Industrieel verhuizer

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een industrieel verhuizer is verantwoordelijk voor het uitvoeren van industriële verhuizingen. Denk hierbij aan het compleet verhuizen van bedrijven of aan het intern verhuizen van machines of installaties. De werkzaamheden van een industrieel verhuizer kunnen niet vergeleken worden met de werkzaamheden van een gewoon verhuisbedrijf, omdat het meestal om complexe verhuizingen gaat waarbij veel planning komt kijken. Daarnaast is het zo dat industrieel verhuizers in veel gevallen zelf verantwoordelijk zijn voor het ontmantelen en opbouwen van installaties of constructies. Het is dan ook denkbaar dat een industrieel verhuizer aangemerkt kan worden als allround monteur of technicus. Het is ook denkbaar dat er samengewerkt wordt met het personeel van het bedrijf. Het verhuizen van bedrijven met alle technische installaties betreft in de meeste gevallen verantwoordelijk werk, omdat er strikte afspraken gemaakt worden als een bedrijf operationeel moet zijn. De inhoudelijke werkzaamheden van een industrieel verhuizer zijn verder niet zomaar aan te geven, omdat het verhuizen van industriële bedrijven om verschillende vaklieden kan vragen. Bij industriële verhuizingen gaat het in veel gevallen over grote installaties of machines, die lang niet allemaal zomaar vervoerd mogen worden. Om grote installaties te mogen vervoeren kan het nodig zijn dat er speciale ontheffingen aangevraagd moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan speciale transportbegeleiders, die het exceptioneel vervoer begeleiden. Ook kan het nodig zijn dat de industrieel verhuizer hijsbegeleiders inzet om alle machines en installaties veilig te kunnen tillen. Ondanks dat snelheid tijdens bedrijfsverhuizingen meestal een belangrijke rol speelt mag dit niet van invloed zijn op de veiligheid. Als industrieel verhuizer zal je dan ook moeten beschikken over diverse certificaten, zoals het heftruckcertificaat en het VCA-certificaat.

Een industrieel verhuizer is dus verantwoordelijk voor het demonteren, verhuizen en monteren van industriële machines of installaties, die intern of extern verhuisd worden. In veel gevallen zal het gaan om grote machines of installaties, die door middel van uitzonderlijk transport verhuisd worden. Dit houdt in dat er ook sprake kan zijn van een chauffeur exceptioneel transport, hijsbegeleider en transportbegeleiders. In dat geval zal er ook een vergunning nodig zijn om machines of installaties over de weg te mogen transporteren. Afhankelijk van de werkzaamheden zal een industrieel verhuizer aangemerkt moeten worden als allround monteur en technicus. Zoals eerder omschreven speelt planning een cruciale rol bij industriële verhuizingen. Opdrachtgevers eisen in de meeste gevallen strikte afspraken, waarbinnen garanties gegeven worden als de fabriek operationeel is. Deze garanties kunnen alleen gegeven worden als de werkzaamheden op de juiste manier zijn voorbereid. Dit betekent meestal het opstellen van strikte deadlines, waarbinnen precies is opgenomen welke handelingen wanneer uitgevoerd moeten worden. Het sluiten van een fabriek omdat er een verhuizing nodig is kost de opdrachtgever in de meeste gevallen omzet, waardoor het belangrijk is dat er strikte afspraken gemaakt worden.

Wat doet een industrieel verhuizer

Een industrieel verhuizer doet meer dan alleen het verhuizen van machines en installaties. Denk bijvoorbeeld aan het overleggen met de directie en managers hoe de werkzaamheden het beste aangepakt kunnen worden. Dit is vooral belangrijk als het gaat om complexe installaties, zoals het demonteren van een operationele productielijn. Daarnaast kan het nodig zijn dat de toeleverancier van een machine of installatie betrokken wordt bij het proces. Het demonteren en monteren van complexe installaties is in de meeste gevallen een samenspel met de leverancier. Zoals eerder omschreven zal er bij een bedrijfsverhuizing in de meeste gevallen een draaiboek gemaakt worden, waarbinnen alle werkzaamheden en belangrijke punten zijn opgenomen. Het kan voorkomen dat tijdens industriële verhuizingen gebruikgemaakt zal worden van industrieel klimmers.

