Leegstandbeheerder

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep leegstandbeheerder
Het beheren van leegstaande gebouwen
Leegstandbeheer woningen beheren
Verhuren met een bruikleenovereenkomst
Regels tegen leegstand kantoren:
Opleidingen tot leegstandbeheerder
Bedrijven waar een leegstandbeheerder werkzaam kan zijn
Competenties leegstandbeheerder
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als leegstandbeheerder
Arbeidsvoorwaarden en salaris leegstandbeheerder
Eigen bedrijf starten als Leegstandbeheerder
Boekhoudprogramma vergelijken Leegstandbeheerder

Beroep leegstandbeheerder

Een leegstandbeheerder is een vastgoedbeheerder, die verantwoordelijk is voor het beheren van vastgoed dat leeg staat. Het houden van toezicht en het beheren van leeg vastgoed kan voor vastgoedbezitters belangrijk zijn om schade en/of andere problemen te voorkomen. Door de leegstand van bedrijfsgebouwen, zoals kantoren, bedrijfsterreinen en winkels, is er steeds meer vraag vanuit de markt om deze gebouwen professioneel te beheren. Ook woningen kunnen beheerd worden door een leegstandbeheerder of bewoond worden via de zogenaamde antikraak formule. Leegstand van gebouwen kan voor de eigenaren een behoorlijke last zijn, omdat deze gebouwen dan niet meer dagelijks gebruikt worden en ze mogelijk te maken kunnen krijgen met vandalisme of krakers. Ook het voorkomen van verloederen van vastgoed, zoals slecht onderhoud, is een kerntaak van de leegstandbeheerder. De meeste leegstandbeheerders stellen minimaal twee keer per jaar een rapport op met hun bevindingen om verloedering tegen te gaan. Bedrijfsgebouwen en bedrijfsterreinen kunnen snel verloederen als ze niet actief beheerd worden tijdens een leegstandsperiode. Denk bijvoorbeeld aan onkruid dat vrij spel krijgt of aan het bekladden van gevels met graffiti. Dit soort uitstraling zal de verhuurbaarheid over het algemeen niet bevorderen. Leegstandbeheer is over het algemeen maatwerk, omdat niet alle panden op dezelfde manier beheerd hoeven te worden. Bij grote complexen kan het bijvoorbeeld ook nodig zijn om brandwachten in te zetten, die toezien op de brandveiligheid, of moet er wellicht een bewakingsbedrijf ingeschakeld worden, die regelmatig het terrein en de gebouwen controleert om verloedering te voorkomen. Het beroep leegstandbeheerder moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat het betrekking kan hebben op verschillende soorten bedrijven en specialisten, die met vastgoed te maken hebben.

Het beheren van leegstaande gebouwen

Een leegstandbeheerder is dus een vastgoedbeheerder, die zich gespecialiseerd heeft in het beheren van leegstaand vastgoed. In de meeste gevallen heeft een leegstandbeheerder te maken met de zakelijke markt en niet met particulieren. De werkzaamheden van een leegstandbeheerder moeten voorkomen dat vastgoedeigenaren te maken krijgen met vandalisme of verloedering van vastgoed. Denk bijvoorbeeld aan te hoog onkruid of aan graffiti op gevels. Over het algemeen zal een leegstandbeheerder te maken hebben met grote kantoorcomplexen, bedrijfsgebouwen, bedrijfstreinen of met winkels. In sommige gevallen kan het ook nodig zijn om gebruik te maken van brandwachten. Brandwachten zijn gespecialiseerd in het voorkomen van brand, zoals door vandalisme. Over het algemeen zijn brandwachten alleen nodig als we spreken van herontwikkellocaties.

Leegstandbeheer woningen beheren

Bij woningen is er eerder sprake van een antikraakovereenkomst tussen de vastgoedeigenaar en de tijdelijke bewoners. De bewoners mogen door middel van antikraakovereenkomst tegen een lage vergoeding een woning tijdelijk bewonen. Daarnaast komt het voor dat anti-kraakbewoners helemaal geen huur hoeven te betalen. Bij een antikraakovereenkomst is het wel belangrijk dat de huurders niet in aanmerking komen voor huurdersbescherming of huurrecht, omdat dit problemen kan veroorzaken voor de vastgoedeigenaar. Een veelvoorkomende constructie met betrekking tot anti-kraak is de bruikleenovereenkomst. Een bruikleenovereenkomst is geen huurcontract, maar een privaatrechtelijke overeenkomst waarbij een object 'om niet' (zonder tegenprestatie) in gebruik wordt gegeven. Een overeenkomst tussen twee private partijen is geen onderdeel van het huurrecht.

