Bestuurskundige

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Bestuurskundige?

Een bestuurskundige is een wetenschapper die zich bezighoudt met het oplossen van maatschappelijke problemen binnen de discipline bestuurskunde. Dit betreft een breed vakgebied dat op allerlei sectoren betrekking heeft, variërend van economie tot onderwijs en van verkeer tot recht. Een bestuurskundige gebruikt de wetenschappelijke kennis om maatschappelijke vraagstukken te onderzoeken en aan de hand daarvan een advies te geven. De functie is in het kort het beste te omschrijven als de manier waarop het openbaar bestuur in de samenleving functioneert. De specifieke werkzaamheden van een bestuurskundige zij onder meer afhankelijk van de werkgever en van het specifieke vakgebied. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat er sprake is van de taken van een beleidsadviseur, waarbij een bestuurskundige werkzaam is voor een provincie, waterschap of gemeente. Binnen de bestuurskunde draait alles om problemen en het daaraan gekoppelde oplossend vermogen. Het komt er op neer dat de functie bestuurskundige betrekking heeft op het oplossen van maatschappelijke problemen. Een van de specifieke taken is het onderzoeken en analyseren van bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken vanuit een bepaalde invalshoek. Dat kan een politieke invalshoek zijn, maar ook een sociale of juridische invalshoek. Andere werkzaamheden die bij het beroep horen, zijn onder meer het ontwikkelen van beleid en assisteren bij de uitvoering en het aandragen van verbeteringsadviezen. Ook het schrijven van beleidsnotities kan een taak zijn net als projectplanning en het contact houden en overleg plegen met vertegenwoordigers van organisaties. In het kader van het doen van onderzoek geldt dat het verzamelen van informatie onderdeel uitmaakt van de taken.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Bestuurskundige

Wat is het salaris en tarief van een Bestuurskundige? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Bestuurskundige in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Bestuurskundige

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Bestuurskundige bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl