Teamleider

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Teamleider?

Een teamleider is een medewerker, die over meer verantwoordelijkheden beschikt dan gewone werknemers binnen de organisatie. Welke verantwoordelijkheden dit precies zijn kan verschillen per teamleider en organisatie, omdat teamleiders voorkomen in veel verschillende branches op alle niveaus. In zijn algemeenheid kan de functie teamleider het beste omschreven worden als het gemeenschappelijk willen bereiken van een doel. Het is de teamleider, die de (rand)voorwaarden schept om dit doel te bereiken. Afhankelijk van de soort teamleider kunnen de voorwaarden ook bepaald worden in overleg met een manager of andere leidinggevende. Een teamleider moet de doelstellingen van de organisatie kennen om te kunnen werken als teamleider. Een teamleider is meestal geen manager maar geeft wel sturing aan bepaalde medewerkers op de werkvloer. In de meeste gevallen zal de teamleider zelf ook werkzaam zijn als operationeel medewerker, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. De functie teamleider kan in de praktijk op verschillende manieren voorkomen. Over het algemeen is het kunnen motiveren van andere medewerkers een belangrijke competentie van een teamleider. Een teamleider is in het kort verantwoordelijk voor de uiteindelijke prestatie van het team. Als teamleider ben je dan ook dagelijks bezig met het bereiken van de gestelde doelstellingen. Van een teamleider mag dan ook meer verwacht worden dan van gewone werknemers. Denk bijvoorbeeld aan het scheppen van voorwaarden, het voorkomen of opruimen van hindernissen, aan het aansturen van de teamleden, aan het overleggen met het team, aan het overleggen met je leidinggevende en aan het nemen van soms moeilijke of lastige beslissingen. Het is denkbaar dat een teamleider gebruikmaakt van verschillende unitmanagers en/of de scrum methodiek om tot een gezamenlijk doel te komen.

Lees verder...

Bedrijven met het beroep Teamleider

Kaart wordt opgehaald

Bezoek het overzicht van bedrijven...

Salaris en tarief van een Teamleider

Wat is het salaris en tarief van een Teamleider? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Teamleider in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudsoftware vergelijken voor Teamleider

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Teamleider bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl