Team Mijnzzp

Jaarrekening en jaarverslag maken

Een jaarrekening heeft betrekking op de financiële gegevens van een onderneming over een bepaald boekjaar. Een jaarverslag geeft een samenvatting van alle activiteiten inclusief de financiële situatie van een organisatie in een boekjaar. In dit artikel leggen we het verschil tussen beide documenten uit, zodat je precies weet waarvoor je elk document nodig hebt.

Een jaarrekening heeft dus alleen betrekking op de financiële gegevens binnen de boekhouding. Een jaarverslag is veel breder van opzet en geeft een overzicht van alle activiteiten die hebben plaatsgevonden in het bedrijf, waaronder de financiële informatie. Een jaarverslag moet dan ook gezien worden als aanvulling op de jaarrekening. Het is dus een compleet financieel verslag van de organisatie.

Welke gegevens staan in een jaarrekening en jaarverslag?

In een jaarrekening vind je onder andere de balans en resultatenrekening. Een jaarverslag bevat daarnaast informatie over aanvullende onderwerpen zoals bedrijfsstrategie, maatschappelijk verantwoord ondernemen, innovatie en de toekomstige plannen van het bedrijf.

Als je een jaarrekening aanvraagt bij de Kamer van Koophandel, krijg je dus meer dan alleen de financiële gegevens. Een jaarrekening geeft je een beperktere blik op de werking van het bedrijf. Het is dan ook nodig om beide documenten te lezen als je een goed beeld wilt krijgen van hoe een onderneming functioneert.

Wie heeft te maken met een jaarrekening en/of jaarverslag

Kleine ondernemers met een eenmanszaak hebben geen verplichting om een jaarrekening en jaarverslag op te stellen. Zij moeten alleen de balans en resultatenrekening opstellen voor de aangifte inkomstenbelasting. Zzp'ers hebben daarnaast ook te maken met vereenvoudigde boekhouding. Dit is een betrekkelijk eenvoudige manier van boekhouden. Een andere benaming hiervoor is ook wel enkelvoudig boekhouden.

’’Een jaarrekening is met een eenmanszaak niet verplicht. Je hebt alleen de resultatenrekening en de balans nodig voor de aangifte inkomstenbelasting.’’

Grote ondernemers zijn in de meeste gevallen wel verplicht om een jaarrekening inclusief jaarverslag op te stellen. Deze ondernemingen moeten zich houden aan duidelijke wet- en regelgeving. Het is in dat geval ook verplicht om gebruik te maken van een accountant. Het is de taak van een accountant om ervoor te zorgen dat de jaarrekening aan alle eisen voldoet. Ook zal de accountant een accountantsverklaring afgeven. Een accountant is overigens geen fiscalist.

Verschil fiscalist en accountant

Een accountant moet aangemerkt worden als iemand die veel kennis heeft op het gebied van administratieve regels en wetten. Een fiscalist of belastingadviseur is meer gespecialiseerd op het gebied van fiscale wetgeving.

Waarom een jaarverslag opstellen?

Een jaarverslag is onder andere belangrijk voor externe organisaties. Denk bijvoorbeeld aan banken, toezichthouders of aan eventuele aandeelhouders. Deze externe partijen hebben alle belang bij een goed inzicht in de werking van een bedrijf. Een jaarverslag is ook een vereiste als je krediet nodig hebt om te investeren in de onderneming.

Ook intern is een jaarverslag van belang. Het geeft het management inzicht in de werking van alle afdelingen en helpt bij het nemen van strategische beslissingen. Bovendien kan het personeel zich zo beter verantwoorden voor de werkzaamheden die zij hebben verricht in het afgelopen jaar. Een jaarverslag is dus zeker niet alleen bedoeld voor externe partijen, maar kan ook intern veel waarde toevoegen aan de werking van het bedrijf.

Samenvatting in het kort

Zelfstandig ondernemers hebben niet te maken met een jaarrekening en jaarverslag. Een balans en resultatenrekening is voldoende voor zzp'ers. Een andere benaming voor resultatenrekening is ook wel eens de winst- en verliesrekening. Het zelf opstellen van de resultatenrekening is eenvoudig wanneer je gebruikmaakt van een boekhoudprogramma.

Boekhouding doenVeruit de meeste zzp'ers zullen op geen enkele manier te maken hebben met een jaarverslag.

Ook zijn zzp'ers niet verplicht om een goedgekeurde jaarrekening te laten opstellen.

Mijnzzp.nl