Team Mijnzzp

Dubbel boekhouden bedrijf

Een dubbele boekhouding bijhouden is in de meeste gevallen verplicht, wanneer we spreken van grotere bedrijven zoals vennootschappen en firma's. Dubbel boekhouden komt in het kort neer op het dubbel administreren van alle transacties of gebeurtenissen die de onderneming aangaan. Bedrijven die te maken hebben met dubbel boekhouden zijn in de meeste gevallen ook wettelijk verplicht hun balans en resultatenrekening te publiceren. Het opstellen van jaarrekeningen is dan ook meestal verplicht wanneer we het hebben over een dubbele boekhouding. Dubbel boekhouden is complexer dan het bijhouden van een enkelvoudige boekhouding. Dubbel boekhouden is eigenlijk het verwerken van gegevens in twee verschillende systemen, die elkaar aanvullend moeten vormen. Er moet in het kort omschreven sprake zijn van een logische samenhang in de gezamenlijke journalen.

De dubbel boekhouden basisbeginselen komen in het kort neer op het dubbel controleren van alle boekhoudkundige tracties van de onderneming. Een dubbele boekhouding voeren is alleen verplicht voor grote bedrijven die over het algemeen meer omzet maken dan 500.000,- euro per jaar exclusief btw. Daarnaast zijn er enkele specifieke financiële instellingen die een dubbele boekhouding moeten voeren. Als zzp'er heb je niet te maken met een dubbele boekhouding. Het wettelijk kader is vooral gericht op grote bedrijven en de basisbeginselen zijn eigenlijk niet van toepassing op kleine ondernemers. Wanneer je bij de boekhoudkundige verwerking gebruikmaakt van grootboekrekeningen, dan ben je eigenlijk al dubbel aan het boekhouden.

Wat wordt bedoeld met dubbel boekhouden?

Vrouw achter de laptopDubbel boekhouden heeft betrekking op een manier waarop elke transactie op zowel de creditzijde als de debetzijde wordt geregistreerd. Het zijn in bijna alle gevallen grote ondernemingen die verplicht zijn tot dubbel boekhouden. Dit komt doordat de Belastingdienst controleert of ondernemingen aan alle wettelijke voorschriften voldoen, en een dubbele boekhouding is één van deze voorschriften. Dubbel boekhouden noemt men in de praktijk ook wel een volledige boekhouding. Bij dubbel boekhouden administreer je alle transacties minimaal op twee verschillende manieren. De tegenhanger van dubbel boekhouden is, enkelvoudig boekhouding.

Waarom een dubbele boekhouding voeren?

Door middel van een dubbele boekhouding is het veel moeilijker om fouten te maken, en is er ook minder kans op fraude. De inkomsten en uitgaven worden dus gesplitst naar debet en credit, waarbij de uitgaven altijd even groot zijn als de inkomsten. Bij dubbel boekhouden heb je naast de dagboeken ook te maken met grootboekrekeningen. Grootboekrekeningen worden bijgehouden in een grootboek. Door middel van dubbel boekhouden is het eenvoudiger om te sturen op alle inkomsten en uitgaven. Met andere woorden kun je beter sturen op de cashflow van de onderneming. Ook kun je beter overzicht houden met betrekking tot de liquide middelen. Dubbel boekhouden is complexer, echter heeft het ook voordelen.

Wie moet dubbele boekhouding voeren?

  • Dubbel boekhouden is alleen verplicht voor grotere bedrijven zoals een vennootschap en firma's. Natuurlijke personen, zoals zelfstandig ondernemers en freelancers zijn niet verplicht tot dubbel boekhouden. Het wettelijke kader is dus niet van toepassing op zelfstandig ondernemers. Kleine ondernemers hebben voldoende aan enkelvoudig boekhouden. Ondernemers die beschikken over een eenmanszaak hoeven ook geen jaarrekening te maken. Een jaarrekening is voor grote bedrijven in de meeste gevallen wel verplicht. Vanzelfsprekend kun je ook als kleine ondernemer een jaarrekening maken. Een jaarrekening kan helpen bij het verkrijgen van meer inzicht in de boekhouding.

Wat is enkelvoudig boekhouden?

  • Enkelvoudig boekhouden heeft in de meeste gevallen betrekking op zelfstandig ondernemers die voor de rechtsvorm eenmanszaak gekozen hebben. Kleine ondernemingen zijn niet verplicht om gebruik te maken van dubbel boekhouden, echter mag dit wel. Zzp'ers die gebruikmaken van enkelvoudig boekhouden moeten wel alle inkomsten en uitgaven op een rijtje hebben. Voor eenmanszaken is het ook niet verplicht om jaarrekeningen te laten maken. Wel moet je minimaal een winst- en verliesrekening maken en de balans opmaken voor de aangifte inkomstenbelasting.

Verschil tussen dubbel boekhouden en enkelvoudig boekhouden

Het belangrijkste verschil tussen dubbel boekhouden en enkelvoudig boekhouden, is dat je bij dubbel boekhouden alle gegevens ten minste op twee manieren geregistreerd worden. Om fouten te voorkomen is er ook nog sprake van een tegenboeking, waardoor dubbel boekhouden complexer is dan enkelvoudig boekhouden. Bij enkelvoudig hou je alleen rekening met inkomsten en uitgaven, waarbij de grootboekrekening niet van toepassing is. Enkelvoudig administreren heeft alleen betrekking op het bijhouden van alle in- en verkopen. Er is dus geen sprake van dubbele controle. Bij eventuele fouten kan dit een onbalans veroorzaken in de resultatenrekening of balans. Denk bijvoorbeeld aan het verkeerd opnemen van het eigen vermogen of aan het opvoeren van een niet logische samenhang tussen de inkomsten en uitgaven.

Definitie van dubbel boekhouden

  • De definitie van dubbel boekhouden is het bijhouden van een journaal en grootboekrekeningen om fouten in de boekhouding te voorkomen. Bij dubbel boekhouden administreer je alle transacties minimaal op twee verschillende manieren, waardoor het eenvoudiger is om te sturen op inkomsten en uitgaven. De dubbel boekhouden basisbeginselen zijn met de opkomst van boekhoudprogramma's minder belangrijk geworden. Met boekhoudsoftware ben je eigenlijk al aan het dubbel boekhouden.

Wel of niet dubbel boekhouden?

  • Als ondernemer maak je in veel gevallen al gebruik van dubbel boekhouden. Wanneer je bij de boekhoudkundige verwerking gebruikmaakt van grootboekrekeningen, dan ben je al aan het dubbel boekhouden. De gezamenlijke journalen worden in dat geval ook bijgehouden in een grootboek. Binnen het grootboek moeten dan wel netjes alle uitgaven en inkomsten gesplitst worden.

Boekhouding besloten vennootschappen

BoekhoudingVoor een besloten vennootschap (BV) en grote bedrijven is dubbel boekhouden meestal verplicht. Daarnaast is dubbel boekhouden in dit soort gevallen ook echt aan te raden. Dit soort bedrijven hebben vaak te maken met verschillende rekeningen, vermogen, meerdere diensten, opbrengsten en wellicht aandeelhouders. Het is overigens alleen voor een grote vennootschap verplicht om gebruik te maken van een accountant. Kleinere bv's mogen gewoon zelf hun jaarrekening opstellen. Een besloten vennootschap heeft overigens geen betrekking op een vennootschap onder firma.

Boekhoudprogramma's en dubbel boekhouden

De meeste ondernemers maken tegenwoordig gebruik van een online boekhoudpakket. Wanneer je de boekhouding op twee verschillende manieren gaat bijhouden, dan zul je voor een online boekhoudprogramma dubbel boekhouden moeten kiezen. De meeste boekhoudprogramma's kunnen dit. Wanneer je een mkb-ondernemer bent, dan kan Visma eAccounting een goede optie zijn. Het boekhoudpakket van Visma eAccounting is meer gericht op mkb-bedrijven. Het bijhouden van de administratie voor verschillende bedrijven is bijvoorbeeld mogelijk. Daarnaast zijn er nog veel meer goede boekhoudprogramma's te vinden.

Is dubbel boekhouden moeilijk?

  • Dubbel boekhouden is met de opkomst van online boekhouden niet moeilijk meer. Een goed boekhoudprogramma maakt het bijhouden van de boekhouding een stuk makkelijker. Daarnaast is dubbel boekhouden ook niet zo ingewikkeld als het lijkt. Met de juiste software kun je tegenwoordig geautomatiseerd dubbel boekhouden. De term dubbel boekhouden is dus eigenlijk niet zo belangrijk meer. In het verleden was dubbel boekhouden wel een stuk complexer. De balans en resultatenrekening worden gesplitst, en deze twee rekeningen vormen samen de jaarrekening. Een jaarrekening maken is dus ook een stuk eenvoudiger.

Vlottende activa en vaste activa

Als ondernemer krijg je met veel boekhoudkundige termen en begrippen te maken. Activa is zeker een term die vaak in de boekhouding wordt gebruikt. Vlottende activa zijn alle goederen die een winst- of verliesmogelijkheid hebben, zoals voorraden en kasgeld. De post vlottende activa is onderhevig aan schommelingen, omdat de waarde van deze activa continu verandert. Vaste activa zijn alle goederen die een onderneming bezit en waarvan de waarde niet snel of direct schommelt, zoals gebouwen, machines en rollend materieel.

Administratie kantoorDaarnaast kan er ook nog sprake zijn van immateriële vaste activa. Immateriële vaste activa heeft bijvoorbeeld betrekking op merken, ontwikkelingskosten, octrooien of goodwill van een bedrijf. Wie de basisbeginselen van boekhouden niet kent, kan eventueel ook een cursus boekhouden volgen. Hiermee leer je ook de meeste boekhoudkundige termen en begrippen kennen. Er zijn overigens veel boekhoudkundige termen en termen wanneer we het hebben over een volledige boekhouding.

Eenvoudig dubbel boekhouden

Eenvoudig dubbel boekhouden is mogelijk met een goed boekhoudpakket. Ook het doen van de btw-aangifte is hierdoor een stuk eenvoudiger. Alle transacties, de opbrengsten, openstaande vorderingen en de balans worden automatisch bijgehouden door de software. Zoals eerder omschreven heb je met een goed boekhoudprogramma eigenlijk niks meer te maken met dubbel boekhouden. Het is niet nodig om handmatig alle transacties te controleren.

Online boekhoudprogramma voor zzp'ers

Als zzp'er heb je verder niet echt te maken met een dubbele boekhouding. Door het gebruiken van een goed boekhoudpakket kun je de complete financiële administratie bijhouden, en dit is voldoende met een eenmanszaak. Bij boekhoudsoftware aanbieders is het mogelijk de basisbeginselen boekhouden onder de knie te krijgen door het volgen van een gratis cursus boekhouden. Op deze manier leer je alle basisbeginselen van het boekhouden kennen en leer je ook hoe een boekhoudprogramma werkt.

Resultatenrekening maken

Kleine ondernemers hebben voldoende aan het jaarlijks opmaken van de resultatenrekening. Een resultatenrekening is eigenlijk gewoon een optelsom van alle inkomsten en uitvangen van de onderneming. Met een boekhoudpakket is het mogelijk om eenvoudig de resultatenrekening te maken. De resultatenrekening wordt ook wel de winst- en verliesrekening genoemd. Als zzp'er moet je tevens jaarlijks de balans opmaken van de onderneming.

Ondernemer aan het werkDe meeste zzp'ers hebben dus niet te maken met dubbel boekhouden. Dubbel boekhouden is meestal van toepassing op grote bedrijven.

Wanneer je gebruikmaakt van een online boekhoudprogramma, dan ben je eigenlijk al aan het dubbel boekhouden. Zzp'ers hebben verder geen goedgekeurde verklaring nodig voor de boekhouding.

Mijnzzp.nl