Transportbegeleider

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep transportbegeleider
Wat doet een transportbegeleider
Werken als transportbegeleider
Wat is exceptioneel transport
Uitrusting begeleidingsvoertuig:
Film: Baan als transportbegeleider:
Opleidingen tot transportbegeleider
Bedrijven waar een transportbegeleider werkzaam kan zijn
Competenties transportbegeleider
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als transportbegeleider
Arbeidsvoorwaarden en salaris transportbegeleider
Eigen bedrijf starten als Transportbegeleider
Boekhoudprogramma vergelijken Transportbegeleider

Beroep transportbegeleider

Een transportbegeleider is verantwoordelijk voor het begeleiden van exceptioneel transport. Exceptioneel transport heeft betrekking op transport dat de normale wetten en regels qua omvang, maten en gewichten overschrijdt. Exceptioneel transport is in de meeste gevallen niet toegestaan zonder de aanwezigheid van transportbegeleiders. Als transportbegeleider beschik je over bevoegdheden om exceptioneel transport te begeleiden. Het beroep transportbegeleider heeft raakvlakken met het beroep verkeersregelaar, met het belangrijke verschil dat transportbegeleiders over landelijke bevoegdheid beschikken. Deze landelijke bevoegdheid is nodig omdat transportbegeleiders door het hele land werkzaam kunnen zijn. Om te mogen werken als transportbegeleider is het verplicht om een opleiding te volgen, waarbinnen regels zijn opgenomen welke taken en verantwoordelijkheden een transportbegeleider precies heeft. Ook moet een transportbegeleider aan voorwaarden voldoen met betrekking tot de werkkleding en het begeleidingsvoertuig. Als transportbegeleider mag je aanwijzingen geven vanuit het begeleidingsvoertuig, maar dit mag niet op alle wegen gedaan worden. Het kan dus ook voorkomen dat een transportbegeleider te voet het verkeer moet regelen. De werkzaamheden van transportbegeleiders zijn aan te merken als belangrijke werkzaamheden, omdat exceptionele transporten zonder begeleiding potentieel gevaarlijk kunnen zijn voor andere weggebruikers. Daarnaast is het voor vrachtwagenchauffeurs bijna onmogelijk om zelfstandig met exceptioneel transport de weg op te gaan, omdat vrachtwagenchauffeurs tegen problemen zullen aanlopen. Denk bijvoorbeeld aan het niet kunnen nemen van bochten, of aan verkeersdeelnemers die geen ruimte overlaten aan de vrachtwagenchauffeur om te kunnen manoeuvreren. Omdat dit soort problemen te voorkomen is het inschakelen van transportbegeleiders in veel gevallen verplicht.

Wat doet een transportbegeleider

Een transportbegeleider is dus gespecialiseerd in het begeleiden van exceptioneel transport. Als transportbegeleider heb je te maken met vrachtwagenchauffeurs, die in dat geval werkzaam zijn als chauffeur exceptioneel transport. Of er transportbegeleiders ingezet moeten worden tijdens exceptioneel transport is afhankelijk van de verkregen ontheffing of vergunning. Het is niet zo dat bij alle exceptionele transporten gebruikgemaakt moet worden van transportbegeleiders. Dit is afhankelijk van de grote (breedte en hoogte), de zwaarte en de route van het transport. De belangrijkste taak van een transportbegeleider is het begeleiden van exceptioneel transport en het nemen van verkeersmaatregelen als dat nodig is. Als transportbegeleider sta je in contact moet de chauffeur om hem of haar te voorzien van nuttige informatie, omdat de chauffeur zelf niet alles kan zien. Als transportbegeleider beschik je over een begeleidingsvoertuig dat moet voldoen aan landelijke voorschriften om gebruikt te mogen worden. Deze verplichtingen hebben betrekking op de buitenkant van het voertuig en heeft betrekking op de interne uitrusting van het voertuig. De buitenkant van het begeleidingsvoertuig moet voorzien zijn van de juiste markeringen (pijlen) en moet voorzien zijn van geel zwaai-, knipper- of flitslicht. Daarnaast moet op de voorzijde en op de achterzijde van het voertuig de tekst “CONVOI EXCEPTIONNEL” te lezen zijn. Ook moet het begeleidingsvoertuig verplicht geel zijn.

Werken als transportbegeleider

Als transportbegeleider heb je te maken met bijzondere werkzaamheden, die potentieel gevaarlijk kunnen zijn. In het verleden was de politie verantwoordelijk was voor het begeleiden van exceptioneel transport. Tegenwoordig behoort het begeleiden van exceptioneel transport tot de verantwoordelijkheid van transportbegeleiders. Dit neemt niet weg dat transportbegeleiders in bijzondere gevallen nog steeds ondersteuning kunnen krijgen van de politie. Omdat transportbegeleiders te maken hebben met ontheffingen is het belangrijk dat de werkzaamheden op de juiste manier voorbereid worden. Dit heeft vooral betrekking op het tijdsbestek waarbinnen exponentieel transport uitgevoerd mag worden. Binnen een ontheffing kan bijvoorbeeld opgenomen zijn dat de werkzaamheden mogen starten om vijf uur in de ochtend en dat de werkzaamheden klaar moeten zijn om zeven uur in de ochtend. In het ergste geval zal er een nieuwe ontheffing nodig zijn als de werkzaamheden niet klaar zijn binnen het tijdsbestek.

Wat is exceptioneel transport

Exceptioneel transport heeft in alle gevallen betrekking op grote machines, installaties of voertuigen. Denk bijvoorbeeld aan windturbines, machines, werkvoertuigen, gasturbines, boten of vliegtuigen. Dit zijn allemaal voorbeelden van exceptioneel transport, die buiten de verkeerswet kunnen vallen. In dat geval zijn fabrikanten verplicht om een vergunning aan te vragen. Een ander voorbeeld waarmee transportbegeleiders te maken kunnen zijn industriële verhuizingen. Ook in dat geval kan het gaan om installaties of machines, die niet zomaar getransporteerd mogen worden.

Uitrusting begeleidingsvoertuig:

  • Afzetlint.
  • Acht pylonen.
  • Communicatieapparatuur.
  • Een EHBO-koffer.
  • Een gekeurde brandblusser van minimaal 2 kilogram.
  • Een hoogtemeter van minimaal 5 meter.
  • Een mobiele telefoon.
  • Een rolband van minimaal 20 meter.
  • Een zaklantaarn.

Film: Baan als transportbegeleider:

Opleidingen tot transportbegeleider

Wie binnen Nederland wil werken als transportbegeleider moet beschikken over de aanstellingspas transportbegeleider. De aanstellingspas transportbegeleider is aan te vragen na het succesvol afronden van de opleiding transportbegeleider. Deze opleiding zal ongeveer vijf werkdagen in beslag nemen, waarna een examen zal volgen. Na het succesvol afronden van de opleiding krijgen de kandidaten een getuigschrift waarmee de aanstellingspas transportbegeleider aangevraagd kan worden. Om deel te kunnen nemen aan de opleiding moet je overigens al een beroepschauffeur zijn (rijbewijs B, C en E, CCV-B-diploma Beroeps- en Eigen Goederenvervoer). Zie voor meer informatie ook de website Stichting Verkeersregelaars Nederland. Wanneer je voor jezelf gaat starten als zzp transportbegeleider, dan is het raadzaam om gebruik te maken van een online boekhoudpakket voor zzp'ers.

Bedrijven waar een transportbegeleider werkzaam kan zijn

Een transportbegeleider is meestal werkzaam voor een gespecialiseerd vervoersbedrijf gericht op exceptioneel transport. Daarnaast kan een transportbegeleider werkzaam zijn als ondernemer. Het is denkbaar dat een transportbegeleider ook verantwoordelijk is voor andere werkzaamheden dan alleen het begeleiden van transporten. Vanzelfsprekend kan dit per transportbegeleider verschillen.

Competenties transportbegeleider

De belangrijkste competentie van een transportbegeleider is dat beschikt over verantwoordelijkheidsgevoel, omdat exceptioneel transport potentieel gevaarlijk is. Daarnaast moet een transportbegeleider op de hoogte zijn van alle relevante wet- en regelgeving. Dit heeft betrekking op verkeersregels, verkeerstekens, de ontheffing, de voorbereiding en het begeleiding van transporten. Een andere belangrijke competentie is dat je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, omdat je in contact zal staan met de chauffeur. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, inzicht, controleren, inspecteren, flexibiliteit, plannen, organiseren en stressbestendigheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als transportbegeleider

Het arbeidsmarktperspectief van een transportbegeleider is redelijk te noemen. Er zijn relatief gezien niet veel exceptionele transporten, waardoor het arbeidsmarktperspectief niet groot is. Wel vragen de werkzaamheden om een erkende opleiding, waardoor niet iedereen zomaar werkzaam kan zijn als transportbegeleider. Het verkrijgen van werk zal vroeg of laat lukken. Er bestaan geen echte doorgroeimogelijkheden van een transportbegeleider. Wel is het denkbaar dat een ervaren transportbegeleider zal fungeren als teamleider.

Arbeidsvoorwaarden en salaris transportbegeleider

Als transportbegeleider zal je over het algemeen onder de cao transport en logistiek vallen, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zullen zijn afhankelijk van de werkgever. Een transportbegeleider in loondienst zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 2400 en 2900 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Extra toeslagen zijn binnen dit beroep denkbaar, omdat het kan voorkomen dat je lange werkdagen maakt.

Eigen bedrijf starten als Transportbegeleider

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Transportbegeleider, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Transportbegeleider

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Transportbegeleider bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Transportbegeleider.

Mijnzzp.nl