Team Mijnzzp

Bedrijf

Bij het starten van een onderneming als zzp'er is het doel om er een succesvol bedrijf van te maken. Als dat ook lukt en je bedrijf groeit snel dan is dat natuurlijk geweldig. Misschien heb je zelfs al wel snel personeel nodig om alle werkzaamheden uit te voeren. Toch is het belangrijk om even stil te staan bij een te snelle groei. Zo zijn er een aantal valkuilen voor snelgroeiende bedrijven die beter te vermijden zijn. Als snelgroeiende zzp'er kun je met nieuwe situaties te maken krijgen. Het is belangrijk om de nieuwe situaties op de juiste manier te managen om mogelijke problemen te voorkomen. Bij het snel groeien van je bedrijf krijg je meestal ook te maken met nieuwe uitdagingen.

Inhoudsopgave
Te overhaast personeel aannemen
Verwaarlozing van administratie
Toename van ziekteverzuim
Geen rust nemen

Te overhaast personeel aannemen

Bij het toenemen van werkzaamheden wil je geen nee verkopen als bedrijf. Een snelgroeiend bedrijf heeft daarom soms extra personeel nodig. Dat is een van de typische valkuilen voor ondernemers. Als je namelijk onder tijdsdruk personeel moet aannemen dan kan het zijn dat je dat niet zorgvuldig doet. Het is niet altijd even gemakkelijk om goed personeel te vinden. Ga dus niet overhaast te werk.

Verwaarlozing van administratie

Een snelgroeiend bedrijf krijgt te maken met een toenemende druk op administratieve werkzaamheden. De kans bestaat dat de administratie met achterstand te maken krijgt net als dat de kans op fouten groter wordt als de werkdruk toeneemt. Indien de administratie niet meer volledig of onjuist is, geeft dat een verkeerd beeld van de actuele financiële situatie. Daarom is het belangrijk om de administratie niet uit het oog te verliezen. Het is mogelijk om bij een snelle groei de administratie uit te besteden aan een boekhouder.

Toename van ziekteverzuim

Bij snelgroeiende bedrijven met personeel komt het regelmatig voor dat het ziekteverzuim toeneemt. Dat heeft te maken met het stijgen van het werktempo en het ervaren van druk door medewerkers. Dat kan leiden tot werkstress met uitval door ziekte als mogelijk gevolg. Daarom is het belangrijk om bij een toenemende werkdruk extra aandacht te besteden aan verzuimpreventie.

Geen rust nemen

Het is voor ondernemers die het bedrijf snel zien groeien lastig om de nodige rust te nemen. Toch is het belangrijk om jezelf in een drukke tijd ook rust te gunnen. Jezelf voorbij lopen kan uiteindelijk tot uitval leiden. Zorg daarom voor het inlassen van momenten van rust en delegeer werkzaamheden.

Mijnzzp.nl