Functioneel beheerder

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een functioneel beheerder heeft de verantwoordelijkheid om informatiesystemen optimaal te laten functioneren. De functie van functioneel beheerder is als het ware een schakel tussen de digitale voorzieningen waar medewerkers gebruik van maken en de afdeling ICT. Een van de werkzaamheden is ervoor te zorgen dat informatiesystemen betrouwbaar werken. Bij digitale informatievoorziening valt er te denken aan alles waar een computer bij nodig is. De taak van functioneel beheerder is erop gericht om te voorkomen dat er problemen ontstaan. Bijvoorbeeld voorkomen dat applicaties niet naar behoren werken. Het is de taak om vooraf in te schatten op welk moment er verbeteringen nodig zijn. De functioneel beheerder richt zich daarbij vooral op de gebruikerskant van informatiesystemen. Een van de werkzaamheden is om het tactische niveau en het operationele niveau bij elkaar te brengen. Er zijn voor wat betreft de uitvoering van de werkzaamheden verschillende taken te onderscheiden. Bijvoorbeeld het functioneel inrichten van een applicatie net als het functionele beheer van de applicatie. Bij de inrichting is er onder meer sprake van het geven van advies aan proceseigenaren en het vertalen van processen naar de software. Bij het beheer is er onder meer sprake van het doorvoeren van aanpassingen in de applicatie. Bijvoorbeeld als er in de infrastructuur wijzigingen zijn aangebracht. Een ander aandachtsgebied richt zich op het ondersteunen van medewerkers die van een informatiesysteem gebruikmaken. Hiertoe behoren onder meer taken als het geven van trainingen. In aanvulling op deze werkzaamheden is de functioneel beheerder ook verantwoordelijk voor het beheer van functionele documentatie. Ook het maken van handleidingen valt hieronder. Andere benamingen voor functioneel beheerder kunnen ook zijn informatiebeheerder of informatiemanager.

Het beroep van functioneel beheerder is aan verschillende andere functies te linken. Bijvoorbeeld aan de functie van applicatiebeheerder of aan het beroep van software architect. Een functioneel beheerder heeft binnen het brede werkveld ook raakvlakken met de functie van software engineer en van programmeur. Deze lijn is eveneens door te trekken naar de functie van systeemontwikkelaar. In het kader van de adviserende werkzaamheden is er een relatie met het beroep van consultant. Er is verder ook een vergelijking te maken met een bankier die eveneens een schakel vormt, maar dan in een financiële keten. Een functioneel beheerder werkt met verschillende partijen samen. Bijvoorbeeld met ICT servicedesk medewerkers net als met de teamleider daarvan en met medewerkers van behandelaars groepen.

Wat doet een functioneel beheerder?

Een functioneel beheerder is verantwoordelijk voor het beheer en de optimalisatie van informatiesystemen en applicaties binnen een organisatie. De rol van een functioneel beheerder omvat verschillende taken en verantwoordelijkheden, waaronder:

 • Gebruikersondersteuning: De functioneel beheerder fungeert als het eerste aanspreekpunt voor gebruikers van informatiesystemen en applicaties. Ze bieden ondersteuning, beantwoorden vragen, lossen problemen op en helpen gebruikers bij het optimaal benutten van de systemen.
 • Functionele requirements: De functioneel beheerder werkt samen met gebruikers en andere belanghebbenden om functionele requirements te identificeren en vast te stellen. Ze analyseren de behoeften van de organisatie en vertalen deze naar functionele specificaties voor de ontwikkeling of aanpassing van informatiesystemen.
 • Testen en acceptatie: De functioneel beheerder is betrokken bij het testen van nieuwe functionaliteiten, upgrades of wijzigingen in informatiesystemen. Ze zorgen ervoor dat de systemen correct functioneren volgens de vereiste specificaties en dat gebruikersacceptatie wordt bereikt voordat deze in productie worden genomen.
 • Procesoptimalisatie: De functioneel beheerder is verantwoordelijk voor het identificeren en implementeren van verbeteringen in de bedrijfsprocessen die worden ondersteund door de informatiesystemen. Ze werken samen met gebruikers om inefficiënties te identificeren, mogelijke oplossingen te evalueren en procesverbeteringen door te voeren.
 • Gegevensbeheer: De functioneel beheerder houdt toezicht op het beheer van gegevens binnen de systemen. Ze zorgen voor datakwaliteit, dataveiligheid en gegevensintegriteit. Ze werken samen met gebruikers om ervoor te zorgen dat gegevens correct worden vastgelegd, bijgewerkt en gebruikt volgens de geldende richtlijnen en voorschriften.
 • Verandermanagement: Bij veranderingen in informatiesystemen, zoals upgrades, migraties of implementaties van nieuwe systemen, speelt de functioneel beheerder een belangrijke rol in het begeleiden van gebruikers door de veranderingen. Ze bieden training, communiceren over de veranderingen en zorgen ervoor dat gebruikers de nodige ondersteuning krijgen om de veranderingen succesvol te implementeren.
 • Leveranciersrelaties: De functioneel beheerder onderhoudt contacten met leveranciers van informatiesystemen en applicaties. Ze werken samen met leveranciers om incidenten op te lossen, wijzigingsverzoeken te bespreken en service level agreements te beheren.

Het doel van een functioneel beheerder is om ervoor te zorgen dat informatiesystemen en applicaties optimaal aansluiten bij de behoeften van de organisatie en gebruikers. Ze dragen bij aan het efficiënt en effectief gebruik van technologie om de bedrijfsprocessen te ondersteunen en te verbeteren.

Verschil functioneel beheerder en applicatiebeheerder

Er is weliswaar een link tussen de functie van functioneel beheerder en applicatiebeheerder, maar de werkzaamheden verschillen wel. Een applicatiebeheerder is verantwoordelijk voor het beheren en onderhouden van de systemen. Een applicatiebeheerder zorgt er ook voor dat de applicatie aan ontwikkelingen wordt aangepast. Bijvoorbeeld door aan de slag te gaan met het configureren van nieuwe functionaliteiten. Ook de werkomgeving is net even anders, want een applicatiebeheerder werkt doorgaans op de IT-afdeling. De functie van functioneel beheerder is als het ware het verlengstuk van de functie van applicatiebeheerder. Een functioneel beheerder zit dicht op de praktijk en is een schakel tussen de IT-afdeling en de gebruikers van informatiesystemen. Deze functie behoeft minder technische vaardigheden en juist meer vaardigheden op het gebied van communicatie en presentatie. Ook is er primair aandacht voor de gebruiksvriendelijkheid. Er vinden doorgaans geen werkzaamheden plaats, waarbij de functioneel beheerder rechtstreeks de werking van de systemen beïnvloedt. Het belangrijkste is dat de gebruikers over de juiste informatie beschikken. Of dat deze de bevoegdheden krijgen om van de functionaliteit van een applicatie gebruik te maken. Het monitoren van de systemen is belangrijk, waarbij indien de technisch specialist wordt ingeschakeld. In tegenstelling tot de applicatiebeheerder die op de IT-afdeling zit, werkt een functioneel beheerder meer decentraal tussen gebruikers. Overigens zijn er ook bedrijven die beide functies combineren, zodat er sprake is van een functioneel applicatiebeheerder.

Taken als functioneel beheerder:

 • Rechten voor informatiesystemen toewijzen.
 • Gebruikersvragen afhandelen.
 • Gebruikers adviseren en informeren.
 • Gebruikersfuncties beheren.
 • Opstellen van productbeschrijvingen.
 • Uitvoeren acceptatietests.
 • Preventief problemen signaleren.
 • Rapporteren en adviseren.
 • Informatiebehoefte vertalen.
 • Incidenten registreren.
 • Wijzigingsverzoeken verwerken.

Beroep functioneel beheerder:

Werken als functioneel beheerder:

OPLEIDINGEN TOT FUNCTIONEEL BEHEERDER

Er zijn diverse opleidingen op hbo-niveau die geschikt zijn om als functioneel beheerder te gaan werken. Bijvoorbeeld de opleiding business management. Zo is het ook mogelijk om met een hbo-opleiding Informatica of met een hbo-opleiding Technische Bedrijfskunde het beroep van functioneel beheerder uit te oefenen. In aanvulling hierop is de opleiding in de richting van bedrijfsinformatie eveneens geschikt. Overigens zijn er ook nog meerdere post-hbo opleidingen beschikbaar. Of verkorte leergangen op hbo-niveau dit tot functioneel beheerder opleiden. Er is bijvoorbeeld een kort hbo-programma van twaalf maanden te volgen tot functioneel beheerder. Wanneer je overweegt om te starten als zelfstandig ondernemer, dan krijg je ook te maken met de boekhouding. Het boekhouden kan eenvoudig gedaan worden met behulp van een boekhoudprogramma dat in de cloud werkt.

BEDRIJVEN WAAR EEN FUNCTIONEEL BEHEERDER WERKZAAM KAN ZIJN

Functionele beheerders werken doorgaans voor grote organisaties die veel met ICT hebben te maken. Denk daarbij aan financiële instellingen, zoals de bank. Of aan de zorgsector met ziekenhuizen en aan de onderwijsbranche met scholen. Ook het leger en de politie zijn grote organisaties die veel met ICT te maken hebben. Binnen ITC bedrijven of consultancybedrijven is er eveneens ruimte voor functioneel beheerders. In dat kader is het eveneens mogelijk om een dergelijke functie als consultant uit te voeren. Zo is een functioneel beheerder ook vanuit een ICT-bedrijf inzetbaar bij uiteenlopende opdrachtgevers.

COMPETENTIES FUNCTIONEEL BEHEERDER

Het is in de eerste plaats belangrijk dat een functioneel beheerder over een brede ICT kennis beschikt. Aangezien de functie als het ware een schakel vormt, is communicatie een belangrijke competentie. Dat geldt eveneens voor het hebben van overtuigingskracht en zelfstandig kunnen werken. Analytische vaardigheden zijn ook van belang net als het vermogen om snel te anticiperen. Het is verder belangrijk dat er sprake is van een groot verantwoordelijkheidsgevoel en dat een functioneel beheerder stressbestendig is.

ARBEIDSMARKTPERSPECTIEF EN DOORGROEIMOGELIJKHEDEN ALS FUNCTIONEEL BEHEERDER

Het beroep van functioneel beheerder kent een gunstig perspectief op de arbeidsmarkt. Niet alleen nu, maar ook als het om de toekomst gaat. Het is namelijk een belangrijke functie om als schakel op te treden. Voor het werk wat gedaan wordt, zijn ICT en technologie uiteraard van groot belang. Dat betekent dat het de verwachting is dat er in de toekomst alleen maar meer vraag komt naar functioneel beheerders. Het is voor een functioneel beheerder overigens extra interessant om ook over kwaliteiten als applicatiebeheerder te beschikken. Er zijn namelijk bedrijven waar beide functies zijn samengevoegd. Voor wat betreft de doorgroeimogelijkheden zijn er opties om als informatiemanager te gaan werken. Of door ondernemer te worden en een eigen ICT-bedrijf of consultancybedrijf te beginnen.

ARBEIDSVOORWAARDEN EN SALARIS FUNCTIONEEL BEHEERDER

Het salaris van een functioneel beheerder bedraagt ongeveer 3.000 euro tot 4.000 euro per maand. Dit is een brutobedrag. Begin je als starter in dit beroep dan ligt het salaris in het bedrijfsleven ongeveer tussen 2.500 en 3.000 euro bruto. Het salaris verschilt overigens bij het werken voor de overheid of het werken voor een commercieel bedrijf. De salarissen bij de overheid liggen doorgaans net wat lager. Er zijn verschillende arbeidsvoorwaarden van toepassing, waarbij er mogelijk extraatjes beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld in de vorm van het volgen van een opleiding of training naar keuze die aan het werkveld te relateren is. Daarbij is het ook mogelijk om de opleiding bijvoorbeeld tijdens werktijd te volgen. Een auto van de zaak behoort mogelijk ook tot de arbeidsvoorwaarden. Bijvoorbeeld als de functioneel beheerder extern bij bedrijven wordt ingezet.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Functioneel beheerder

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Functioneel beheerder bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl