Bedrijfseconoom

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een bedrijfseconoom is gespecialiseerd in bedrijfseconomie. Bedrijfseconomie kan in het kort omschreven worden als de handel in goederen en/of diensten in combinatie met de financiële kant van ondernemingen of andere soorten instellingen. Een bedrijfseconoom is dus gespecialiseerd in bedrijfskunde en economie. Binnen het bedrijfsleven hebben de werkzaamheden van een bedrijfseconoom meestal betrekking op het verwerven en analyseren van economische gegevens. Wat en welke economische gegevens er precies geanalyseerd worden is afhankelijk van het soort bedrijf waar de bedrijfseconoom werkt In het kort kunnen we de werkzaamheden van een bedrijfseconoom omschrijven als het bestuderen van handel en bedrijfsprocessen, wat betrekking kan hebben op goederen en/of diensten. Daarnaast speelt de bedrijfseconoom een belangrijke rol bij het adviseren van de managers en de directie. Het beroep bedrijfseconoom moet gezien worden als een gecombineerd beroep, waarbinnen wiskunde, economie en juridische kennis een belangrijke rol spelen. Al deze verschillende vakgebieden zijn belangrijk om bedrijfseconomische vraagstukken te kunnen analyseren en/of toe te kunnen passen. Het is niet zo dat bedrijfseconomen alleen te maken hebben met het analyseren van algemene bedrijfsgegevens. Een bedrijfseconoom kan juist ook ingezet worden om toekomstvoorspellingen te maken, overnames te begeleiden of om risicomodellen op te stellen. In de meeste gevallen is een bedrijfseconoom op een brede manier werkzaam met betrekking tot bedrijfseconomie. Omdat bedrijfseconomen op een brede manier werkzaam zijn kunnen bedrijfseconomen ook aangemerkt worden als generalist. Een bedrijfseconoom kan ook gebruikmaken van verschillende andere vaklieden, die gespecialiseerd zijn binnen bepaalde gerelateerde vakgebieden. De functie bedrijfseconoom komt in de praktijk voor op Hbo-niveau en op universitair niveau.

Economie en bedrijfseconomie worden vaak in een adem genoemd, echter kunnen economie en bedrijfseconomie niet zomaar met elkaar vergeleken worden, omdat er wel verschillen zijn. Economie heeft betrekking op de algemene economie en bedrijfseconomie alleen op bedrijfseconomische vragen en/of problemen. Als iemand gespecialiseerd is binnen de bedrijfseconomie op universitair niveau kan ook de benaming econometrist van toepassing zijn. Bedrijfseconomie is een onderdeel binnen de economische wetenschap. Omdat een bedrijfseconoom in veel gevallen aangemerkt moet worden als generalist kan een bedrijfseconoom ook gebruikmaken van verschillende vaklieden en/of wetenschappers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wiskundigen, statistici, beleggingsadviseurs, accountants en controllers. Al deze verschillende vaklieden en/of wetenschappers kunnen door bedrijfseconomen ingeschakeld worden om de handel en bedrijfsprocessen verder te verbeteren.

Wat doet een bedrijfseconoom?

Een bedrijfseconoom is op een brede manier bezig met bedrijfseconomische vragen. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijfseconoom die bedrijfseconomische gegevens zal analyseren om de winstmarge te kunnen vergroten. In dat opzicht kan een bedrijfseconoom ook aangemerkt worden als belangrijke bedrijfsadviseur voor de financieel managers, de chief financial officer en de chief exective officer. Aan de hand van onderzoeken kan een organisatie er bijvoorbeeld voor kiezen om bepaalde investeringen wel of niet door te zetten. Een bedrijfseconoom moet dus gezien worden als belangrijke adviseur, die ingezet kan worden voor uiteenlopende economische vraagstukken. De taken en verantwoordelijkheden van een bedrijfseconoom kunnen variëren afhankelijk van de specifieke functie en industrie, maar over het algemeen omvatten ze het volgende:

