Teamleider

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Teamleider?

Teamleider is een algemene benaming voor vaklieden, die over meer verantwoordelijkheden beschikken dan reguliere werknemers binnen een organisatie. Welke verantwoordelijkheden dit precies zijn kan verschillen per teamleider en organisatie, omdat teamleiders voorkomen in veel verschillende branches op alle niveaus. In zijn algemeenheid kan de functie teamleider het beste omschreven worden als het gemeenschappelijk willen bereiken van een doel. Het is de teamleider, die de (rand)voorwaarden schept om dit doel te bereiken. Afhankelijk van de soort teamleider kunnen de voorwaarden ook bepaald worden in overleg met een manager of andere leidinggevende. Een teamleider moet de doelstellingen van de organisatie kennen om te kunnen werken als teamleider. Een teamleider is over het algemeen geen manager maar geeft wel sturing aan bepaalde medewerkers op de werkvloer. In de meeste gevallen zal de teamleider zelf ook werkzaam zijn als operationeel medewerker, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. De functie teamleider kan in de praktijk op verschillende manieren voorkomen. Over het algemeen is het kunnen motiveren van andere medewerkers een belangrijke competentie van een teamleider. Het beroep teamleider moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat teamleiders werkzaam kunnen zijn binnen verschillende sectoren. Een teamleider is in het kort verantwoordelijk voor de uiteindelijke prestatie van het team. Als teamleider ben je dan ook dagelijks bezig met het bereiken van de gestelde doelstellingen. Van een teamleider mag dan ook meer verwacht worden dan van reguliere werknemers. Denk bijvoorbeeld aan het scheppen van (rand)voorwaarden, het voorkomen of opruimen van hindernissen, aan het aansturen van de teamleden, aan het overleggen met het team, aan het overleggen met je leidinggevende en aan het nemen van soms moeilijke of lastige beslissingen.

Lees verder...

Bedrijven met het beroep Teamleider

Kaart wordt opgehaald

Bezoek het overzicht van bedrijven...

Salaris en tarief van een Teamleider

Wat is het salaris en tarief van een Teamleider? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Teamleider in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl