Team Mijnzzp

BTW betalen

Voor heel wat zzp'ers geldt dat ze zich niet uitsluitend willen richten op de eigen, Nederlandse markt. Zij willen dan ook graag nog meer kunnen groeien en als het even kan internationaal. Het spreekt voor zich dat je op deze manier aanspraak kan maken op een aanzienlijk groter potentieel klantenbestand. Op het ogenblik dat je als zzp'er je diensten levert aan klanten in het buitenland moet je er echter rekening mee houden dat er in veel gevallen sprake zal zijn van een BTW-verlegging. Dit betekent dat de afnemer van jouw diensten de btw zal moeten afdragen in het eigen land. Hoe dit precies werkt en waar je rekening mee zal willen houden ontdek je hieronder!

Inhoudsopgave
Wanneer is btw verleggen mogelijk?
Wanneer de verleggingsregeling binnen Nederland toepassen?
Het verleggen van de btw naar een buitenlandse afnemer

Wanneer is btw verleggen mogelijk?

Voor zzp'ers geldt dat je in het merendeel van de gevallen verplicht bent om btw te rekenen over zowel de diensten die je aanbiedt als de producten die je verkoopt. Deze btw wordt afgedragen aan de Belastingdienst. In bepaalde gevallen is het echter zo dat de btw niet dient te worden betaald door de zzp'er zelf, maar wel door de klant. In dat geval is er sprake van een "verlegging" van btw. In dit geval wordt er in de praktijk ook wel gesproken van de zogenaamde "verleggingsregeling".

Het verleggen van de btw gebeurt in de praktijk eenvoudigweg door geen btw aan te rekenen op de factuur. Dit terwijl toch de BTW-nummer van de klant wordt vermeld. Ook wanneer je zaken doet met buitenlandse ondernemers is het mogelijk om de verleggingsregeling toe te passen. Het is op dat ogenblik de klant die de verplichting heeft om de btw in diens eigen land af te dragen.

Wanneer de verleggingsregeling binnen Nederland toepassen?

Niet alleen wanneer je zaken doet met buitenlandse ondernemers kan de verleggingsregeling worden toegepast. Dit geldt ook voor situaties waarin je zaken doet met Nederlandse partijen. Dit is onder meer het geval bij het leveren van diensten die betrekking hebben tot:

  • Afval evenals oude materialen;
  • Mobiele telefoons, chips en spelcomputers;
  • Onroerende zaken;
  • Het leveren van certificaten voor gas en elektriciteit;
  • De verkoop van goud;

Naast bovenstaande wordt de verleggingsregeling binnen Nederland eveneens toegepast wanneer er sprake is van onderaanneming. Dit geldt eveneens voor het uitlenen van personeel binnen verschillende sectoren. Denk op dit vlak aan de sectoren van:

  • Bouw;
  • Scheepsbouw;
  • Schoonmaakbedrijven;
  • Hoveniers;

Ook wanneer er binnen Nederland sprake is van één of meerdere van de bovenstaande situaties zal je dus als zzp’er de btw kunnen verleggen naar de klant.

Het verleggen van de btw naar een buitenlandse afnemer

Ga je als zzp'er zaken doen met buitenlandse bedrijven die wel in de EU zijn gevestigd? Voor klanten die BTW-plichtig zijn in andere Europese landen geldt dat ze niets te maken hebben met de Nederlandse btw. Voor hen geldt dan ook de verplichting om de omzetbelasting zelf af te dragen aan de Belastingdienst in het land in kwestie. Omwille van deze reden geldt voor deze klanten dat er op de factuur geen BTW dient te worden aangegeven. Je verlegt de btw immers naar de buitenlandse afnemer. Let wel, het vermelden van het btw-nummer is uiteraard wel noodzakelijk.

RekeningenHet verleggen van de btw is in veel gevallen niet mogelijk. Alleen in bepaalde gevallen mag je gebruikmaken van de verleggingsregeling.

In de meeste gevallen zul je als zzp'er gewoon btw in rekening moeten brengen.

Lees ook ons artikel: Hoe zit het met de btw-aangifte?

Mijnzzp.nl