 • Financiële analyses: Bedrijfseconomen voeren financiële analyses uit om de prestaties van een bedrijf te evalueren. Ze bestuderen en analyseren financiële gegevens, zoals winst- en verliesrekeningen, balansen en kasstromen, om trends en patronen te identificeren en om inzicht te krijgen in de financiële gezondheid en efficiëntie van een bedrijf.
 • Kostenbeheersing: Ze helpen bedrijven bij het beheersen van kosten en het optimaliseren van hun financiële middelen. Dit kan het identificeren van kostenbesparingsmogelijkheden, het analyseren van kostenstructuren en het adviseren over efficiëntere bedrijfsprocessen omvatten.
 • Investeringsanalyse: Bedrijfseconomen voeren investeringsanalyses uit om de levensvatbaarheid en rendabiliteit van projecten of investeringen te beoordelen. Ze evalueren de verwachte kosten, opbrengsten en risico's van een investering om het bedrijf te helpen beslissen of een bepaald project of investering de moeite waard is.
 • Marktonderzoek: Ze voeren marktonderzoek uit om inzicht te krijgen in de marktomstandigheden, concurrentie en klantgedrag. Dit kan het analyseren van markttrends, het verzamelen van gegevens en het uitvoeren van concurrentieanalyses omvatten, om bedrijven te helpen hun strategieën en marketinginspanningen beter af te stemmen op de marktvraag.
 • Bedrijfsstrategie: Bedrijfseconomen dragen bij aan de ontwikkeling van bedrijfsstrategieën en adviseren bij beslissingen op hoog niveau. Ze kunnen bedrijven helpen bij het formuleren van groeiplannen, het identificeren van nieuwe marktkansen, het evalueren van concurrentievoordelen en het adviseren over strategische samenwerkingen of fusies en overnames.
 • Rapportage en presentatie: Ze stellen rapporten en presentaties op om hun bevindingen en aanbevelingen aan het management of andere belanghebbenden binnen de organisatie te communiceren. Dit omvat het presenteren van complexe economische concepten en analyses op een begrijpelijke en overtuigende manier.

Een bedrijfseconoom speelt een cruciale rol in het helpen van bedrijven bij het begrijpen en beheren van financiële aspecten en het nemen van strategische beslissingen. Ze gebruiken economische kennis en analytische vaardigheden om bedrijfsprestaties te verbeteren, kosten te beheersen, investeringen te evalueren en bij te dragen aan het succes en de groei van een bedrijf.

Werken als bedrijfseconoom

Een bedrijfseconoom kan binnen verschillende vakgebieden werkzaam zijn. Denk bijvoorbeeld aan accountancy, management accounting, auditing, organisatieadvies of aan financieel management. In alle gevallen ben je betrokken bij het analyseren, monitoren of controleren van financiële toestand van organisaties of markten. Ook bijkomende administratieve processen over verschillende onderwerpen kan tot de werkzaamheden behoren. In sommige gevallen kan ook de benaming financieel analist van toepassing zijn.

Zoals eerder omschreven heeft een bedrijfseconoom op een brede manier te maken met bedrijfseconomische vragen. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat een bedrijfseconoom ook zal onderzoeken wat de gevolgen zijn van bepaalde importheffingen, die door overheden opgelegd kunnen worden. Ook het onderzoeken wat de gevolgen zijn van bepaalde interne veranderingen kan tot de werkzaamheden behoren van een bedrijfseconoom. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de impact van het stoppen met het verkopen van omstreden producten. Omstreden producten kunnen bijvoorbeeld producten zijn, die geproduceerd worden door fabrikanten die het niet zo nauw nemen met de arbeidsomstandigheden. Het is de bedrijfseconoom, die zal onderzoeken, wat de gevolgen zijn voor een bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen van negatieve media-aandacht of aan de gevolgen van algemene sociale afkeur.

Bedrijfseconomie in balans

Bedrijfseconomie draait om het creëren van een evenwichtige en gezonde financiële situatie binnen een organisatie. Het houdt rekening met verschillende aspecten van financiën en economie om ervoor te zorgen dat alle elementen in balans zijn. Hier zijn enkele belangrijke punten die bijdragen aan het bereiken van evenwicht in bedrijfseconomie:

 • Inkomsten en uitgaven: Een evenwichtige bedrijfseconomie vereist dat inkomsten en uitgaven in balans zijn. Dit betekent dat de organisatie voldoende inkomsten moet genereren om de kosten en uitgaven te dekken. Het is essentieel om een gezonde cashflow te behouden en ervoor te zorgen dat de uitgaven binnen de financiële mogelijkheden van het bedrijf vallen.
 • Winst en groei: Een evenwichtige bedrijfseconomie streeft naar een gezonde winstgevendheid en duurzame groei. Het bedrijf moet voldoende winst maken om de bedrijfsactiviteiten te ondersteunen, investeringen te doen en reserves op te bouwen. Tegelijkertijd moet er een evenwicht zijn tussen het nastreven van winst en het zorgen voor groei op de lange termijn, zodat het bedrijf financieel stabiel blijft en toekomstige kansen kan benutten.
 • Financiële planning en budgettering: Een evenwichtige bedrijfseconomie vereist een effectieve financiële planning en budgettering. Het bedrijf moet de inkomsten en uitgaven zorgvuldig plannen en een realistisch budget opstellen om ervoor te zorgen dat de financiële doelstellingen worden behaald. Door een goed beheer van de financiën kan het bedrijf potentiële risico's minimaliseren en strategische beslissingen nemen op basis van een solide financiële basis.
 • Kapitaalstructuur: Een evenwichtige bedrijfseconomie houdt ook rekening met de kapitaalstructuur van het bedrijf, wat verwijst naar de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen. Het is belangrijk om een optimale mix van eigen vermogen en vreemd vermogen te handhaven om de financiële stabiliteit en flexibiliteit van het bedrijf te waarborgen.
 • Risicobeheer: Een evenwichtige bedrijfseconomie omvat ook effectief risicobeheer. Het bedrijf moet risico's identificeren en beoordelen, en passende maatregelen nemen om deze risico's te beheersen of te verminderen. Dit kan onder meer het afsluiten van verzekeringen, het implementeren van interne controlesystemen en het nemen van voorzorgsmaatregelen om financiële schade te voorkomen.

