Team Mijnzzp

De Europese vlag

Als Nederland in aanmerking wil komen voor een bedrag aan coronasteun van 6 miljard euro vanuit Europa dan moet daar wel wat tegenover staan. Hoekstra heeft als minister van Financiën in een Kamerbrief laten weten dat dit betekent dat er een versnelde afbouw dient te komen van de zelfstandigenaftrek. Daar blijft het overigens niet bij, want ook voor de aftrek van hypotheekrente dient er een versnelde afbouw te komen. Dit zou blijken uit contacten met de Europese Commissie die op informele wijze plaats hebben gevonden. Deze aspecten maken deel uit van het Recovery and Resilience Plan (RRP).

Inhoudsopgave
Fiscale hervorming nodig
Kritische blik op arbeidsmarkt

Fiscale hervorming nodig

Er zijn overigens al eerder aanbevelingen geweest vanuit de Europese Commissie om fiscale hervormingen door te voeren. Om Europese steun te krijgen, is dat in elk geval een voorwaarde, waarbij er verschillende opties mogelijk zijn. De Europese Commissie vindt het in elk geval van belang dat financiële voordelen voor zelfstandigen zonder personeel verminderd worden. Er zijn in dat kader al aanbevelingen gedaan. Daarnaast geldt dat er een aanbeveling is op het gebied van sociale bescherming van zelfstandig ondernemers met een eenmanszaak. Ook het pensioenstelsel biedt aanleiding tot hervorming en verder is er sprake van het stimuleren van levenslang leren.

Kritische blik op arbeidsmarkt

Uit de informele contacten met de Europese Commissie die er eerder in de lente zijn geweest, blijkt dat er vooral sprake is van een kritische blik op de arbeidsmarkt. Dat geldt eveneens met betrekking tot de woningmarkt. Naast het sneller versoberen van de zelfstandigenaftrek zijn er waarschijnlijk ook maatregelen nodig die betrekking hebben op het meer laten overeenkomen van de fiscale situatie in de huurmarkt en woningmarkt. De optie hiervoor is het sneller afbouwen van de aftrek van hypotheekrente.

Dergelijke maatregelen zijn vermoedelijk nodig om van de Europese Commissie een positieve beoordeling te krijgen in het kader van RRP. Het demissionaire kabinet heeft overigens al eerder besloten om de inhoudelijke maatregelen aangaande de hervorming aan de formatie over te laten. De aanbevelingen zijn dus slecht nieuws voor de zzp'ers die in de toekomst een lager netto-inkomen mogen verwachten en vermoedelijk meer geld kwijt zijn aan sociale bescherming.

Mijnzzp.nl