Team Mijnzzp

Jaarrekening en jaarverslag maken

De termen jaarrekening en jaarverslag kunnen nogal eens verwarring opleveren. Maar wat is het verschil dan? Een jaarrekening is een overzicht van de financiële gegevens van een bedrijf over een jaar. Een jaarverslag is een samenvatting van alle activiteiten inclusief de financiële situatie van een organisatie in een boekjaar. In dit artikel leggen we het verschil tussen beide documenten uit, zodat je precies weet waarvoor je elk document nodig hebt.

Inhoudsopgave:

Jaarrekening en jaarverslag

 • Een jaarrekening heeft alleen betrekking op de financiële gegevens binnen de boekhouding. Een jaarverslag is uitgebreider van opzet en geeft een overzicht van alle activiteiten die binnen het bedrijf hebben plaatsgevonden, waaronder de financiële informatie.

Aanvulling op de jaarrekening

 • Een jaarverslag moet dan ook gezien worden als aanvulling op de jaarrekening. Het is dus een compleet financieel verslag van de organisatie. Een jaarrekening bestaat alleen uit financiële gegevens. De term jaarverslag en jaarrekening kan nogal eens onduidelijk zijn voor zzp'ers. 

Gegevens jaarrekening en jaarverslag?

Gegevens jaarrekening

 • In een jaarrekening vind je onder andere de balans en resultatenrekening. Een andere benaming hiervoor is ook wel winst-en-verliesrekening. Een winst-en-verliesrekening kun je eenvoudig maken met een boekhoudpakket.

Aanvullende onderwerpen jaarverslag

 • Een jaarverslag bevat daarnaast informatie over aanvullende onderwerpen zoals bedrijfsstrategie, maatschappelijk verantwoord ondernemen, innovatie en de toekomstige plannen van het bedrijf. In een jaarverslag is dus niet de winst-en-verliesrekening opgenomen. De winst-en-verliesrekening kan wel weer gezien worden als commerciële jaarrekening.

Gegevens jaarverslag Kamer van Koophandel

 • Als je een jaarrekening opvraagt bij de Kamer van Koophandel, krijg je dus meer dan alleen de financiële gegevens. Een jaarrekening geeft je een beperktere blik op de werking van het bedrijf. Het is dan ook nodig om beide documenten te lezen als je een goed beeld wilt krijgen van hoe een onderneming functioneert.

Jaarverslag duurzaam ondernemen

 • Met betrekking tot duurzaam ondernemen is een jaarverslag steeds belangrijker aan het worden. Een jaarverslag noemt men ook wel een toelichting op de jaarrekening. De toelichting is ook weer belangrijk voor aandeelhouders.

Wat is een jaarrapport?

 • De meeste grote bedrijven beschouwen de jaarrekening en het jaarverslag als een geheel en noemen het jaarrapport. Dit wordt ook wel annual report genoemd, een internationale term. 

Jaarrekening zzp'er

Zzp-erKleine ondernemers met een eenmanszaak hebben geen verplichting om een jaarrekening en jaarverslag op te stellen. Zij moeten alleen de balans en resultatenrekening opstellen voor de aangifte inkomstenbelasting. Zzp'ers hebben daarnaast ook te maken met vereenvoudigde boekhouding. Dit is een betrekkelijk eenvoudige manier van boekhouden. Een andere benaming hiervoor is ook wel enkelvoudig boekhouden.

Klein bedrijf en jaarrekening maken

 • Een jaarrekening is met een eenmanszaak niet verplicht. Je hebt alleen de resultatenrekening en de balans nodig voor de aangifte inkomstenbelasting.’’ Deze cijfers zijn voldoende voor zzp'ers. Een accountantsverklaring heb je ook niet nodig als zzp'er.

Jaarrekening en financieel verslag grote bedrijven

 • Grote ondernemers zijn in de meeste gevallen wel verplicht om een jaarrekening inclusief jaarverslag op te stellen. Deze ondernemingen moeten zich houden aan duidelijke wet- en regelgeving. Het is in dat geval ook verplicht om gebruik te maken van een accountant. Het is de taak van een accountant om ervoor te zorgen dat de jaarrekening aan alle eisen voldoet. Ook zal de accountant een accountantsverklaring afgeven. Een accountant is overigens geen fiscalist.

Verschil fiscalist en accountant?

 • Een accountant moet aangemerkt worden als iemand die veel kennis heeft op het gebied van administratieve regels en wetten. Een fiscalist of belastingadviseur is meer gespecialiseerd op het gebied van fiscale wetgeving.

Waarom een jaarverslag opstellen?

 • Een jaarverslag is onder andere belangrijk voor externe organisaties. Denk bijvoorbeeld aan banken, toezichthouders of aan eventuele aandeelhouders. Deze externe partijen hebben alle belang bij een goed inzicht in de werking van een bedrijf. Een jaarverslag is ook een vereiste als je krediet nodig hebt om te investeren in de onderneming.

Een jaarverslag geeft inzicht

 • Ook intern is een jaarverslag van belang. Het geeft het management inzicht in de werking van alle afdelingen en helpt bij het nemen van strategische beslissingen. Bovendien kan het personeel zich zo beter verantwoorden voor de werkzaamheden die zij hebben verricht in het afgelopen jaar. Een jaarverslag is dus zeker niet alleen bedoeld voor externe partijen, maar kan ook intern veel waarde toevoegen aan de werking van het bedrijf. 

Is de winst-en-verliesrekening de jaarrekening?

 • Financieel verslag aan het makenJa en nee. De winst-en-verliesrekening is voor enkelvoudig boekhouden voldoende. Voor kleine ondernemers is het mogelijk enkelvoudig boekhouden toe te passen en de Belastingdienst accepteert dit als soort van jaarrekening voor de aangifte inkomstenbelasting. Volgens het burgerlijk wetboek is een jaarrekening veel uitgebreider. Het burgerlijk wetboek schrijft daarnaast voor dat ondernemers elk jaar een financieel verslag moeten deponeren bij de Kamer van Koophandel. Dit is dus niet van toepassing op alle ondernemers.

Jaarrekening, jaarverslag en jaarrapport niet van toepassing zzp'ers

 • De meeste ondernemingen hebben niet te maken met een jaarrekening, jaarverslag en ook niet met een jaarrapport (annual report). Voor grotere ondernemingen is dat wel het geval. Laat je dus niet in verwarring brengen door de term jaarrekening en jaarverslag. Het verschil tussen grotere bedrijven en kleine ondernemers is groot qua financiële boekhoudkundige verplichtingen. 

Jaarrekening en jaarverslag samenvatting

Tip: Gebruik een goed boekhoudprogramma om het jezelf makkelijk te maken.

Boekhouding doenVeruit de meeste zzp'ers zullen op geen enkele manier te maken hebben met een jaarverslag.

Ook zijn zzp'ers niet verplicht om een goedgekeurde jaarrekening te laten opstellen.

 

Mijnzzp.nl