Team Mijnzzp

Fiscale regelingen en aftrekposten zzp

Als zzp'er kun je te maken krijgen met diverse fiscale regelingen. Er zijn redelijk veel zelfstandig ondernemers die niet op de hoogte zijn van alle fiscale mogelijkheden. Daarom kan het belangrijk zijn om je hierin te laten adviseren door een boekhouder of fiscalist. Zo weet je zeker dat je niet meer betaalt dan nodig is en ben je optimaal op de hoogte van alle fiscale mogelijkheden. Wij hebben een opsomming gemaakt van de belangrijkste regelingen en aftrekposten voor zzp'ers.

Het is niet zo dat je als zzp'er automatisch in aanmerking komt voor alle fiscale regelingen en/of aftrekposten. In sommige gevallen zul je eerst toestemming moeten vragen aan de Belastingdienst. Daarnaast moet je voldoen aan het urencriterium om in aanmerking te komen voor de ondernemersaftrek. Hieronder een opsomming van de belangrijkste regelingen:

Ondernemersaftrek

De Belastingdienst heeft een urencriterium vastgesteld om te bepalen of je in aanmerking komt voor de ondernemersaftrek. Er zijn daarvoor twee belangrijke voorwaarden vastgesteld. Zo dien je in een kalenderjaar minimaal 1.225 uur te besteden aan je bedrijf. Werk je als zzp'er en in loondienst dan moet je ook meer tijd besteden aan je bedrijf dan aan je baan.

De ondernemersaftrek heeft betrekking op drie onderdelen:

Fiscale Oudedagsreserve (FOR)

  • Je hebt als zzp'er de mogelijkheid om je winst uit onderneming omlaag te brengen als je van de fiscale oudedagsreserve gebruikmaakt. Er zijn echter wel een aantal haken en ogen aan verbonden en het is nog maar de vraag of het verstandig is om daarvoor te kiezen. FOR houdt in dat je een deel van de winst uit je onderneming reserveert voor je oudedagsvoorziening.

De MKB-winstvrijstelling

  • Je hebt als startende ondernemer recht op verschillende fiscale voordelen. Zo kan je onder meer in aanmerking komen voor de MKB-winstvrijstelling. Dit is een van de aftrekposten om de winst uit onderneming voor de inkomstenbelasting omlaag te brengen. Indien je als ondernemer voor de inkomstenbelasting bent aangemerkt, kom je voor deze aftrekpost in aanmerking. De winst komt hierdoor lager uit en dus betaal je uiteindelijk minder belasting.

De borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

  • Er zijn voor ondernemers allerlei mogelijkheid om in de financieringsbehoefte te voorzien. Een van de mogelijkheden betreft de Borgstelling MKB-kredieten. Deze regeling maakt het voor ondernemers gemakkelijker om aan krediet te kunnen komen. Dat komt onder meer omdat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat borg staat voor leningen die aan ondernemers worden verstrekt. Ook als je zzp'er bent, kan je gebruikmaken van deze regeling.

De middelingsregeling

  • Als zzp’er heb je meestal niet elke maand dezelfde inkomsten. Sterker nog, deze kunnen mogelijk zelfs heel sterk schommelen. Het kan ook zijn dat je het ene jaar een omzet haalt die boven verwachting is, terwijl deze het andere jaar enorm tegenvalt. Wist je dat het dan een goed idee kan zijn om gebruik te maken van de middelingsregeling? Veel zzp’ers kennen deze regeling niet of vergeten dat ze hier een beroep op kunnen doen.

De meewerkaftrek

  • Als je fiscale partner meewerkt of gaat meewerken in je onderneming dan bestaat er mogelijk recht op de meewerkaftrek. Het is wel afhankelijk van het aantal uren dat je partner meewerkt of je in aanmerking komt voor de meewerkaftrek. Bij het voldoen aan de voorwaarden betaal je als zzp'er dan minder belasting over de winst. De hoogte van de aftrek is overigens eveneens van de winst uit onderneming afhankelijk.

