Handelsagent

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Handelsagent?

Een handelsagent is een onafhankelijk tussenpersoon die bemiddelt tussen verkopers en kopers. Een handelsagent is niet in loondienst werkzaam maar werkzaam als zelfstandig ondernemer. Als een handelsagent werkzaam is in loondienst noemt men een handelsagent een handelsvertegenwoordiger. De werkzaamheden van een handelsagent komen wel sterk overeen met de werkzaamheden van een handelsvertegenwoordiger, echter is een handelsagent werkzaam als ondernemer. De inhoudelijke werkzaamheden van een handelsagent zijn divers en hebben onder andere te maken met het bemiddelen tussen verkopers en kopers. Denk hierbij aan het leggen van nieuwe contacten, het onderhandelen over deals of het aan het beheren van bestaande relaties. Als handelsagent komt het vaak voor dat je bemiddelt voor buitenlandse bedrijven die bijvoorbeeld goederen willen importeren of juist willen exporteren. Dit zijn dan meestal bedrijven die de buitenlandse markt willen benaderen. Een handelsagent is hiervoor in veel gevallen de aangewezen persoon. Een handelsagent krijgt meestal een vaste provisie of commissie over de behaalde omzet. Een belangrijk kenmerk van een handelsagent is dat hij of zij geen eigenaar is van de goederen of diensten die hij of zij probeert te verkopen, ondanks dat een handelsagent werkzaam is als ondernemer. Een handelsagent sluit dan ook meestal een agentuurovereenkomst af. Een agentuurovereenkomst is een (koop)overeenkomst waarbinnen opgenomen is wie de daadwerkelijke verkoper is. In dit geval is de handelsagent niet de verkoper, maar alleen een tussenpersoon. Een andere benaming voor handelsagent is ook wel commissionair. Als handelsagent kan je ook verantwoordelijk zijn voor het regelen en betalen van alle fiscale bijkomstigheden. Afhankelijk van de overeenkomst kan er ook sprake zijn van een delcrederebeding om de kredietwaardigheid van afnemers te waarborgen.

Lees verder...

Boekhoudprogramma vergelijken Handelsagent

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Handelsagent bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl