Handelsagent

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Handelsagent?

Een handelsagent is een onafhankelijke tussenpersoon die bemiddelt tussen verkopers en kopers. Een handelsagent is niet in loondienst werkzaam maar werkzaam als zelfstandig ondernemer. Als een handelsagent werkzaam is in loondienst noemt men een handelsagent een handelsvertegenwoordiger. De werkzaamheden van een handelsagent komen sterk overeen met de werkzaamheden van een handelsvertegenwoordiger, echter is een handelsagent werkzaam als ondernemer. De inhoudelijke werkzaamheden van een handelsagent zijn zeer divers en hebben onder andere te maken met het bemiddelen tussen verkopers en kopers. Denk hierbij aan het leggen van nieuwe contacten of het aan het beheren van bestaande relaties. Als handelsagent komt het vaak voor dat je bemiddelt voor buitenlandse bedrijven. Dit zijn dan meestal bedrijven die de buitenlandse markt willen benaderen. Een handelsagent is hiervoor in veel gevallen de aangewezen persoon. Een handelsagent werkt dus als zelfstandig ondernemer en krijgt meestal een provisie of commissie over de behaalde omzet. Een belangrijk kenmerk van een een handelsagent is dat hij of zij geen eigenaar is van de goederen of diensten die hij of zij probeert te verkopen, ondanks de werkzaamheden als zelfstandig ondernemer. Een handelsagent sluit dan ook meestal een agentuurovereenkomst af. Een agentuurovereenkomst is een (koop)overeenkomst waarbinnen opgenomen is wie de daadwerkelijke verkoper is. In dit geval is de handelsagent niet de verkoper maar alleen een tussenpersoon.

Lees verder...


Mijnzzp.nl