Team Mijnzzp

Conflict

Ben je een ondernemer die te maken heeft met een leverancier, dan wil je dat alles soepel verloopt. Het komt echter voor dat er een keer een conflict ontstaat met een leverancier, en wat doe je dan? Er zijn een aantal stappen te doorlopen die je helpen om op een zorgvuldige manier met het leveranciersconflict om te gaan. Het is belangrijk om mogelijke problemen op een professionele manier aan te pakken. Maak als ondernemer in ieder geval gebruik van een contract en algemene voorwaarden.

Inhoudsopgave
Check de gemaakte afspraken
Dien op tijd een klacht in
Ingebrekestelling van de leverancier
Schakel een professional in

Check de gemaakte afspraken

Een conflict met een leverancier kan ontstaan door een misverstand, bijvoorbeeld om afspraken niet duidelijk zijn. Ontstaat er een conflict omdat er iets is misgegaan met een product dat je hebt afgenomen of met een dienst, dan is het aan te raden om eerst de gemaakte afspraken te checken. Zo kom je erachter of jij gelijk hebt of dat de leverancier in zijn recht staat. Kijk bijvoorbeeld naar de voorwaarden over de levering, annulering en van toepassing zijnde garantie.

Dien op tijd een klacht in

Een leveranciersconflict kan op allerlei manieren ontstaan. Bijvoorbeeld als je een webshop hebt en de door de leverancier verstrekte producten een gebrek vertonen. Als je dat ontdekt, check je eerst nog even de gemaakte afspraken en dan is het aan te raden om een klacht in te dienen. Stel de leverancier schriftelijk op de hoogte van de klacht en doe dat binnen twee weken nadat je op de hoogte bent gekomen van het gebrek.

Ingebrekestelling van de leverancier

Als het leveranciersconflict niet wordt opgelost, omdat de leverancier geen gehoor geeft aan je klacht stel je deze partij in gebreke voor de niet nagekomen afspraken. Geef aan dat de leverancier de overeenkomst dient na te komen en koppel daar een redelijke termijn aan, zoals veertien dagen of wellicht meer.

Schakel een professional in

Blijft het leveranciersconflict bestaan dan is het tijd om je te beraden op verdere stappen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om voor mediation te kiezen als je het belangrijk vindt om op goede voet te blijven staan met de leverancier. Er zijn ook mogelijkheden om een geschillencommissie in te schakelen om daar je klacht aan voor te leggen. Is het conflict met de leverancier te hoog opgelopen dan kan je het beste een jurist inschakelen en naar de rechter stappen.

Lees ook: Hoe kan je het beste omgaan met lastige opdrachtgevers?

Mijnzzp.nl