Willekeurige afschrijving

  • Een startende zzp'er krijgt met meerdere voordelen te maken die voor gevestigde ondernemers niet meer van toepassing zijn. Zo heb je onder meer recht op startersaftrek en bepaal je op jouw manier hoe en op welk moment de afschrijving van bedrijfsmiddelen plaatsvindt. Het enige om de controle zelf in handen te hebben, is dat je aan twee voorwaarden dient te voldoen. De eerste voorwaarde is dat je een eenmanszaak hebt of een vof of een commanditaire vennootschap of een maatschap. De tweede voorwaarde is dat je aan de voorwaarden voldoet die verbonden zijn aan de startersaftrek.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

  • Er zijn verschillende soorten mogelijkheden om een investeringsaftrek toe te passen. Een dergelijke aftrek zorgt voor het verlagen van je fiscale winst. Daardoor betaal je minder belasting. Een van de opties is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek toe te passen. Je dient dan wel ondernemer te zijn voor de inkomstenbelasting of voor de vennootschapsbelasting. Bij het kopen van bedrijfsmiddelen heb je de mogelijkheid gebruik te maken van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Kleineondernemersregeling (KOR)

  • De kleineondernemersregeling ofwel KOR heeft betrekking op de vrijstelling voor de btw. Er zijn een aantal voorwaarden van toepassing om naar keuze van deze regeling gebruik te maken. De eerste voorwaarde is dat je in Nederland gevestigd bent en je mag met je bedrijf niet meer dan € 20.000 omzet per kalenderjaar hebben. Het betreft hier de omzet in een kalenderjaar. In sommige gevallen spreek men ook wel van een omzetgerelateerde vrijstelling omzetbelasting.

Aftrekposten voor zzp'ers met een eenmanszaak:

Zelfstandig ondernemer en toeslagen

Zzp'ers kunnen op verschillende manieren in aanmerking komen voor toeslagen. Het is wel belangrijk om het inkomen en de uren die je werkt goed in beeld te hebben. Alleen dan weet je namelijk welke toeslagen je precies kunt aanvragen.

Lees ook:

Innovatie en subsidies

De overheid komt regelmatig met nieuwe regelingen en maatregelen waar bedrijven van allerlei aard gebruik van kunnen maken. Soms gaat het om een fiscale regeling, maar ook subsidies zijn niet ongewoon. Als je op zoek bent naar mogelijkheden om je onderneming verder te helpen, kan het dus zeker de moeite waard zijn om eens te kijken naar wat de overheid allemaal aan bedrijven voor mogelijkheden biedt.

Lees ook:

Administratie en boekhouding goed regelen

Wanneer je overweegt om te starten met je eigen bedrijf, is het belangrijk om goed na te denken over de administratieve en boekhoudkundige kant. Dit is niet iets waar je dagelijks mee bezig bent en het kan dan ook lastig zijn om hierin een keuze te maken. Wanneer je niet zeker weet of je dit allemaal zelf wilt gaan regelen, kun je er ook voor kiezen om hulp in te schakelen. Er zijn verschillende partijen die hierin gespecialiseerd zijn en je kunt ze inschakelen wanneer je hier behoefte aan hebt.

Boekhouding regelen als startende zzp'er

Het is raadzaam om als startende zzp'er gebruik te maken van een boekhoudprogramma. Op deze manier heb je altijd een goed overzicht van alle inkomsten en uitgaven. Daarnaast is het ook mogelijk om btw-aangifte te doen via het programma. Dit kan veel tijd schelen en je weet dan zeker dat alles goed geregeld is. Ook het toepassen van alle fiscale regelingen is via het programma makkelijker. Het is ook mogelijk om je boekhouder toegang te geven voor het controleren van de boekhouding. Dit noemt men tegenwoordig ook wel het hybride boekhouden.

Boekhouding en administratieZzp'ers hebben dus op meerdere manieren te maken met fiscale regelingen. Het is verstandig om van de verschillende regelingen gebruik te maken.

Vanzelfsprekend is het niet zo dat je gebruik kunt maken van alle regelingen. Dit is afhankelijk van de eigen situatie.

Mijnzzp.nl