Team Mijnzzp

Wat doet een Voorzitter raad van bestuur?

De voorzitter raad van bestuur, de bestuursvoorzitter of de directievoorzitter, geeft leiding aan de raad van bestuur. De voorzitter is in de meeste gevallen ook de CEO (chief executive officer). Samen met de chief financial officer (CFO) en andere leden vormt de voorzitter de raad van bestuur. De raad van bestuur is het hoogste orgaan van een bedrijf of organisatie die een winstoogmerk nastreeft, of van een non-profitorganisatie, zoals een museum of stichting. De gezamenlijke raad van bestuur noemt men ook wel board of directors. De gezamenlijke raad van bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de organisatie. De raad van bestuur heeft ook te maken met commissarissen en aandeelhouders, die de raad van bestuur kunnen aanspreken op hun verantwoordelijkheden en het handelen van de raad van bestuur. Binnen Nederland legt de raad van bestuur verantwoording af aan een raad van commissarissen (RvC), een raad van toezicht of aan een algemene vergadering van aandeelhouders. De belangrijkste taak van de raad van bestuur is de strategische leiding van een bedrijf of organisatie. De beslissingen die een bedrijf of organisatie aangaan worden dan ook genomen door de gezamenlijke raad van bestuur. De gezamenlijke raad van bestuur staat onder toezicht van de raad van commissarissen (RvC). Het is de raad van commissarissen, die de leden van de raad van bestuur aanstellen of juist kunnen ontheffen van hun functie. De functie voorzitter raad van bestuur is meestal een functie voor maximaal vier jaar. Als voorzitter raad van bestuur ben je nauw betrokken bij de besluitvormingsprocessen en de uiteindelijke besluitvorming door het bestuur. Als voorzitter raad van bestuur voer je verschillende werkzaamheden uit, zoals vergaderen en bewaken van de algemene voortgang. Daarnaast ben je meestal een belangrijk aanspreekpunt voor diverse belanghebbenden, zoals managers, directieleden, werknemers, mogelijke aandeelhouders en de raad van commissarissen.

Lees verder...

Boekhoudsoftware vergelijken voor Voorzitter raad van bestuur

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Voorzitter raad van bestuur bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl