Team Mijnzzp

Rotterdam kantoorgebouwen

Kleine ondernemers hebben niet te maken met het opstellen van een jaarverslag. Het zijn alleen grotere bedrijven, coöperaties, bv's, nv's en stichtingen die verplicht zijn tot het opstellen van een jaarverslag. Een jaarverslag is nodig om de bedrijfsactiviteiten en de financiën van de organisatie in kaart te brengen. Een jaarverslag maakt onderdeel uit van de jaarrekening. In het jaarverslag kan verschillende informatie opgenomen worden naast de financiële rapportage. Een jaarverslag is dus niet hetzelfde als een jaarrekening.

Moet ik een jaarverslag of jaarrekening maken?

De termen jaarverslag en jaarrekening worden soms door elkaar gebruikt. Een jaarrekening is echter niet hetzelfde als een jaarverslag. In de praktijk wordt onder een jaarrekening verstaan:

  • De balans;
  • De winst- en verliesrekening;

De balans en winst- en verliesrekening maken onderdeel uit van de jaarrekening, het jaarverslag is echter veel uitgebreider. Een jaarverslag geeft inzicht in de bedrijfsactiviteiten, het beleid en de resultaten van een organisatie over een boekjaar. Er zijn verder geen verplichtingen met betrekking tot wat er precies moet worden opgenomen in een jaarverslag. Dit kan bijvoorbeeld ook over de toekomstige duurzaamheidsvisie van de organisatie gaan.

"Het is dus belangrijk om de termen jaarrekening en jaarverslag niet met elkaar te verwarren. Kleine ondernemers hebben niet te maken met een jaarverslag."

Jaarrekening en jaarverslag maken als zzp'er

Zelfstandig ondernemers zijn niet verplicht tot het maken van een jaarrekening en jaarverslag. Wel zijn zzp'ers verplicht om een balans en resultatenrekening op te stellen aan het einde van het jaar. Deze gegevens heb je nodig voor de aangifte inkomstenbelasting. Een andere benaming voor de resultatenrekening is ook wel de winst- en verliesrekening of simpelweg de jaarrekening.

Wanneer moet je een jaarverslag maken?

Wanneer je een jaarverslag moet maken is afhankelijk van de grootte van je organisatie, de rechtsvorm, de totaalbalans en de omzet. Als je een grote onderneming hebt dan ben je meestal verplicht tot het maken van een jaarverslag. In de praktijk komt dit neer op bedrijven met meer dan 50 medewerkers en een netto-omzet van minimaal 12 miljoen euro.

"Een jaarverslag noemt men ook wel een toelichting op de jaarrekening"

Verschillende jaarverslagen

Grote ondernemers hebben vaak te maken met verschillende partijen die bepaalde belangen kunnen hebben. Denk bijvoorbeeld aan aandeelhouders, werknemers, maatschappelijke organisaties en toezichthouders. Zij willen graag geïnformeerd worden over de bedrijfsvoering van de onderneming. Dit kan via een jaarverslag of via andere verslagen die door het bedrijf worden uitgebracht.

In sommige gevallen kan er ook sprake zijn van verschillende jaarverslagen. Een financieel jaarverslag is bijvoorbeeld gericht aan de aandeelhouders. Dit jaarverslag bevat informatie over de financiële resultaten van het bedrijf. Een maatschappelijk jaarverslag is daarentegen gericht aan alle belanghebbenden en bevat informatie over de bedrijfsvoering, het beleid en de toekomstvisie.

‘‘Een jaarverslag moet mensen inspireren en motiveren’’

Een jaarverslag hoeft zeker geen droge opsomming van cijfers te zijn. Een jaarverslag moet mensen juist inspireren en motiveren. Je kan dit doen door het verhaal achter de cijfers te vertellen. Laat zien wat er is bereikt en waar je trots op bent. Een jaarverslag is echt een kans om je bedrijf en medewerkers in het zonnetje te zetten.

Kan ik zelf een jaarverslag maken?

Voor het maken van een jaarverslag heb je minimaal een goed boekhoudprogramma nodig voor de cijfers. Het kan ook verstandig zijn om hier professionele hulp bij in te schakelen. Een accountant of boekhouder kunnen je hierbij bijvoorbeeld helpen. Zij hebben de kennis en ervaring met het maken van een jaarverslag en weten precies waar ze op moeten letten. Denk bijvoorbeeld aan het maken van een realistische toekomstvisie.

Mensen naar het werkKleine ondernemers hebben dus niet te maken met een jaarverslag. Ook zijn ondernemers met een eenmanszaak niet verplicht om een jaarrekening te maken.

Mijnzzp.nl