Team Mijnzzp

Vennootschapsbelasting

Een ondernemer moet vennootschapsbelasting (vpb) betalen wanneer er sprake is van een besloten vennootschap (bv), naamloze vennootschap (nv) of een coöperatie. Ook is het zo dat in sommige gevallen een stichting of vereniging verplicht kunnen zijn tot het doen van aangifte vennootschapsbelasting. Natuurlijke personen met een eenmanszaak of vof hebben alleen te maken met de aangifte inkomstenbelasting. De meeste zzp'ers hebben dan ook niet te maken met vennootschapsbelasting.

Verschil tussen vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting

Het belangrijkste verschil tussen vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting is dat het bij de aangifte vennootschapsbelasting gaat om een bepaalde periode. Het maakt verder niet uit of de openstaande bedragen al ontvangen zijn of nog uitgegeven moeten worden. Bij de aangifte inkomstenbelasting gaat het alleen om de zuivere winst die is gemaakt. Ondernemers met een eenmanszaak zoals zzp'ers, betalen dus belasting over hun zuivere winst via de inkomstenbelasting.

Bedrijfsresultaten en vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting wordt geheven over de winst die is behaald binnen een boekjaar. Er zijn verschillende VPB tarieven voor de vennootschapsbelasting. Het uitkeren van dividend en de winstuitkeringen aan de aandeelhouders staan verder los van het doen van de aangifte vennootschapsbelasting. De directeur en de aandeelhouders zelf hebben privé weer te maken met inkomstenbelasting en niet met vennootschapsbelasting.

Welke ondernemers betalen inkomstenbelasting:

Welke ondernemers betalen vennootschapsbelasting:

  • Ondernemers met een besloten vennootschap (bv);
  • Ondernemers met een naamloze vennootschap (nv);
  • Sommige stichtingen en verenigingen;
  • Ondernemers binnen een coöperatie.

Zelf de aangifte vennootschapsbelasting doen

Met de hulp van een goed boekhoudprogramma voor ondernemers is het mogelijk om zelf de aangifte vennootschapsbelasting te doen. Dit programma kan je helpen met het berekenen van de winst die is behaald en wat er moet worden betaald aan vennootschapsbelasting. Wel is het belangrijk dat je goed op de hoogte bent van alle regels met betrekking tot de vennootschapsbelasting. Het is namelijk zo dat er verschillende tarieven van toepassing kunnen zijn en dat deze tarieven ieder jaar kunnen wijzigen.

Gebruikmaken van een boekhouder of accountant

Voor grote ondernemers is het verstandiger om de aangifte vennootschapsbelasting over te laten aan een boekhouder of accountant. In sommige gevallen kan er ook een accountantsverklaring nodig zijn. Het opstellen van een sluitende boekhouding is in ieder geval belangrijk om mogelijke problemen te voorkomen. De uiteindelijke winst wordt bepaald in de sluitende jaarrekening.

Voorlopige aanslag vennootschapsbelasting ontvangen

Aan het begin van een nieuw boekjaar ontvang je van de Belastingdienst een brief met de voorlopige aanslag voor de vennootschapsbelasting. Het kan raadzaam zijn om de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting te laten controleren door een boekhouder of accountant. Het is ook mogelijk om bezwaar te maken op een definitieve aanslag.

Mijnzzp.nl