Handelsvertegenwoordiger

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep handelsvertegenwoordiger
Gebonden verkoper en meestal in loondienst werkzaam
Werken in de commerciële buitendienst
Verschil handelsvertegenwoordiger en handelsagent
Wat doet een handelsvertegenwoordiger?
Mbo commercieel medewerker:
Hbo commerciële economie:
Opleidingen tot handelsvertegenwoordiger
Bedrijven waar een handelsvertegenwoordiger werkzaam kan zijn
Competenties handelsvertegenwoordiger
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als handelsvertegenwoordiger
Arbeidsvoorwaarden en salaris handelsvertegenwoordiger
Eigen bedrijf starten als Handelsvertegenwoordiger
Boekhoudprogramma vergelijken Handelsvertegenwoordiger

Beroep handelsvertegenwoordiger

Een handelsvertegenwoordiger is een commercieel medewerker in loondienst die namens een organisatie handel mogen drijven. Andere benamingen voor handelsvertegenwoordiger kunnen ook zijn vertegenwoordiger of tussenpersoon. In alle gevallen is een handelsvertegenwoordiger werkzaam in loondienst en betreffen de werkzaamheden commerciële activiteiten die met handel te maken hebben. Als een handelsvertegenwoordiger werkzaam is als ondernemer spreekt men over het algemeen niet van een handelsvertegenwoordiger maar van een handelsagent. De inhoudelijke werkzaamheden als handelsvertegenwoordiger en handelsagent verschillen eigenlijk niet van elkaar, met het belangrijke verschil dat een handelsvertegenwoordiger niet werkzaam is als ondernemer. Er bestaat dus een belangrijk verschil tussen een handelsvertegenwoordiger en een handelsagent. Als handelsvertegenwoordiger kan je werkzaam zijn binnen in alle denkbare branches, omdat binnen alle branches handel wordt gedreven. Een handelsvertegenwoordiger werkt exclusief voor een organisatie en krijgt meestal provisie of commissie voor zijn behaalde verkoopresultaten, bovenop het gebruikelijke loon. Als handelsvertegenwoordiger beschik je over het algemeen over grote verantwoordelijkheden, omdat het mogen voeren van handel namens een organisatie alleen overgelaten wordt aan de juiste vaklieden die beschikken over de nodige kennis en ervaring. Daarnaast kan het beroep handelsvertegenwoordiger gezien worden als een beroep waarbinnen absoluut sprake moet zijn van vertrouwen. Als handelsvertegenwoordiger gaan de inhoudelijke werkzaamheden veel verder dan alleen het fungeren als vertegenwoordiger.

Gebonden verkoper en meestal in loondienst werkzaam

Een handelsvertegenwoordiger is dus een gebonden verkoper die meestal in loondienst werkzaam is. De belangrijkste activiteit van een handelsvertegenwoordiger is het realiseren van verkopen door het voeren van handel. Het maakt verder niet uit of dit diensten zijn of producten. In Nederland is het beroep handelsvertegenwoordiger bij de meeste mensen beter bekend als vertegenwoordiger. Toch maakt het bedrijfsleven in vacatures vaak gebruik van de term handelsvertegenwoordiger. De belangrijkste reden hiervoor is omdat de inhoudelijke werkzaamheden van een handelsvertegenwoordiger veel verder gaan dan gebruikelijke vertegenwoordigers werkzaamheden. Een handelsvertegenwoordiger is juist ook betrokken bij het mogelijk maken van complexe nationale en/of internationale deals met betrekking tot handel. Een handelsvertegenwoordiger zal dan ook in het algemeen over een hogere opleiding moeten beschikken dan een vertegenwoordiger.

Werken in de commerciële buitendienst

Als handelsvertegenwoordiger kan het ook voorkomen dat je in het buitenland werkzaam zal zijn voor de organisatie waarvoor je werkzaam bent. In dat geval is het de handelsvertegenwoordiger die alle contacten zal onderhouden met de plaatselijke afnemers en/of mogelijke fabrikanten in het betreffende land. Afhankelijk van de soort werkgever importeer of exporteer je goederen, waardoor er sprake is van handel. Een combinatie van export en import is ook prima denkbaar. Het is de handelsvertegenwoordiger die binnen zijn bevoegdheden de vrije ruimte heeft om te mogen onderhandelen namens de organisatie. In sommige gevallen kan ook de benaming inkoopmanager van toepassing zijn. Het op de juiste manier inkopen van goederen is voor bijna alle bedrijven belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan grote retailers die beschikken over specifieke inkopers met betrekking tot nieuwe mode en kleding.

Verschil handelsvertegenwoordiger en handelsagent

Een handelsvertegenwoordiger werkt meestal in loondienst en is gebonden aan een bedrijf. Een handelsagent daarentegen kan voor verschillende bedrijven werkzaam zijn en werkt niet in loondienst. Een handelsagent is een onafhankelijke bemiddelaar die bemiddelt tussen verkopers en kopers. De beroepen handelsvertegenwoordiger en handelsagent worden in de praktijk nogal eens door elkaar gehaald, omdat de verschillen onderling niet heel groot zijn.

Wat doet een handelsvertegenwoordiger?

