Team Mijnzzp

Webinar

Startende ondernemers die een bedrijf beginnen, krijgen met allerlei vragen over de belasting te maken. Bijvoorbeeld over welke kosten aftrekbaar en welke kosten niet fiscaal aftrekbaar zijn. Als zzp'er ben je bovendien verplichting om btw-aangifte te doen en ook daar kan je als starter veel vragen over hebben. Zo kan je ook vragen hebben over de belastingaangifte, net als over andere fiscale zaken die betrekking hebben op starters. Dat is dan ook een reden waarom de Belastingdienst vrijwel maandelijks een webinar ’Goede start met de Belastingdienst’ organiseert.

Inhoudsopgave
Belangrijke belastingzaken
Extra voorlichting Belastingdienst
Straks Forum Startende Ondernemers

Belangrijke belastingzaken

De webinar is live te volgen en heeft betrekking op belangrijke belastingzaken voor startende zzp'ers. Het is een interactief webinar, zodat je als starter ook de gelegenheid krijgt om bijvoorbeeld via een chat vragen te stellen. Dit is een van de onderdelen die als succesvol te boek staat, waarbij er medewerkers van de Belastingdienst klaarstaan om vragen te beantwoorden.

Er hebben sinds de start van de webinars al meer dan elfduizend startende ondernemers deelgenomen en via de chat zijn er meer dan zeventienduizend vragen binnengekomen. Het webinar is overigens gratis online te volgen en het duurt ongeveer een uur en een kwartier. Er is overigens tot een half uur na de webinar gelegenheid om vragen te stellen.

Extra voorlichting Belastingdienst

De startersvoorlichting blijkt een groot succes te zijn, maar evaluatie heeft uitgewezen dat er ook behoefte is aan meer diepgang over bepaalde onderwerpen. Er zijn dan ook al meer specials geweest, zoals over de inkomstenbelasting en over de btw. De specials zijn overigens ook interessant als je al begonnen bent met je bedrijf en je meer van belastingzaken te weten wilt komen.

Straks Forum Startende Ondernemers

De Belastingdienst wil startende ondernemers graag goed op weg helpen. Daarom is de Belastingdienst op dit moment ook bezig met het ontwikkelen van een forum, speciaal voor startende ondernemers. Hier komt allerlei belangrijke informatie op te staan voor zzp'ers die een bedrijf willen beginnen. Bovendien is het op werkdagen mogelijk vragen via de chat te stellen aan de Belastingdienst. Op dit moment loopt er al een test met een klein aantal startende ondernemers.

Boekhoudprogramma zzp-er

De meeste zzp'ers maken tegenwoordig gebruik van online boekhouden. Met een goed boekhoudprogramma voorkom je het risico op fouten in de boekhouding.

Ook de Belastingdienst heeft eerder aangegeven voorstander te zijn van online boekhoudsoftware.

Mijnzzp.nl