Voorzitter raad van bestuur

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Voorzitter raad van bestuur?

De voorzitter van de raad van bestuur, de bestuursvoorzitter of de directievoorzitter, geeft leiding aan de raad van bestuur. De bestuursvoorzitter is in de meeste gevallen ook de CEO (Chief Executive Officer). Samen met de Chief Financial Officer (CFO) vormt de voorzitter van de raad van bestuur in veel gevallen de raad van bestuur. De raad van Bestuur is het hoogste orgaan van een bedrijf of organisatie die een winstoogmerk nastreeft, of heeft betrekking op een non-profitorganisatie, zoals een museum of stichting. De gezamenlijke raad van bestuur noemt men ook wel eens Board of Directors. De gezamenlijke raad van bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de organisatie. De raad van bestuur heeft ook te maken met commissarissen en aandeelhouders die de raad van bestuur kunnen aanspreken op hun verantwoordelijkheden en het handelen van de raad van bestuur. Binnen Nederland legt de raad van bestuur dan ook verantwoording af aan een raad van commissarissen (RvC), een raad van toezicht of aan een algemene vergadering van aandeelhouders.

Lees verder...


Mijnzzp.nl