Team Mijnzzp

Startende ondernemer

Uit een peiling van de Belastingdienst is naar voren gekomen dat ongeveer de helft van de startende zzp'ers pas bij het doen van de aangifte inkomstenbelasting controleert of er recht bestaat op bepaalde aftrekposten. 30% van de ondernemers die aan de peiling heeft meegedaan checkt bovendien niet of een verandering in het bedrijf invloed heeft op de belastingen. Deze uitkomsten laten zien dat de kans groot is dat je als startende zzp'er het risico loopt om niet volop van belastingvoordelen te profiteren.

Inhoudsopgave
Om deze groep gaat het
Op tijd fiscale voordelen checken
Controleer de regelingen

Om deze groep gaat het

Er hebben aan de peiling meer dan duizend ondernemers meegedaan, waaronder een 430 kleine en startende ondernemers. Het blijkt dat het vooral ondernemers zijn die met de kleineondernemersregeling werken en ondernemers die de aangifte btw zelf verzorgen die het risico lopen om niet optimaal van alle belastingvoordelen te profiteren. Een online boekhoudpakket kan dit soort problemen voorkomen.

Op tijd fiscale voordelen checken

Het belastingvoordeel dat ondernemers vaak mislopen heeft bijvoorbeeld betrekking op de zelfstandigenaftrek. Er geldt daarvoor een voorwaarde in de vorm van het urencriterium. Als je pas na afloop van het jaar bekijkt of je daaraan voldoet, loop je misschien geld mis. Bijvoorbeeld als je net te weinig uren hebt behaald om aan het urencriterium te voldoen en je dus de zelfstandigenaftrek en als starter ook de startersaftrek misloopt. Als je tijdens het lopende jaar daar oplet dan heb je nog de mogelijkheid om bijvoorbeeld net even wat meer uren te werken om wel aan het urencriterium te voldoen. In dat geval is bijsturen nog mogelijk.

‘‘Er zijn veel zzp'ers die niet optimaal gebruikmaken van fiscale regelingen’’

Controleer de regelingen

Het is altijd verstandig om tijdens het lopende jaar als startende ondernemer, kleine ondernemer of zzp'er de regelingen te controleren. Denk daarbij ook aan de mogelijkheid van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Het loont vaak om voor afloop van het jaar nog zakelijke uitgaven te doen om in aanmerking te komen voor deze extra aftrek. Mocht er zich een verandering voordoen in je bedrijf, controleer dan ook of de verandering invloed heeft op bestaande fiscale maatregelen.

Verder is het aan te raden om te kijken naar de mogelijkheid om van het voordeel van eventuele niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek te kijken. Bijvoorbeeld als je winst in het voorgaande jaar te laag was om daarvan gebruik te maken. Er is in de daaropvolgende jaren namelijk verrekening mogelijk.

RekeningenEr zijn redelijk veel zzp'ers die op verschillende manieren belastingvoordeel mislopen.

Wanneer je gebruikmaakt van een boekhoudprogramma, dan is de kans hierop een stuk kleiner.

Mijnzzp.nl