Het handhaven van een evenwichtige bedrijfseconomie is van vitaal belang voor het succes en de duurzaamheid van een organisatie. Het draagt bij aan financiële stabiliteit, groei en het vermogen van een bedrijf om uitdagingen en kansen effectief aan te pakken.

Film over een bedrijfseconoom:

Opleidingen tot bedrijfseconoom

Wie als bedrijfseconoom wenst te gaan werken kan het beste een hbo-opleiding bedrijfseconomie volgen. De hbo-opleiding bedrijfseconomie duurt over het algemeen vier jaar en leert je de financieel-economische bedrijfsvoering van ondernemingen beheersen. Met de hbo-opleiding bedrijfseconomie kan je na je studie verschillende kanten op. Als bedrijfseconoom ben je niet bezig met resultaten achteraf van een bedrijf maar juist met de resultaten van de toekomst. De opleiding bedrijfseconomie is ook in deeltijd te volgen. Zoals eerder omschreven is het vakgebied van een bedrijfseconoom vrij breed te noemen. Een bedrijfseconoom moet dan ook gezien worden als generalist en niet als specialist. Een bedrijfseconoom kan wel samenwerken met verschillende specialisten. Een bedrijfseconomie opleiding is dus op verschillende manieren te volgen. Ook de boekhouding opzetten is belangrijk als zelfstandig ondernemer. Dit kan eenvoudig gedaan worden met een boekhoudpakket.

Bedrijven waar een bedrijfseconoom werkzaam kan zijn

Een bedrijfseconoom is over het algemeen werkzaam voor grotere bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan de detailhandel, de horecabranche, de transportsector, de financiële sector of aan de industrie. Daarnaast is het denkbaar dat een goede bedrijfseconoom werkt als consultant of ondernemer. In dat geval zal een bedrijfseconoom in veel gevallen werkzaam zijn voor een bedrijfseconomisch adviesbureau. Zoals eerder omschreven kan het beroep bedrijfseconoom in de praktijk op verschillende manieren voorkomen. Een bedrijfseconoom kan bijvoorbeeld ook binnen de marketing werkzaam zijn als marketinganalist of als marktonderzoeker.

Competenties bedrijfseconoom

Als bedrijfseconoom zul je uiteenlopende competenties moeten bezitten omdat het beroep breed te noemen is. Maar over het algemeen kunnen we stellen dat het modelleren van bedrijfsprocessen en het kunnen analyseren hiervan geen probleem mogen zijn voor je. Een sterk analytisch vermogen is dan ook belangrijk. Omdat je veel zal overleggen en/of samenwerken moeten je communicatieve vaardigheden uitstekend zijn. Maar ook je kennis van de IT-sector zijn uitermate belangrijk als bedrijfseconoom. Als laatste is het natuurlijk belangrijk dat financiële kennis en inzicht bezit als bedrijfseconoom. Algemeen belangrijke woorden zijn wiskunde, statistieken, juridisch, onderzoeken, passie, kennis, overleggen, analytisch, samenwerken, oordeelvorming, besluitvaardigheid en verslaggeving. Als je werkzaam bent als consultant of ondernemer kan ook het netwerken aangemerkt worden als belangrijke competentie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als bedrijfseconoom

Het arbeidsmarktperspectief van een bedrijfseconoom is over het algemeen zeer goed te noemen, als je beschikt over de juiste opleidingen en/of studie. De meeste afgestudeerde bedrijfseconomen hebben geen moeite met het verkrijgen van werk. Dit komt ook doordat bedrijfseconomen op een brede manier werkzaam kunnen zijn. De doorgroeimogelijkheden van een bedrijfseconoom moeten gezien worden in het verkrijgen van meer verantwoordelijkheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een leidinggevende functie, zoals de functie afdelingsmanager, teamleider, unitmanager of aan de functie financieel manager. De doorgroeimogelijkheden zijn wel sterk afhankelijk van de werkervaring, werkgever en je eigen competenties.

Arbeidsvoorwaarden en salaris bedrijfseconoom

Als bedrijfseconoom kan je voor verschillende bedrijven, instellingen of overheden werkzaam zijn met verschillende arbeidsvoorwaarden. Een bedrijfseconoom zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 3500 en 4500 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, dienstjaren en verantwoordelijkheden. Het salaris van een bedrijfseconoom kan ook stukken hoger uitvallen dan eerder aangegeven wanneer het om een bedrijfseconoom gaat met veel specifieke kennis en ervaring. Ook kan het salaris per organisatie nogal verschillen.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Bedrijfseconoom

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Bedrijfseconoom bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl