Exporteur

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Exporteur?

Een exporteur is een persoon die goederen uitvoert naar een ander land. De benaming exporteur wordt ook wel toegepast voor een bedrijf dat goederen naar een ander land uitvoert. Daarnaast is het nog mogelijk dat een exporteur is aan te merken als goederenproducent, maar dat hoeft dus niet altijd zo te zijn. Een producent die goederen voor onder meer het buitenland maakt, kan namelijk ook van een export commissionair gebruikmaken. Dat is een tussenpersoon die in eigen naam met een producent een overeenkomst sluit, maar waarbij de rekening bij de opdrachtgever ligt. Een exporteur handelt dus met bedrijven in het buitenland om goederen naartoe te exporteren. De exporteur zorgt niet alleen voor het sluiten van overeenkomsten, maar ook voor de afhandeling van het transport. Bij het sluiten van overeenkomsten met internationale bedrijven in het buitenland is er sprake van onderhandelen. Bijvoorbeeld over de prijs van de goederen, maar ook ten aanzien van de levertijd en andere voorwaarden. Het transport kan via verschillende manieren plaatsvinden, zoals via de lucht, zee of de weg. De keuze voor de wijze van transport is onder meer afhankelijk van het type goederen of type producten. Bloemen zijn bijvoorbeeld aan bederfelijkheid onderhevig en luchtvracht ligt dan als manier van snel transport voor de hand. Goederen als kleding zijn bijvoorbeeld ook prima om over zee geëxporteerd te worden. Een van de andere taken van een exporteur is het uitbreiden van de markt door afnemers te zoeken. Dat is bijvoorbeeld mogelijk door beurzen te bezoeken om daar contacten te leggen en producten te presenteren. Overigens is de tegenhanger van een exporteur een importeur. In bepaalde situaties is een exporteur eveneens aan te merken als een export medewerker. In dat geval is er doorgaans sprake van een dienstverband als werknemer.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Exporteur

Wat is het salaris en tarief van een Exporteur? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Exporteur in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl