Team Mijnzzp

Fiscale regelingen en aftrekposten zzp

Er zijn redelijk veel zelfstandig ondernemers die niet op de hoogte zijn van alle fiscale mogelijkheden. Daarom kan het als zzp'er belangrijk zijn om je hierin te laten adviseren door een boekhouder of fiscalist. Zo weet je zeker dat je niet meer betaalt dan nodig is en ben je optimaal op de hoogte van alle fiscale mogelijkheden. Ook voor startende ondernemers zijn er verschillende interessante regelingen die het belastbare inkomen behoorlijk kunnen drukken naast het regulier aftrekken van de zakelijke kosten. Wij hebben een opsomming gemaakt van de belangrijkste regelingen en aftrekposten voor zzp'ers. Als zzp'er kun je te maken krijgen met verschillende fiscale regelingen.

Zzp-erAls zzp'er is het belangrijk om je te verdiepen in alle fiscale mogelijkheden die er zijn om de winst te verlagen. Het is niet zo dat je als zzp'er automatisch in aanmerking komt voor alle fiscale regelingen en aftrekposten. In sommige gevallen is het nodig om eerst toestemming vragen aan de Belastingdienst. Daarnaast moet je als zzp'er voldoen aan het urencriterium om in aanmerking te komen voor ondernemersaftrek. Hieronder een opsomming van de belangrijkste regelingen als zzp'er.

Inhoudsopgave:

Ondernemersaftrek

 • De Belastingdienst heeft een urencriterium vastgesteld om te bepalen of je in aanmerking komt voor de ondernemersaftrek. Er zijn daarvoor twee belangrijke voorwaarden vastgesteld. Zo dien je in een kalenderjaar minimaal 1.225 uur te besteden aan je bedrijf. Werk je als zzp'er en in loondienst dan moet je ook meer tijd besteden aan je bedrijf dan aan je baan. De ondernemersaftrek bestaat uit verschillende onderdelen.

De ondernemersaftrek heeft betrekking op drie onderdelen:

De ondernemersaftrek bestaat dus uit verschillende onderdelen en maakt het extra aftrekken van de winst op verschillende manieren mogelijk. Het bedrag hangt af van de persoonlijke situatie en er is geen specifiek voorbeeld te geven. 

Fiscale Oudedagsreserve (FOR)

 • Je hebt als zzp'er de mogelijkheid om je winst uit onderneming omlaag te brengen als je van de fiscale oudedagsreserve gebruikmaakt. Er zijn echter wel een aantal haken en ogen aan verbonden aan de fiscale oudedagsreserve en het is nog maar de vraag of het verstandig is om daarvoor te kiezen. FOR houdt in dat je een deel van de winst uit je onderneming reserveert voor je oudedagsvoorziening. De fiscale oudedagsreserve is inmiddels niet meer van toepassing en de Belastingdienst is aan de afwikkeling begonnen van de fiscale regeling. Zie voor meer informatie de website van de Belastingdienst. Zie voor meer informatie over je het berekenen van je pensioen en lijfrente, ook onze handige aanvullend pensioen en AOW-calculator. Op deze manier is het dus niet mogelijk aanvullende fiscale reserves op te bouwen. Als je deze fiscale reserves nog hebt, kun je de Belastingdienst het beste raadplegen. 

De MKB-winstvrijstelling

 • FinancieelJe hebt als startende ondernemer recht op verschillende fiscale voordelen. Zo kan je onder meer in aanmerking komen voor de MKB-winstvrijstelling. Dit is een van de aftrekposten om de winst uit onderneming voor de inkomstenbelasting omlaag te brengen. Indien je als ondernemer voor de inkomstenbelasting bent aangemerkt, kom je voor deze aftrekpost in aanmerking. De winst komt hierdoor lager uit en dus betaal je uiteindelijk minder belasting. Voor de mkb winstvrijstelling moet je wel aangemerkt worden als ondernemer voor de inkomstenbelasting. Je hoeft van de Belastingdienst niet te voldoen aan het urencriterium.

Voordeel MKB-winstvrijstelling

 • De mkb-winstvrijstelling is dus een belastingvoordeel dat van toepassing is op de behaalde winst uit één of meerdere ondernemingen. De mkb-winstvrijstelling vertegenwoordigt een percentage van de winst en bedraagt 14%. Het is echter belangrijk op te merken dat je de winst eerst moet verminderen met de ondernemersaftrek voordat je de mkb-winstvrijstelling kunt toepassen. De hoogte van de mkb-winstvrijstelling kan per jaar verschillen. Voor de actuele mkb-winstvrijstelling kijk je dan ook op de website van de Belastingdienst.

