Commissionair

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep commissionair
Afspraken vastleggen in een commissieovereenkomst
Verschil directe en indirecte vertegenwoordiging
Wat doet een commissionair:
Film over een commissionair:
Film: Hbo opleiding Bedrijfskunde:
Opleidingen tot commissionair
Bedrijven waar een commissionair werkzaam kan zijn
Competenties commissionair
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als commissionair
Arbeidsvoorwaarden en salaris commissionair
Eigen bedrijf starten als Commissionair
Boekhoudprogramma vergelijken Commissionair

Beroep commissionair

Een commissionair heeft als tussenpersoon een functie om in eigen naam overeenkomsten te sluiten tussen kopers en verkopers. De rekening is voor de opdrachtgever, maar de tussenpersoon doet dat in eigen naam. Een simpel voorbeeld is een fabrikant die een export commissionair inhuurt om in het buitenland de geproduceerde artikelen te verkopen. Het beroep van commissionair dient zeker niet onderschat te worden, want de verantwoordelijkheid heeft niet alleen betrekking op de verkoop. Bij het sluiten van overeenkomsten kan het bijvoorbeeld ook zo zijn dat het bieden van garanties daar deel van uitmaakt. Bijvoorbeeld in de vorm van het opnemen van een delcredere beding. Daarbij staat de tussenpersoon in voor de kredietwaardigheid van de afnemende partij. Dat is van groot belang voor de opdrachtgever, omdat deze dan niet met goederen opgescheept blijft zitten of te maken krijgt met wanbetaling. Een commissionair kan ook met een ander belangrijk aspect te maken krijgen. Bijvoorbeeld dat er sprake is van het tekenen van een geheimhoudingsverklaring betreffende de bekendheid van de opdrachtgever. Daarom is het ook zo data een commissionair als tussenpersoon onder eigen naam handelt. Op deze wijze hebben opdrachtgevers de mogelijkheid om anoniem te handelen als verkoper. De identiteit blijft dan ook gewoon. Overigens is het zo dat de andere partij doorgaans wel op de hoogte is van het handelen van een tussenpersoon, maar blijft onbekend voor wie. Een commissionair sluit niet alleen de overeenkomst, maar regelt ook alle andere zaken rond de afhandeling. Doorgaans krijgt de commissionair voor zijn diensten een commissie ofwel een vergoeding in de vorm van een deel van de opbrengst.

Afspraken vastleggen in een commissieovereenkomst

Een commissionair is dus aan te merken als een bemiddelaar net als een handelaar die in opdracht van een partij als tussenpersoon optreedt om producten of diensten te verkopen. In dat kader is ook wel een vergelijking te maken met het beroep van vertegenwoordiger. Deze treedt net als een commissionair namens de opdrachtgever op om producten of diensten te verkopen en overeenkomsten te sluiten. De partij die vertegenwoordigd wordt, is aan te duiden met de committent. Het vinden van klanten voor de verkoper is een van de belangrijkste taken van een commissionair. Het gaat dan ook om een specialisatie in het zoeken van geschikte partijen om een overeenkomst mee te sluiten. Daarbij is het de verantwoordelijkheid van een commissionair om deals voor een goede prijs te sluiten. Ook het soepel laten verlopen van de afhandeling behoort tot de taken. Opdrachtgevers zijn graag bereid om daarvoor te betalen. Een commissionair houdt zich vooral bezig met het zoeken van partijen, sluiten van deals en de afhandeling daarvan. Het is niet zo dat een commissionair zich bezig hoeft te houden met het productieproces en evenmin met de opslag van goederen of het transport ervan. Een andere benaming voor commissionair is soms ook wel handelsagent. Bijvoorbeeld als het een medewerker betreft die een dienstverband heeft bij een bedrijf. Indien er sprake is van loondienst dan is ook wel de benaming van handelsvertegenwoordiger van toepassing.

Verschil directe en indirecte vertegenwoordiging

Een commissionair ofwel in het concrete geval vertegenwoordiger kan ook namens de vertegenwoordigde de afhandeling van de douane regelen als er van een overeenkomst met een importeur of exporteur. Daarbij is er een onderscheid te maken tussen directe vertegenwoordiging en indirecte vertegenwoordiging. Bij directe vertegenwoordiging blijft de opdrachtgever voor het afdragen van de juiste belasting verantwoordelijk, maar is de commissionair bevoegd om aangifte te doen. Deze handelt dus niet in eigen naam. Bij indirecte vertegenwoordiging is de commissionair en de vertegenwoordigde ofwel committent voor de juiste aangifte als declarant en voor de fiscale afhandeling verantwoordelijk. In dit geval handelt de vertegenwoordiger wel in eigen naam.

Wat doet een commissionair:

  • Kopers zoeken.
  • Overeenkomsten sluiten.
  • Handelen in eigen naam.
  • Deal afhandelen.
  • Aangifte douane regelen.

Film over een commissionair:

Film: Hbo opleiding Bedrijfskunde:

Opleidingen tot commissionair

De meest geschikt opleiding voor het beroep commissionair is de hbo-opleiding bedrijfseconomie. Er zijn echter ook andere opleidingen denkbaar, waarbij het wel belangrijk is dat het een opleiding betreft op minimaal hbo-niveau. Iedereen heeft met of zonder opleiding de mogelijkheid om te werken als commissionair. Er is wat dat betreft verder geen beroepsbescherming op van toepassing. Wanneer je gaat starten als zelfstandig ondernemer, dan is het ook nodig om over de boekhouding na te denken. Hiervoor kun je bijvoorbeeld gebruikmaken van een online boekhoudprogramma. Hiermee kun je de complete financiële administratie bijhouden.

Bedrijven waar een commissionair werkzaam kan zijn

Een commissionair is veelal als ondernemer werkzaam en niet in loondienst bij een bedrijf. Overigens zijn er daarin nog wel variaties te onderscheiden. Het is bijvoorbeeld ook mogelijk dat een makelaar als commissionair is aan te merken en deze kan ook in loondienst zijn bij een makelaarskantoor. Er zijn echter ook tussenpersonen actief in andere branches. Het komt bijvoorbeeld ook voor dat er commissionairs werkzaam zijn in de beurshandel. Een ander voorbeeld is de autohandel, net als dat het mogelijk is dat er commissionairs binnen de ICT-wereld werkzaam zijn. Het is zelfs mogelijk dat een commissionair wordt ingeschakeld door een verzamelaar die op zoek is naar een specifiek verzamelobject. Wat dat betreft zijn er natuurlijk ook in de breedte allerlei opties om de werkzaamheden als commissionair verder uit te breiden.

Competenties commissionair

Het beroep commissionair vereist de nodige competenties om succesvol te zijn in het vinden van kopers en sluiten van overeenkomsten. Er dient in elk geval specifieke kennis aanwezig te zijn op het gebied van contractmanagement. Zo komt ook juridische kennis van pas bij het afsluiten en opstellen van overeenkomsten. Praktische vaardigheden zijn eveneens van groot belang, zoals goed kunnen onderhandelen en probleemoplossend werken. Verder is het voor het efficiënt en succesvol afronden van opdrachten belangrijk om een groot netwerk op te bouwen. Goed kunnen netwerken is daarom eveneens een onmisbare competentie om het beroep commissionair uit te oefenen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als commissionair

Import en export, kopen en verkopen, het gaat altijd door. Niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst is er dus sprake van een gunstig perspectief op de arbeidsmarkt. Zo zijn er altijd fabrikanten die tussenpersonen inschakelen om op zoek te gaan naar kopers en tussenpersonen deals laten sluiten. Op het gebied van doorgroeien, is er eerder sprake van het verzwaren van de verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld als het gaat om het behartigen van belangrijke zaken.

Arbeidsvoorwaarden en salaris commissionair

Het salaris van een commissionair is geen vast loon, omdat er doorgaans sprake is van een commissie. De hoogte van het inkomen is daarom ook afhankelijk van de successen die een commissionair boekt. Het aantal deals speelt daarin uiteraard ook nog een rol net als de waarde die de gesloten overeenkomsten vertegenwoordigen. De overige arbeidsvoorwaarden zijn afhankelijk van de overeenkomst die een commissionair sluit met de opdrachtgever. Bijvoorbeeld vergoeding van gemaakte reiskosten of verblijfkosten of dat deze kosten inbegrepen zijn in de uiteindelijke commissie.

Eigen bedrijf starten als Commissionair

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Commissionair, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Commissionair

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Commissionair bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Commissionair.

Mijnzzp.nl