Vermogensbeheerder

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep vermogensbeheerder
Werken als vermogensbeheerder
Wat doet een vermogensbeheerder?
Waarom een vermogensbeheerder inschakelen
Verschillende vormen van vermogensbeheer
Verschil vermogensbeheerder en beurshandelaar
Voordelen van een vermogensbeheerder
Film vermogensbeheerder:
Opleidingen tot vermogensbeheerder
Bedrijven waar een vermogensbeheerder werkzaam kan zijn
Competenties vermogensbeheerder
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als vermogensbeheerder
Arbeidsvoorwaarden en salaris vermogensbeheerder
Eigen bedrijf starten als Vermogensbeheerder
Boekhoudprogramma vergelijken Vermogensbeheerder

Beroep vermogensbeheerder

Een vermogensbeheerder is verantwoordelijk voor het beheren van beleggingsportefeuilles voor mensen en/of instellingen die niet zelf willen of kunnen beleggen. Een vermogensbeheerder is doorgaans een financieel specialist die in opdracht vermogens belegt voor andere mensen en/of instellingen. De hoogte van een belegging, de te nemen risico's, waarin precies belegd zal worden, zijn allemaal zaken die uitgebreid tussen de vermogensbeheerder en diens cliënten besproken worden. Een vermogensbeheerder kan collectief beleggen voor meerdere personen of is verantwoordelijk voor specifiek beleggingen zoals voor vermogende personen. Over het algemeen zal een vermogensbeheerder voor verschillende vermogende personen aan het beleggen zijn. Het collectief beleggen als vermogensbeheerder heeft bijvoorbeeld betrekking op pensioenfondsen. Een van de belangrijkste taken van een vermogensbeheerder is het bepalen en inventariseren van mogelijke beleggingen die passen bij het risicoprofiel van de cliënt. Andere werkzaamheden kunnen weer zijn het verzorgen van de koop- en verkooptransacties en het regelmatig overleggen met de cliënten. Het beroep vermogensbeheerder moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat er verschillende soorten vermogensbeheerders bestaan die ook verschillende werkzaamheden kunnen uitvoeren. Over het algemeen zal een vermogensbeheerder regelmatig maken hebben met grote vermogens, waarbij het doel is het vinden van passende investeringen om een goed rendement te kunnen behalen. Het zijn de vermogensbeheerders, die zich gespecialiseerd hebben in het behalen van een zo hoog mogelijk rendement.

Werken als vermogensbeheerder

Een vermogensbeheerder is dus een financieel adviseur binnen de financiële dienstverlening. Als vermogensbeheerder kan je p verschillende manieren werkzaam zijn. Er zijn vermogensbeheerders die zelf actief beleggen met het vermogen van cliënten, maar er zijn ook vermogensbeheerders die alleen adviezen geven waarna de cliënt zelf kan besluiten om wel of niet te gaan beleggen in fondsen en/of aandelen. Als een vermogensbeheerder alleen adviezen geeft, is er vaak sprake van vaste abonnementsdiensten, waarbij de cliënt zelf aan het beleggen is. Als vermogensbeheerder ben je over het algemeen een belangrijk financieel adviseur voor vermogende partijen en kan je in veel gevallen aangemerkt worden als beheerder. Een goede vermogensbeheerder kan veel nieuwe klanten aantrekken. Het gevoerde beheer, moet dan wel voldoende rendement opleveren. Vermogensbeheer is overigens niet eenvoudig. Goed vermogensbeheer vraagt om veel kennis en ervaring. Daarnaast mag het belegd vermogen in aandelen, in de beleggingsportefeuille niet verloren gaan.

Wat doet een vermogensbeheerder?

Een vermogensbeheerder is een financiële adviseur of een bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheren en investeren van vermogensportefeuilles namens individuen, families, stichtingen, bedrijven of andere entiteiten. De belangrijkste taak van een vermogensbeheerder is het helpen van cliënten bij het behalen van hun financiële doelstellingen door middel van strategisch beleggen en het beheer van hun vermogen. Hier zijn enkele specifieke taken en verantwoordelijkheden van een vermogensbeheerder:

  • Cliëntadvies: Een vermogensbeheerder werkt nauw samen met cliënten om hun financiële doelen en risicotolerantie te begrijpen. Ze bieden advies op maat en ontwikkelen beleggingsstrategieën die passen bij de individuele behoeften en doelstellingen van de cliënt.
  • Portefeuillebeheer: Een vermogensbeheerder beheert de vermogensportefeuille van de cliënt. Dit omvat het nemen van beslissingen over beleggingen, zoals het selecteren van individuele effecten, het spreiden van beleggingen over verschillende beleggingscategorieën (zoals aandelen, obligaties, vastgoed, etc.), en het actief beheren van de portefeuille om de rendementen te optimaliseren en risico's te beperken.
  • Risicobeheer: Een belangrijke rol van een vermogensbeheerder is het beheren van risico's in de beleggingsportefeuille. Ze identificeren en analyseren risico's, zoals marktrisico, liquiditeitsrisico en geopolitieke risico's, en nemen maatregelen om deze risico's te beperken, bijvoorbeeld door diversificatie van beleggingen.
  • Onderzoek en analyse: Vermogensbeheerders voeren uitgebreid onderzoek en analyse uit om beleggingsbeslissingen te onderbouwen. Ze volgen economische trends, analyseren financiële gegevens, beoordelen bedrijven en sectoren, en gebruiken geavanceerde analysemethoden om inzicht te krijgen in de markt en mogelijke beleggingskansen te identificeren.
  • Rapportage en communicatie: Vermogensbeheerders houden hun cliënten regelmatig op de hoogte van de prestaties van hun vermogensportefeuille. Ze verstrekken gedetailleerde rapporten over rendementen, transacties en andere relevante informatie. Ze onderhouden ook open communicatielijnen met cliënten, beantwoorden vragen, verstrekken advies en passen de beleggingsstrategieën aan indien nodig.

Het uiteindelijke doel van een vermogensbeheerder is om het vermogen van hun cliënten te laten groeien, terwijl ze tegelijkertijd rekening houden met hun individuele doelen, risicotolerantie en tijdshorizon.

Waarom een vermogensbeheerder inschakelen

Er kunnen verschillende redenen zijn voor iemand om een vermogensbeheerder in te schakelen, maar over het algemeen zal iemand een vermogensbeheerder inschakelen vanwege zijn specifieke marktkennis of omdat de persoon zelf geen zin en tijd heeft in het actief beleggen. De meeste vermogende personen hebben zelf ook wel kennis van het beleggen, maar bijvoorbeeld geen tijd voor het actief beleggen. Het actief beleggen zoals vermogensbeheerders doen is zeker meer dan het alleen kopen van aandelen en deze later weer verkopen. Een vermogensbeheerder is continu bezig met het analyseren van de markt en het inschatten van kansen en mogelijkheden. Een vermogensbeheerder kan verschillende cliënten vertegenwoordigen, maar kan ook collectief vermogen beheren. Vanzelfsprekend heeft een vermogensbeheerder ook te maken met financieel toezicht. Ook de geschillencommissie financiële dienstverlening kan van toepassing zijn.

Verschillende vormen van vermogensbeheer

Zoals eerder omschreven kan een vermogensbeheerder op verschillende manieren werkzaam zijn. Het individueel beleggen van vermogens kan bijvoorbeeld niet zomaar vergeleken worden met het collectief beleggen van vermogens. Het is overigens niet zo dat een vermogensbeheerder alleen op de beurs hoeft te beleggen, omdat er ook voldoende andere beleggingsmogelijkheden zijn, zoals het beleggen in vastgoed. In veel gevallen zal een vermogensbeheerder wel aangemerkt moeten worden als financieel adviseur. Een andere benaming hiervoor kan ook investment manager zijn. Een vermogensbeheerder beheert, in de meeste gevallen, een deel van het gehele vermogen. Wanneer je zelf vermogensbeheerder wilt worden, dan zul je de juiste opleidingen moeten doorlopen. Dit betreft over het algemeen minimaal een passende hbo-opleiding.

Verschil vermogensbeheerder en beurshandelaar

Het grote verschil tussen een vermogensbeheerder en beurshandelaar is dat de vermogensbeheerder voor verschillende cliënten werkzaam is en dus ook een zorgplicht heeft naar zijn cliënten. Daarnaast hoeft een vermogensbeheerder niet alleen te beleggen op de beurs omdat er ook andere mogelijkheden zijn om in te beleggen zoals vastgoed of schepen. Overigens is het handelen op de beurs natuurlijk wel zeer populair onder mensen en dus ook bij vermogensbeheerders. Een beurshandelaar daarentegen is meestal actief voor zichzelf en heeft doorgaans niets met anderen te maken.

Voordelen van een vermogensbeheerder

Er zijn diverse voordelen die een vermogensbeheerder kan bieden zoals de specifieke kennis van de markt en het optimaal kunnen spreiden van iemands vermogen en risico's. Daarnaast is het actief beleggen in de meeste gevallen een dagtaak die continu gemonitord moet worden. Ook zal een professionele vermogensbeheerder zich niet snel laten verleiden door geruchten of andere gevoelens die sommige particulieren nogal eens geld kunnen kosten. Een vermogensbeheerder zal over het algemeen alleen beleggingsbesluiten nemen na een grondige analyse en niet zomaar beleggen. Een vermogensbeheerder moet geregistreerd staan bij het Dutch Securities Institute (DSI).

