Voorzitter raad van bestuur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

De voorzitter raad van bestuur, de bestuursvoorzitter of de directievoorzitter, geeft leiding aan de raad van bestuur. De voorzitter is in de meeste gevallen ook de CEO (chief executive officer). Samen met de chief financial officer (CFO) en andere leden vormt de voorzitter de raad van bestuur. De raad van bestuur is het hoogste orgaan van een bedrijf of organisatie die een winstoogmerk nastreeft, of van een non-profitorganisatie, zoals een museum of stichting. De gezamenlijke raad van bestuur noemt men ook wel board of directors. De gezamenlijke raad van bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de organisatie. De raad van bestuur heeft ook te maken met commissarissen en aandeelhouders, die de raad van bestuur kunnen aanspreken op hun verantwoordelijkheden en het handelen van de raad van bestuur. Binnen Nederland legt de raad van bestuur verantwoording af aan een raad van commissarissen (RvC), een raad van toezicht of aan een algemene vergadering van aandeelhouders. De belangrijkste taak van de raad van bestuur is de strategische leiding van een bedrijf of organisatie. De beslissingen die een bedrijf of organisatie aangaan worden dan ook genomen door de gezamenlijke raad van bestuur. De gezamenlijke raad van bestuur staat onder toezicht van de raad van commissarissen (RvC). Het is de raad van commissarissen, die de leden van de raad van bestuur aanstellen of juist kunnen ontheffen van hun functie. De functie voorzitter raad van bestuur is meestal een functie voor maximaal vier jaar. Als voorzitter raad van bestuur ben je nauw betrokken bij de besluitvormingsprocessen en de uiteindelijke besluitvorming door het bestuur. Als voorzitter raad van bestuur voer je verschillende werkzaamheden uit, zoals vergaderen en het bewaken van de algemene voortgang. Daarnaast ben je een belangrijk aanspreekpunt voor diverse belanghebbenden, zoals managers, directieleden, werknemers, mogelijke aandeelhouders en de raad van commissarissen.

Welke taken een voorzitter raad van bestuur precies heeft is niet zomaar aan te geven, omdat de taken en verantwoordelijkheden per raad van bestuur onderling kunnen verschillen. De taken en verantwoordelijkheden zijn meestal vastgelegd in een speciaal reglement. In het reglement kan bijvoorbeeld opgenomen zijn de taakverdeling, procedureregels en wie welke verantwoordelijkheden heeft. Ook kunnen in het reglement andere onderwerpen opgenomen worden, zoals de communicatierichtlijnen met de media of de informatievoorziening met betrekking tot externe toezichthouders. In algemene zin de is voorzitter verantwoordelijk voor het voorzitten van de vergaderingen en het bewaken van de voortgang. De gehele raad van bestuur is belast met de strategische leiding van de onderneming. Zoals eerder aangeven maken verschillende bedrijven, organisaties en instelling gebruik van een raad van bestuur. Dit betreft niet alleen grote commerciële ondernemingen. Denk bijvoorbeeld ook aan museums, ziekenhuizen en aan stichtingen, die verder geen commercieel winstoogmerk hebben. Een raad van bestuur heeft meestal ook te maken met een vakbond of vereniging van werknemers.

Raad van bestuur

De gezamenlijke raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van commissarissen of aan de raad van toezicht. Dit neemt niet weg dat de raad van bestuur eindverantwoordelijk is voor de onderneming. In de meeste gevallen is het de voorzitter raad van bestuur, die de raad van commissarissen of de raad van toezicht zal informeren. De raad van commissarissen of de raad van toezicht moet dus aangemerkt worden als toezichthouder. In de meeste gevallen zijn commissarissen niet intern werkzaam voor de organisatie. Commissarissen worden dan ook van buitenaf aangetrokken om de onafhankelijkheid te kunnen waarborgen. In de meeste gevallen is een commissaris een ervaren medewerker en/of bestuurder, die beschikt over veel expertise. Als een raad van bestuur te maken heeft met commissarissen zijn het de commissarissen, die de voorzitter raad van bestuur zullen aanstellen. In de meeste gevallen zal dit de CEO betreffen.