Verhuren met een bruikleenovereenkomst

Bewoners hebben met een bruikleenovereenkomst géén huurbescherming. Het belangrijkste kenmerk van een bruikleenovereenkomst is dat deze tijdelijk is zolang het de bruikleengever uitkomt (enkele weken tot enkele jaren). De opzegperiode van een bruikleenovereenkomst varieert tussen de twee weken en achtentwintig dagen. Bij een bruikleenovereenkomst is het wel belangrijk dat deze door een rechter niet aangemerkt kan worden als huurovereenkomst. Dit betekent dat er bijvoorbeeld geen hoge vaste vergoedingen gevraagd mogen worden (zonder duidelijke reden) en dat de huurders niet zelf hun gas, water en licht betalen en andere gebruikerslasten. Ook het laten uitvoeren van tegenprestaties kan gezien worden als werk, waardoor de huurders onder het huurrecht kunnen vallen.

Regels tegen leegstand kantoren:

Opleidingen tot leegstandbeheerder

Er bestaan geen erkende opleidingsmogelijkheden voor het beroep leegstandbeheerder. De meest passende opleiding als leegstandbeheerder is de hbo-opleiding Makelaardij. Welke opleiding een leegstandbeheerder precies genoten heeft, is verder niet zomaar aan te geven, omdat verschillende vaklieden werkzaam kunnen zijn als leegstandbeheerder. Het beroep leegstandbeheerder kent verder geen beroepsbescherming, waardoor iedereen werkzaam kan zijn als leegstandbeheerder. Echter, het is binnen dit beroep ook zeker denkbaar dat iemand een andere opleiding genoten heeft. Zie voor meer informatie ook de website Keurmerk Leegstandbeheer. Wanneer je gaat starten als zzp'er met je eigen bedrijf, dan is het belangrijk om de boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het juiste online boekhoudprogramma.

Bedrijven waar een leegstandbeheerder werkzaam kan zijn

Een leegstandbeheerder is in de meeste gevallen werkzaam voor een beheersorganisatie. Daarnaast kan een leegstandbeheerder werkzaam zijn voor een makelaarskantoor, bedrijfsmakelaar of werkzaam zijn voor een verhuurmakelaar. Het is ook denkbaar dat een leegstandbeheerder werkzaam is als ondernemer. In de meeste gevallen zal de functie leegstandbeheerder gezien moeten worden als aanvulling op andere werkzaamheden.

Competenties leegstandbeheerder

De belangrijkste competentie van een leegstandbeheerder is betrouwbaarheid, omdat vastgoedeigenaren er vanuit moeten kunnen gaan dat hun vastgoed op een professionele manier beheerd wordt. Daarnaast moet een leegstandbeheerder over goede communicatieve vaardigheden beschikken. Ook waakzaamheid en alertheid zijn belangrijke competenties. Algemeen belangrijke woorden zijn wet- en regelgeving, kennis, overleggen, conflictbeheersing, veiligheid, inzicht, verantwoordelijkheidsgevoel en rapporteren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als leegstandbeheerder

Het arbeidsmarktperspectief van een leegstandbeheerder is redelijk te noemen. De meeste leegstandbeheerders voeren ook andere werkzaamheden uit, zoals normale beheerszaken, en zijn wellicht werkzaam als makelaar. De doorgroeimogelijkheden van een leegstandbeheerder moeten gezien worden in het uitbreiden van je portefeuille.

Arbeidsvoorwaarden en salaris leegstandbeheerder

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor dit beroep, omdat je voor verschillende soorten bedrijven werkzaam kan zijn. Daarnaast zijn er binnen dit beroep redelijk veel zelfstandig ondernemers actief die hun eigen arbeidsvoorwaarden bepalen. Wat een leegstandbeheerder precies zal verdienen is niet zomaar aan te geven, omdat een leegstandbeheerder meestal met vaste vergoedingen werkt en niet per uur.

Eigen bedrijf starten als Leegstandbeheerder

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Leegstandbeheerder, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Leegstandbeheerder

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Leegstandbeheerder bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Leegstandbeheerder.

Mijnzzp.nl