Een handelsvertegenwoordiger heeft dus een vergelijkbare rol als een handelsagent en de termen worden soms door elkaar gebruikt. Over het algemeen verwijst een handelsvertegenwoordiger naar een persoon of entiteit die de belangen van een bedrijf vertegenwoordigt bij het verkopen van producten of diensten aan klanten. De taken van een handelsvertegenwoordiger kunnen variëren, maar ze omvatten meestal het volgende:

  • Verkoop en acquisitie: Een handelsvertegenwoordiger is verantwoordelijk voor het actief benaderen van potentiële klanten en het genereren van verkoop. Ze identificeren nieuwe verkoopkansen, presenteren producten of diensten aan potentiële klanten en onderhandelen over verkoopvoorwaarden.
  • Klantrelatiebeheer: Handelsvertegenwoordigers bouwen en onderhouden duurzame relaties met klanten. Ze begrijpen de behoeften en eisen van klanten, bieden hen ondersteuning en diensten na de verkoop en streven naar klanttevredenheid.
  • Marktanalyse en concurrentieonderzoek: Handelsvertegenwoordigers volgen de markttrends, concurrentieactiviteiten en veranderingen in de behoeften van klanten. Ze verzamelen informatie over de markt en de concurrentie om strategieën te ontwikkelen om de verkoop te stimuleren.
  • Productpresentatie en demonstratie: Handelsvertegenwoordigers zijn verantwoordelijk voor het effectief presenteren en demonstreren van producten of diensten aan potentiële klanten. Ze tonen de voordelen en kenmerken van de producten en beantwoorden vragen van klanten.
  • Rapportage en administratie: Handelsvertegenwoordigers houden meestal gedetailleerde verslagen bij van hun verkoopactiviteiten, klantinteracties en andere relevante informatie. Ze zorgen voor een nauwkeurige administratie van bestellingen, contracten en andere documentatie.

De rol van een handelsvertegenwoordiger is gericht op het vergroten van de verkoop en het vertegenwoordigen van het bedrijf bij klanten. Ze kunnen zowel in dienst zijn van het bedrijf dat ze vertegenwoordigen als zelfstandige contractanten.

Mbo commercieel medewerker:

Hbo commerciële economie:

Opleidingen tot handelsvertegenwoordiger

Er bestaan verschillende opleidingsmogelijkheden als handelsvertegenwoordiger, die ook kunnen verschillen van opleidingsniveau, zoals de Mbo-opleiding commercieel medewerker buitendienst of de hbo-opleiding commerciële economie. Welke opleiding het beste past en welke je nodig zal hebben is persoonlijk en kan per werkgever verschillen. Over het algemeen zal voor dit beroep een Mbo-opleiding voldoende zijn. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Als startende ondernemer, is het tevens belangrijk om de boekhouding op de juiste manier op te zetten. Dit kan het beste gedaan worden door een boekhoudprogramma zzp te gebruiken. Er zijn verschillende boekhoudpakketten voor kleine ondernemers.

Bedrijven waar een handelsvertegenwoordiger werkzaam kan zijn

Een handelsvertegenwoordiger kan werkzaam zijn binnen alle branches, omdat binnen alle branches handel voorkomt. Een handelsvertegenwoordiger kan ook werkzaam zijn als zelfstandig ondernemer, maar is dan wel gebonden aan een bedrijf.

Competenties handelsvertegenwoordiger

Als handelsvertegenwoordiger is het erg belangrijk dat je beschikt over een goede commerciële instelling. Daarnaast moet een handelsvertegenwoordiger kunnen onderhandelen, omdat het onderhandelen veel zal voorkomen als handelsvertegenwoordiger. Ook het kunnen netwerken is als handelsvertegenwoordiger over het algemeen erg belangrijk. In zijn algemeenheid kunnen we ook weer stellen dat een handelsvertegenwoordiger over goede communicatieve vaardigheden moet beschikken. Algemeen belangrijke woorden als handelsvertegenwoordiger zijn visie, lef, inzicht, kennis, zelfstandigheid, verantwoordelijkheidsgevoel, organiseren, overleggen, plannen en coördineren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als handelsvertegenwoordiger

Het arbeidsmarktperspectief als handelsvertegenwoordiger is over het algemeen goed te noemen, als je beschikt over de juiste opleidingen. Daarnaast is het wel zo dat een handelsvertegenwoordiger over het algemeen over veel ervaring en kennis moet beschikken om te kunnen werken als handelsvertegenwoordiger. De doorgroeimogelijkheden als handelsvertegenwoordiger kunnen gezien worden in het worden van een financieel manager of wellicht uiteindelijk de functie Chief financial officer. De doorgroeimogelijkheden zijn wel sterk afhankelijk van het opleidingsniveau en je eigen competenties.

Arbeidsvoorwaarden en salaris handelsvertegenwoordiger

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat je voor uiteenlopende soorten bedrijven werkzaam kan zijn in verschillende branches. Een handelsvertegenwoordiger in loondienst zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 2500 en 3500 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verantwoordelijkheden. Binnen dit beroep is het niet ongebruikelijk dat de handelsvertegenwoordiger extra inkomsten zal verdienen wanneer de omzet doeleinden behaald worden, of dat hij of zij een percentage of commissie ontvangt over de verkopen. Met andere woorden kan een goede handelsvertegenwoordiger veel meer verdienen.

Eigen bedrijf starten als Handelsvertegenwoordiger

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Handelsvertegenwoordiger, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Handelsvertegenwoordiger

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Handelsvertegenwoordiger bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Handelsvertegenwoordiger.

Mijnzzp.nl