Taken als raad van bestuur:

  • Het afleggen van verantwoording.
  • Het goedkeuren van statutair vastgelegde strategische beslissingen.
  • Het informeren van belanghebbenden.
  • Het ontwikkelen van het strategische beleid.
  • Het strategische leiding geven aan de onderneming.
  • Het toezien op naleving van wet- en regelgeving.
  • Het houden van toezicht op de onderneming.
  • Het zorgen voor een goed functionerende raad van toezicht.

Voorzitter raad van bestuur:

Beroep voorzitter raad van bestuur:

Opleidingen tot voorzitter raad van bestuur

Er bestaan geen echte opleidingsmogelijkheden voor de functie voorzitter raad van bestuur. Wel zijn er externe opleidingsmogelijkheden te vinden die gericht zijn op bestuur en toezicht. De functie voorzitter raad van bestuur is over het algemeen minimaal een functie op Hbo-niveau. Ervaring op het gebied van bestuurskunde of een financiële achtergrond zal binnen de functie voorzitter raad van bestuur meestal zeer welkom zijn. Het is verder niet mogelijk om een specifieke opleiding te benoemen, omdat dit per branche kan verschillen. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Wanneer je te maken hebt met veel boekhoudkundige taken, dan kun je het beste een professioneel boekhoudprogramma gebruiken.

Bedrijven waar een voorzitter raad van bestuur werkzaam kan zijn

Als voorzitter raad van bestuur kan je voor uiteenlopende soorten bedrijven, instellingen en organisaties werkzaam zijn. Dit zijn wel de grote bedrijven, instellingen of organisaties. Denk bijvoorbeeld aan banken, ziekenhuizen, bedrijven of aan museums. De voorzitter van de raad van bestuur is vaak de Chief Executive Officer of de Chief Financial Officer.

Competenties voorzitter raad van bestuur

Als voorzitter raad van bestuur moet je over een groot verantwoordelijkheidsgevoel beschikken, omdat de beslissingen die het bestuur kan nemen van grote invloed kunnen zijn op het bedrijf, instelling of organisatie evenals mogelijke aandeelhouders. Daarnaast heeft het verantwoordelijkheidsgevoel betrekking op de voorzitter zelf, omdat bij het aantoonbaar falen in het ergste geval de voorzitter of het bestuur aansprakelijk gesteld kan worden. In algemene zin moet de voorzitter over goede communicatieve vaardigheden beschikken, omdat je met veel verschillende medewerkers, aandeelhouders en toezichthouders te maken heeft. Ook motivatie en inspiratie zijn belangrijk als voorzitter raad van bestuur. Algemeen belangrijke woorden zijn netwerken, overleggen, besluitvaardigheid, samenwerken, lobbyen, inzicht en visie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als voorzitter raad van bestuur

De functie voorzitter raad van bestuur is meestal alleen toegankelijk als je beschikt over de juiste opleidingen en competenties. Daarnaast speelt ervaring en branchekennis een belangrijke rol om in aanmerking te kunnen komen voor de functie. Ervaring op het gebied van bestuurskunde of een bedrijfskundige achtergrond is meestal een vereiste. De doorgroeimogelijkheden moeten gezien worden in het krijgen van meer verantwoordelijkheden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris voorzitter raad van bestuur

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat je als voorzitter raad van bestuur voor uiteenlopende soorten bedrijven, instellingen en organisaties werkzaam kan zijn in verschillende branches. Het is voor dit beroep niet mogelijk om een salarisindicatie te geven, omdat dit per voorzitter raad van bestuur enorm kan verschillen.

Read this information on Chairman of the board of directors in English.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Voorzitter raad van bestuur

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Voorzitter raad van bestuur bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl