialisatie, maar het is natuurlijk belangrijk dat je op de hoogte bent van je vakgebied. Zo is het beleggen in vastgoed heel wat anders dan het beleggen op de beurs. Over het algemeen moet je als beleggingsadviseur wiskundig en economisch inzicht hebben. Daarnaast is het belangrijk dat je integer bent en risico's durft te nemen. Communicatieve vaardigheden spelen een grote rol, omdat je afhankelijk van je werk veel met klanten te maken zal krijgen die je zal adviseren. Maar ook het blijven leren en volgen van de laatste trends en mogelijkheden is natuurlijk uitermate belangrijk als beleggingsadviseur. Als laatste is het ook belangrijk om wet- en regelgeving te benoemen. Een beleggingsadviseur kan niet zomaar aangemerkt worden als bankier.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als beleggingsadviseur

Het arbeidsmarktperspectief als beleggingsadviseur is binnen Nederland groot te noemen. Het verkrijgen van werk als beleggingsadviseur met de juiste opleidingen zal dan ook doorgaans geen enkel probleem zijn. De doorgroeimogelijkheden moeten gezien worden in het verkrijgen van een leidinggevende functie binnen de organisatie, zoals de functie fondsmanager of senior beleggingsadviseur. Maar de doorgroeimogelijkheden zijn natuurlijk sterk afhankelijk van de organisatie waar je werkzaam bent. Daarnaast kan het starten van je eigen bedrijf natuurlijk ook gezien worden als doorgroeien.

Arbeidsvoorwaarden en salaris beleggingsadviseur

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor dit beroep, omdat je bij verschillende soorten bedrijven of instellingen werkzaam kunt zijn. Als zelfstandig ondernemer bepaal je natuurlijk je eigen arbeidsvoorwaarden. Als beleggingsadviseur zul je doorgaans onder de hogere salarisschalen vallen, en kan je naast een vast salaris ook een bonusvergoeding krijgen wanneer bepaalde doelstellingen behaald zijn. Over het algemeen zal een beleggingsadviseur in loondienst een salaris verdienen tussen de 3000 en 6000 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleiding en verantwoordelijkheden. Wel kan het salaris erg verschillen per organisatie en mogelijke bonusstructuren binnen de organisatie.

Read this information on Investment advisor in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Anlageberater auf Deutsch.

Lea esta informaciĆ³n sobre Asesor de inversiones en espaƱol.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Beleggingsadviseur

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Beleggingsadviseur bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl