Team Mijnzzp

Bank

Er zijn voor ondernemers allerlei mogelijkheden om in de financieringsbehoefte te voorzien. Een van de mogelijkheden die in elk geval tot eind 2021 beschikbaar is, betreft de Borgstelling MKB-kredieten. Deze regeling maakt het voor ondernemers gemakkelijker om krediet te krijgen. Dat komt onder meer omdat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat borg staat voor leningen die aan ondernemers worden verstrekt. Ook als je zzp'er bent, kan je gebruikmaken van deze regeling. Hoewel er in de praktijk maar weinig zzp'ers gebruik van maken, omdat de financieringsbehoefte onder deze ondernemers doorgaans minder groot is.

Borgstelling Mkb-kredieten, wanneer geschikt?

De Borgstelling Mkb-kredieten is door ondernemers in verschillende situaties te benutten. Een van de opties is bijvoorbeeld om van de regeling gebruik te maken voor een overbruggingskrediet. Een andere mogelijkheid is om een rekening-courant krediet verder te verhogen. De verruiming is van groot belang als het gaat om de liquiditeit van kleine bedrijven die door de crisis productie of inkomsten missen. Er zijn daarvan allerlei voorbeelden te geven, zoals horecabedrijven en leveranciers aan horecabedrijven, maar ook reisbureaus en bedrijven die moeite hebben om uit het buitenland grondstoffen geleverd te krijgen.

Aanvragen via de bank

In de meeste situaties verloopt de aanvraag voor Borgstelling Mkb-kredieten via de bank. Op de website van RVO staat een complete lijst met financiers die geaccrediteerd zijn. Kredietversterkers hebben de mogelijkheid de aanmeldingen voor de aangepaste BMKB bij de RVO te doen. Dit is de uitvoeringsorganisatie van het eerder genoemde ministerie. Als je als ondernemer er een beroep op wilt doen dan neem je contact op met je bank of andere kredietverstrekker.

Ondernemers in het MKB

De Borgstelling Mkb-kredieten is er voor alle bedrijven die onder het begrip MKB vallen. Dat betekent dat grote bedrijven er geen gebruik van kunnen maken, maar middelgrote bedrijven en zzp'ers wel. Er zijn overigens wel een aantal bedrijfsgroepen uitgesloten van deze regeling, zoals bedrijven in vastgoed en de financiële sector net als de visserij en landbouw. Kleine ondernemers kunnen van de aangepaste regelgeving gebruikmaken en daarbij heeft Qredits tijdens de crisis een maatregel in het leven geroepen met lagere rentes.

Pennen

Tip: ga je binnenkort starten als zzp'er?

Maak gebruik van een boekhoudprogramma. Hiermee kun je eenvoudig de administratie bijhouden. Dit werkt veel sneller en gaat bijna volautomatisch.

Mijnzzp.nl