MKB-winstvrijstelling: fiscale winst en fiscale verlies

 • De mkb-winstvrijstelling heeft als doel de belastbare winst te verlagen, wat resulteert in een lagere belasting. Het biedt belastingvoordeel wanneer je onderneming winst maakt. Echter, in het geval dat je onderneming verlies lijdt, kan de mkb-winstvrijstelling het fiscale verlies verkleinen. In deze situatie kan de vrijstelling dus nadelig zijn voor je. 

De borgstelling mkb-kredieten (BMKB)

 • Er zijn voor ondernemers allerlei mogelijkheid om in de financieringsbehoefte te voorzien. Een van de mogelijkheden betreft de Borgstelling MKB-kredieten. Deze regeling maakt het voor ondernemers gemakkelijker om aan krediet te kunnen komen. Dat komt onder meer omdat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat borg staat voor leningen die aan ondernemers worden verstrekt. Ook als je zzp'er bent, kan je gebruikmaken van deze regeling. 

De middelingsregeling

 • Als zzp’er heb je meestal niet elke maand dezelfde inkomsten. Sterker nog, deze kunnen mogelijk zelfs heel sterk schommelen. Het kan ook zijn dat je het ene jaar een omzet haalt die boven verwachting is, terwijl deze het andere jaar enorm tegenvalt. Wist je dat het dan een goed idee kan zijn om gebruik te maken van de middelingsregeling? Veel zzp’ers kennen deze regeling niet of vergeten dat ze hier een beroep op kunnen doen. 

Meewerkaftrek: werkt je partner mee?

 • Man aan het werk laptopAls je fiscale partner meewerkt of gaat meewerken in je onderneming dan bestaat er mogelijk recht op de meewerkaftrek. Het is wel afhankelijk van het aantal uren dat je partner meewerkt of je in aanmerking komt voor de meewerkaftrek. Een vereiste van de Belastingdienst voor de meewerkaftrek is dat je fiscale partner zonder vergoeding in je onderneming werkt, of dat de vergoeding die je hiervoor betaalt minder is dan € 5.000. Met andere woorden, je partner werkt vrijwillig mee of ontvangt een beperkte vergoeding voor zijn of haar bijdrage. Bovendien moet je fiscale partner ten minste 525 uur per jaar in uw onderneming werkzaam zijn. 

Willekeurige afschrijving startende ondernemers

 • Een startende ondernemer krijgt met meerdere voordelen te maken die voor gevestigde ondernemers niet meer van toepassing zijn. Zo heb je onder meer recht op startersaftrek en bepaal je op jouw manier hoe en op welk moment de afschrijving van bedrijfsmiddelen plaatsvindt. Het enige om de controle zelf in handen te hebben, is dat je aan twee voorwaarden dient te voldoen. De eerste voorwaarde is dat je een eenmanszaak hebt of een vof of een commanditaire vennootschap of een maatschap. De tweede voorwaarde is dat je aan de voorwaarden voldoet die verbonden zijn aan de startersaftrek. De willekeurige afschrijving is alleen van toepassing op startende zzp'ers. Zie hiervoor ook onze handige boekwaarde en afschrijvingen calculator. Door het toepassen van de willekeurige afschrijving regeling verlaag je dus de fiscale winst als zzp'er. 

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

 • Er zijn verschillende soorten mogelijkheden om een investeringsaftrek toe te passen. Een dergelijke aftrek zorgt voor het verlagen van je fiscale winst waardoor je minder belasting betaalt, Daardoor betaal je minder belasting. Een van de opties is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek toe te passen. Je dient dan wel ondernemer te zijn voor de inkomstenbelasting of voor de vennootschapsbelasting. Bij het kopen van bedrijfsmiddelen heb je de mogelijkheid gebruik te maken van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Zie voor meer informatie over de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek KIA de website van de Belastingdienst. 

Kleineondernemersregeling (KOR)

 • De kleineondernemersregeling ofwel KOR heeft betrekking op de vrijstelling voor de btw. Er zijn een aantal voorwaarden van toepassing om naar keuze van deze regeling gebruik te maken. De eerste voorwaarde is dat je in Nederland gevestigd bent en je mag met je bedrijf niet meer dan € 20.000 omzet per kalenderjaar hebben. Het betreft hier de omzet in een kalenderjaar. In sommige gevallen spreekt men ook wel van een omzetgerelateerde vrijstelling omzetbelasting.

Aftrekposten voor zzp'ers met een eenmanszaak:

Zelfstandig ondernemer en toeslagen

 • Zzp'ers kunnen op verschillende manieren in aanmerking komen voor toeslagen. Het is wel belangrijk om het inkomen en de uren die je werkt goed in beeld te hebben. Alleen dan weet je namelijk welke toeslagen je precies kunt aanvragen.

Lees ook:

Innovatie en subsidies

 • TechniekDe overheid komt regelmatig met nieuwe regelingen en maatregelen waar bedrijven van allerlei aard gebruik van kunnen maken. Soms gaat het om een fiscale regeling, maar ook subsidies zijn niet ongewoon. Als je op zoek bent naar mogelijkheden om je onderneming verder te helpen, kan het dus zeker de moeite waard zijn om eens te kijken naar wat de overheid allemaal aan bedrijven voor mogelijkheden biedt.

Lees ook:

Aanvullende fiscale regelingen als zzp'er

 • Er komen jaarlijks wel nieuwe fiscale regelingen bij die ook van toepassing zijn op zzp'ers en meer specifiek op de startende ondernemers. Denk bijvoorbeeld ook aan de milieu-investeringsaftrek (willekeurige afschrijving milieu-investeringen). Zie voor meer informatie over de milieu-investeringsaftrek de website van de Belastingdienst. Daarnaast is er ook de regeling energie-investeringsaftrek. Dit is een bestaande regeling die het mogelijk maakt het geïnvesteerde bedrag te gebruiken om de fiscale winst te verlagen. 

Winst verlagen als zzp'er

 • Een zzp'er krijgt dus meerdere mogelijkheden om minder belasting te betalen. Het in aanmerking komen van de verschillende fiscale regelingen kan wel afhankelijk zijn van de specifieke situatie als zzp'er. Hiervoor kun je het beste op de website van de Belastingdienst kijken. Daarnaast mag je niet alles zomaar van de winst aftrekken. Minder belasting betalen als zzp'er is dus mogelijk door het toepassen van de juiste fiscale regelingen. 

Administratie en boekhouding zzp'er

 • Wanneer je overweegt om te starten met je eigen bedrijf, is het belangrijk om goed na te denken over de administratieve en boekhoudkundige kant. Dit is niet iets waar je dagelijks mee bezig bent en het kan dan ook lastig zijn om hierin een keuze te maken. Wanneer je niet zeker weet of je dit allemaal zelf wilt gaan regelen, kun je er ook voor kiezen om hulp in te schakelen. Er zijn verschillende partijen die hierin gespecialiseerd zijn en je kunt ze inschakelen wanneer je hier behoefte aan hebt. Het geïnvesteerde bedrag heb je meestal zo terugverdiend, in de waarde van het advies dat je krijgt. 

Boekhouding regelen als startende zzp'er

Het is raadzaam om als startende zzp'er gebruik te maken van een boekhoudprogramma. Op deze manier heb je altijd een goed overzicht van alle inkomsten en uitgaven. Daarnaast is het ook mogelijk om btw-aangifte te doen via het boekhoudprogramma. Dit kan veel tijd schelen en je weet dan zeker dat alles goed geregeld is. Ook het toepassen van alle fiscale regelingen en het aftrekken van zakelijke kosten is via een boekhoudprogramma makkelijker. Het is ook mogelijk om je boekhouder toegang te geven voor het controleren van de boekhouding. Dit noemt men tegenwoordig ook wel het hybride boekhouden. Een zzp'er krijgt bij alle aanbieders de mogelijkheid om een boekhoudpakket met een gratis proefperiode uit te proberen.

Boekhouding en administratieZzp'ers hebben dus op meerdere manieren te maken met fiscale regelingen. Het is verstandig om van de verschillende regelingen gebruik te maken.

Vanzelfsprekend is het niet zo dat je gebruik kunt maken van alle regelingen. Dit is afhankelijk van de eigen situatie.

Mijnzzp.nl