Werkzaamheden industrieel verhuizer:

  • Het voorbereiden van verhuizingen
  • Het overleggen met de directie en managers
  • Het aanvragen van vergunningen voor transport
  • Het opstellen van duidelijke afspraken (contracten)
  • Het overleggen met toeleveranciers (machines en installaties)
  • Het regelen van de juiste vakmensen, kranen en vrachtwagens

Verhuizing van een bedrijf:

Opleidingen tot industrieel verhuizer

Er bestaan geen opleidingsmogelijkheden tot industrieel verhuizer. Het beroep industrieel verhuizer kan betrekking hebben op verschillende vakmensen. Over het algemeen kunnen we stellen dat een industrieel verhuizer werkzaamheden verricht die te maken hebben met hijswerkzaamheden, takelwerkzaamheden en transportwerkzaamheden. Over welke opleidingen een industrieel verhuizer moet beschikken is dan ook geheel afhankelijk van de werkzaamheden. In de meeste gevallen zal een industrieel verhuizer minimaal over het heftruckcertificaat moeten beschikken. Ook een VCA-opleiding is verplicht. Het is denkbaar dat een industrieel verhuizer werkzaam is als ondernemer. In dat geval moet je ook beschikken over een opleiding bedrijfskunde. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een industrieel verhuizer werkzaam kan zijn

Een industrieel verhuizer is werkzaam voor een industrieel verhuisbedrijf. Industrie verhuizers zijn gespecialiseerde verhuisbedrijven, die qua werkzaamheden verder gaan dan gewone verhuisbedrijven. Het is denkbaar dat een industrieel verhuizer aangemerkt kan worden als ondernemer. Het verhuizen van bedrijven of onderdelen betreft natuurlijk zeer specialistische werkzaamheden.

Competenties industrieel verhuizer

De belangrijkste competentie van een industrieel verhuizer is het verantwoordelijkheidsgevoel, omdat veiligheid en gemaakte afspraken een belangrijke rol spelen. Daarnaast moet een industrieel verhuizer over organisatietalent beschikken. Denk hierbij aan het tijdig aanvragen van alle vergunningen om industriële installaties over de weg te mogen vervoeren. Een andere belangrijke competentie is communicatie, omdat industrieel verhuizers te maken hebben met verschillende medewerkers, de directie en externe bedrijven. Algemeen belangrijke woorden zijn vakmanschap, flexibiliteit, doorzettingsvermogen, inzicht, controleren, monitoren, samenwerken, plannen, organiseren, waakzaamheid en presteren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als industrieel verhuizer

Het arbeidsmarktperspectief van een industrieel verhuizer is niet zomaar aan te geven, omdat dit afhankelijk is van de werkzaamheden. In het algemeen is het arbeidsmarktperspectief niet groot te noemen, omdat er relatief gezien niet veel industriële verhuizers zijn. Er bestaan geen echte doorgroeimogelijkheden van een industrieel verhuizer, anders dan het verkrijgen van een leidinggevende functie op de werkvloer.

Arbeidsvoorwaarden en salaris industrieel verhuizer

Over het algemeen zal een industrieel verhuizer onder de cao beroepsgoederenvervoer vallen, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn afhankelijk van de werkgever. Een industrieel verhuizer zal in de meeste gevallen een salaris verdienen tussen de 2500 en 3000 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Als industrieel verhuizer zal je in de meeste gevallen ook in aanmerking komen voor een onregelmatigheidstoeslag.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Industrieel verhuizer

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Industrieel verhuizer bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl