Team Mijnzzp

Fabriek

Er zijn allerlei redenen voor ondernemers om in vaste activa te investeren. Bijvoorbeeld om je bedrijf verder te laten groeien of door innovaties door te voeren. Ook het verder digitaliseren van processen of je richten op duurzaam ondernemen zijn belangrijke redenen. Bij het investeren in vaste activa gaat het om bedrijfsmiddelen die langdurige onderdeel uit gaan maken van je bedrijf. Denk daarbij aan machines net als aan gebouwen en gereedschap of computers. Elke investering brengt uiteraard risico met zich mee, maar het is mogelijk om vooraf al in te schatten of het financieel haalbaar is.

Terugverdientijd bij investeren in vaste activa

Bij het investeren in vaste activa is het mogelijk om de terugverdientijd te bepalen. Op het moment dat de opbrengsten overeenkomen met het geïnvesteerde bedrag is het geld terugverdient. Dat is het zogenoemde break-evenpoint. Ben je dit punt voorbij dan is het zo dat de investering geld oplevert. Denk maar aan een duurzame investering in de vorm van zonnepanelen.

Je investeert, maar bespaart ook geld op de uitgaven voor energie en de kosten deel je dan door de besparing om te zien wat de terugverdientijd is. Koop je een machine die dubbel zoveel produceert, waardoor je omzet stijgt dan is de terugverdientijd te berekenen door een deelsom te maken.

Houd ook rekening met fiscale voordelen

Bij het investeren in vaste activa is het eveneens mogelijk om de fiscale voordelen mee te nemen bij het bepalen van het risico. Er zijn diverse regelingen om bij de investering in bedrijfsmiddelen gebruik van te maken. Naast de wellicht bekende kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is er ook een energie-investeringsaftrek net als een milieu-investeringsaftrek. Bovendien kan je eventueel in aanmerking komen voor een willekeurige afschrijving milieu-investering.

Kijk of er subsidies zijn

Je kan het risico bij investeren in vaste activa zo minimaal mogelijk houden door van allerlei regelingen gebruik te maken. Kijk bijvoorbeeld ook of er subsidies beschikbaar zijn voor de investering die je gaat doen. Er zijn bijvoorbeeld voor het verduurzamen van je bedrijfspand of met betrekking tot vervoer diverse subsidies en regelingen voor vergroening beschikbaar. Je loopt natuurlijk altijd risico bij een investering door externe factoren, maar de financiële haalbaarheid is vooraf wel in te schatten, zodat je een verstandige beslissing kan maken.

Verschil materiële en immateriële vaste activa

Naast materiële vaste activa kun je als ondernemer ook te maken hebben met immateriële vaste activa. Immateriële vaste activa heeft geen betrekking op tastbare bezittingen. Immateriële vaste activa heeft bijvoorbeeld betrekking op goodwill of octrooien.

Vanzelfsprekend kan immateriële vaste activa ook een goede investering zijn. Bij immateriële vaste activa kan het bijvoorbeeld gaan om ondernemers die aangemerkt moeten worden als investeerders. Voor investeerders is het behalen van een goed rendement meestal het doel. Ondernemers kunnen natuurlijk ook investeren in materiële vaste activa.

Investeren in vastgoed

De afgelopen jaren zijn er veel ondernemers geweest die hun eigen vermogen investeren in vastgoed. Hierbij kan het ook gaan om zakelijke hypotheken. Er zijn verschillende mogelijkheden om te investeren in materiële vaste activa. Denk bijvoorbeeld ook aan het investeren in edelmetalen. In dit scenario moet de investering langer dan een jaar op de balans van de onderneming staan, omdat we anders van vlottende activa spreken.

Rotterdam kantoorgebouw

Als ondernemer is het in de meeste gevallen slim om gebruik te maken van online boekhouden.

Hiermee kun je eenvoudig financiële rapporten uitdraaien en de boekhouding bijhouden. Dit kan ook belangrijk zijn wanneer je gaat investeren.

Mijnzzp.nl