Team Mijnzzp

Horeca

Het nijpende personeelstekort binnen de sector van de horeca is reeds enige tijd een "hot topic". Het lijkt er nu echter naar uit te zien dat er daar een oplossing voor is gevonden. Om dit nijpende tekort aan te pakken wordt er namelijk vooral gerekend op de hulp van werknemers met een nulurencontract, maar ook op zzp'ers. Dit laatste is het gevolg van het feit dat steeds meer werkgevers er niet om staan te springen om nieuw personeel vast in dienst te nemen. In het bijzonder de nasleep van de coronapandemie evenals de onzekere toekomst zijn twee belangrijke factoren die daarvan aan de basis liggen. Zzp’ers kunnen op dat vlak een werkelijk uitstekende oplossing aanbieden.

Inhoudsopgave
Tekort aan (geschoold) personeel
Jaarcontract voor veel werkgevers geen optie
Niet alleen flexibel, maar vaak ook meteen inzetbaar

Tekort aan (geschoold) personeel

De horeca herademt langzaam maar zeker. Nadat de eerste versoepelingen werden doorgevoerd binnen deze sector werd echter bijna meteen het nijpende tekort aan (geschoold) personeel naar voren gebracht. De verschillende overheidsmaatregelen hebben er in de praktijk voor gezorgd dat maar liefst tienduizenden werknemers er uiteindelijk voor hebben gekozen om de sector te verlaten. Het spreekt voor zich dat deze uitstroom op een bepaalde manier moest worden opgevangen. Daarvoor wordt dus onder meer gekeken in de richting van zzp’ers.

Jaarcontract voor veel werkgevers geen optie

Vanuit de horecasector weerklinkt momenteel vooral het geluid dat werkgevers angstig zijn om werknemers een jaarcontract aan te bieden. Ze zouden weliswaar bereid zijn om meer te betalen, maar de regels zoals deze op dit ogenblik zijn uitgestippeld blijken voor velen toch te grillig te zijn. In het bijzonder de recente bekendmakingen die zijn gebeurd door het kabinet zijn hier een voorbeeld van. Dit gezegd hebbende spreekt het voor zich dat er toch een oplossing moest worden gevonden voor het personeelstekort dat zich laat voelen.

Om toch over voldoende handen te beschikken in niet alleen de keuken, maar ook op het terras werd ervoor gekozen om via allerhande kanalen personeel aan te trekken. Het ging hierbij niet alleen om uitzendkrachten, maar ook om zzp'ers. Het aantal uren van deze medewerkers steeg dan ook explosief tot over de 500 procent in week 23. Dit maakt in één klap duidelijk dat het beroep van zzp’er zich nog steeds kenmerkt door een ongelofelijke flexibiliteit. Voor heel wat zzp’ers zijn de extra uren die zij op deze manier kunnen werken aardig meegenomen. Zij voelen namelijk nog vaak de nasleep van de coronapandemie en zien in deze optie een mooie extra inkomstenbron.

Niet alleen flexibel, maar vaak ook meteen inzetbaar

Het is lang niet voor het eerst dat er in een situatie als deze wordt gekeken in de richting van zzp’ers. Dit is voornamelijk het gevolg van het feit dat deze professionelen niet alleen zeer flexibel, maar daarnaast ook vaak meteen inzetbaar zijn. Doordat de zzp’er over de mogelijkheid beschikt om louter en alleen diens gepresteerde uren in rekening te brengen kunnen ze ook een uitstekende extra kracht zijn om tijdelijk bij te springen waar nodig.

Bovendien spreekt het voor zich dat het voor zzp’ers eveneens mogelijk is om tegelijkertijd voor verschillende horecazaken aan de slag te gaan. Hoe dan ook mag het duidelijk zijn dat hier in de nasleep van de coronacrisis voor zzp’ers zeker en vast heel wat interessante mogelijkheden liggen.

Mijnzzp.nl