Film vermogensbeheerder:

Opleidingen tot vermogensbeheerder

Er bestaan geen specifieke opleidingsmogelijkheden voor het beroep vermogensbeheerder via gewoon onderwijs. Er zijn wel voldoende andere opleidingsmogelijkheden zoals de hbo-opleiding Financial Services Management van ongeveer vier jaar afhankelijk van je vooropleidingen. Over welke opleiding een vermogensbeheerder precies zal beschikken is verder niet zomaar aan te geven. Vermogensbeheer is een ruim begrip dat betrekking kan hebben op verschillende financieel analisten en specialisten. Een vermogensbeheer moet wel geregistreerd staan bij het dutch securities institute. Ook de boekhouding op de juiste manier bijhouden is belangrijk als ondernemer. Dit kun je bijvoorbeeld doen met online boekhoudsoftware.

Bedrijven waar een vermogensbeheerder werkzaam kan zijn

Als vermogensbeheerder kun je verschillende organisaties en instellingen werkzaam zijn zoals banken, pensioenfondsen, verzekeringsbedrijven, beleggingsmaatschappijen en beursbedrijven. Daarnaast is het natuurlijk ook mogelijk om als zelfstandig ondernemer werkzaam te zijn als vermogensbeheerder. Als vermogensbeheerder hoef je niet voor bedrijven werkzaam te zijn, omdat iedereen met vermogen wel aangemerkt kan worden als vermogensbeheerder. Het beroep vermogensbeheerder vraagt om financiële kennis.

Competenties vermogensbeheerder

De competenties van een vermogensbeheerder kunnen verschillen per specialisatie, maar het is belangrijk dat je op de hoogte bent van je vakgebied. Zo is het beleggen in vastgoed heel wat anders dan het beleggen op de beurs. Over het algemeen moet je als vermogensbeheerder wiskundig en economisch inzicht hebben. Daarnaast is het belangrijk dat je integer bent en risico's durft te nemen. Ook algemene communicatieve vaardigheden spelen een belangrijke rol, omdat je afhankelijk van de soort werkzaamheden veel met klanten te maken krijgt, die je zult adviseren. Maar ook het blijven leren en volgen van de laatste trends en mogelijkheden is uitermate belangrijk als vermogensbeheerder. Een andere belangrijke competentie is betrouwbaarheid, omdat het om grote belangen kan gaan. Omdat de belangen groot kunnen zijn hebben vermogensbeheerders ook te maken met toezichthouders. Algemeen belangrijke woorden zijn visie, analytisch, overtuigingskracht en compliance.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als vermogensbeheerder

Het arbeidsmarktperspectief van een vermogensbeheerder is in Nederland redelijk groot te noemen. Het verkrijgen van werk als vermogensbeheerder met de juiste opleidingen zal dan ook meestal geen enkel probleem zijn. Als vermogensbeheerder kan je op verschillende manieren werkzaam zijn. De doorgroeimogelijkheden van een vermogensbeheerder moeten gezien worden in het verkrijgen van meer verantwoordelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan de functie investment manager, teamleider of aan de functie unitmanager. De doorgroeimogelijkheden zijn wel sterk afhankelijk van de organisatie waarvoor je werkzaam bent. Daarnaast kan het starten van een eigen beleggingsbedrijf gezien worden als het doorgroeien binnen je carrière. Er zijn redelijk veel zelfstandig werkende vermogensbeheerders te vinden in Nederland.

Arbeidsvoorwaarden en salaris vermogensbeheerder

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor dit beroep, omdat je bij verschillende soorten bedrijven of instellingen werkzaam kunt zijn. Als zelfstandig ondernemer bepaal je natuurlijk je eigen arbeidsvoorwaarden. Als vermogensbeheerder zul je doorgaans onder de hogere salarisschalen vallen, en kun je naast een vast salaris ook een bonusvergoeding krijgen wanneer bepaalde doelstellingen behaald zijn. Over het algemeen zal een vermogensbeheerder in loondienst een salaris verdienen tussen de 2500 en 5500 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleiding en verantwoordelijkheden. Wel kan het salaris erg verschillen per organisatie en mogelijke bonusstructuren binnen de organisatie.

Eigen bedrijf starten als Vermogensbeheerder

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Vermogensbeheerder, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Vermogensbeheerder

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Vermogensbeheerder bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Vermogensbeheerder.

Mijnzzp.nl