Penningmeester

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep penningmeester
Werken als penningmeester
Vertrouwensfunctie met verantwoordelijkheden
Wat doet een penningmeester?
Taken van een penningmeester:
Penningmeester plundert rekeningen:
Opleidingen tot penningmeester
Bedrijven waar een penningmeester werkzaam kan zijn
Competenties penningmeester
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als penningmeester
Arbeidsvoorwaarden en salaris penningmeester
Eigen bedrijf starten als Penningmeester
Boekhoudprogramma vergelijken Penningmeester

Beroep penningmeester

Een penningmeester is een persoon die onderdeel uitmaakt van een stichting, vereniging of commissie, die meestal ook een voorzitter en secretaris hebben, die samen het dagelijkse bestuur vormen. Als een stichting, vereniging of commissie niet voorzien is van een secretaris behoort de functie secretaris meestal toe tot de penningmeester. In dit geval spreekt men ook wel van een secretaris-penningmeester. Maar de meeste stichtingen, verenigingen of commissies bestaan uit drie bestuursleden, namelijk de penningmeester, de voorzitter en de secretaris. Het is de taak van een penningmeester om de financiën te beheren en te bewaken. Met andere woorden is het de penningmeester, die bepaalt of de financiële doelstellingen van de stichting, vereniging of commissie haalbaar zijn. Ook het opstellen en uitwerken van het gekozen beleid maakt een belangrijk onderdeel uit van de werkzaamheden. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een penningmeester omschrijven als het beheren van de inkomsten en uitgaven van een stichting, vereniging of commissie. De functie penningmeester komt in de praktijk binnen veel stichtingen, verenigingen en commissies voor op verschillende niveaus. Het fungeren als penningmeester voor een kleine vereniging kan niet zomaar vergeleken worden met de werkzaamheden van een penningmeester die werkzaam is voor een professionele stichting, vereniging of commissie. De inhoudelijke werkzaamheden van penningmeesters verschillen verder niet echt van elkaar. Binnen kleinere stichtingen, verenigingen of commissies moet de functie penningmeester in de meeste gevallen gezien worden als vrijwilligerswerk. Dit maakt de werkzaamheden van een penningmeester niet minder belangrijk. Het zijn de penningmeesters die toezien op de financiële administratie, zodat er geen financiële problemen kunnen ontstaan.

Werken als penningmeester

De belangrijkste taak van een penningmeester is het bewaken en beheren van de financiën van een stichting, vereniging of commissie. De functie penningmeester betreft in veel gevallen een vrijwilligersfunctie waarbinnen de vrijwilliger zich inzet voor een bepaalde vereniging of stichting, zoals een voetbalclub, een verenging van eigenaren of een tennisclub. Ook kan een penningmeester onderdeel uitmaken van een commissie, wat meestal betrekking heeft op bedrijven of overheden. Een penningmeester die werkzaam is voor een commissie noemt men meestal een commissielid en geen bestuurslid. De werkzaamheden van een penningmeester zijn in alle gevallen hetzelfde, echter kunnen de specifieke taken en belangen van een penningmeester onderling wel verschillen per organisatie omdat het ook om grote belangen kan gaan. In sommige gevallen kan een penningmeester ook te maken hebben met algemene bestuursleden. Een penningmeester behoort tot de dagelijkse leiding van het bestuur.

Vertrouwensfunctie met verantwoordelijkheden

De functie penningmeester is een vertrouwensfunctie en betreft meestal een gekozen ervaren persoon die onderdeel uitmaakt van het bestuur of een commissie. Omdat de belangen groot kunnen zijn is het niet ongebruikelijk dat een penningmeester niet geheel zelfstandig mag werken. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat een penningmeester ook gecontroleerd zal worden door andere bestuursleden om misstanden of fraude te voorkomen. De functie penningmeester moet niet onderschat worden, omdat bij wanbeheer of fraude een penningmeester ook persoonlijk aansprakelijk gesteld kan worden. Een penningmeester kan ook verantwoordelijk gehouden worden als andere bestuursleden verzaken of fraude plegen. Als penningmeester is het dan ook in alle gevallen belangrijk om mogelijke risico's in te schatten, zodat er geen problemen kunnen ontstaan.

Wat doet een penningmeester?

Een penningmeester is een persoon die verantwoordelijk is voor het beheren van de financiële activiteiten en middelen van een organisatie, zoals een vereniging, stichting, non-profitorganisatie, bedrijf of een andere entiteit. De rol van een penningmeester omvat verschillende taken en verantwoordelijkheden, waaronder:

 • Financieel beheer: De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheren van de financiën van de organisatie. Dit omvat het bijhouden van inkomsten en uitgaven, het opstellen van begrotingen, het monitoren van financiële transacties en het beheren van bankrekeningen.
 • Boekhouding: De penningmeester houdt nauwkeurige financiële administratie bij, zoals het invoeren van transacties, het opstellen van financiële overzichten, het beheren van facturen en betalingen, en het opstellen van financiële rapporten. Dit kan het gebruik van boekhoudsoftware of -systemen omvatten.
 • Begrotingsplanning: De penningmeester speelt een belangrijke rol bij het opstellen en beheren van de begroting van de organisatie. Ze analyseren de financiële behoeften, stellen budgetten op, evalueren de haalbaarheid van projecten en adviseren over financiële beslissingen.
 • Rapportage: De penningmeester is verantwoordelijk voor het opstellen en presenteren van financiële rapporten aan het bestuur, de directie, de leden of andere belanghebbenden. Deze rapporten kunnen informatie bevatten over de financiële positie, inkomsten, uitgaven, budgetprestaties en andere relevante financiële gegevens.
 • Controle en naleving: De penningmeester zorgt voor de naleving van financiële regels, voorschriften en wetten die van toepassing zijn op de organisatie. Ze voeren interne controles uit om ervoor te zorgen dat financiële transacties correct worden uitgevoerd, dat er adequate financiële controlesystemen zijn en dat er geen sprake is van financieel misbruik of fraude.
 • Financieel advies: Als financieel expert biedt de penningmeester vaak financieel advies aan het bestuur of de directie van de organisatie. Ze kunnen input geven over investeringen, financiële strategieën, kostenbesparingen en andere financiële beslissingen.

Het werk van een penningmeester vereist een goed begrip van financiële concepten, boekhoudkundige principes en financieel management. Ze moeten nauwkeurig en georganiseerd zijn, in staat om met cijfers om te gaan, goede communicatievaardigheden hebben en in staat zijn om samen te werken met andere leden van de organisatie.

Taken van een penningmeester:

 • Het aanleveren van financiële overzichten aan bestuursleden.
 • Het aanwezig zijn bij bestuursvergaderingen.
 • Het afleggen van verantwoording aan overige bestuursleden.
 • Het beheren en controleren van de inkomsten en uitgaven.
 • Het controleren van facturen.
 • Het eventueel opmaken en aanleveren van jaarstukken.
 • Het financieel verwerken van de administratie in een boekhoudingsprogramma.
 • Het goedkeuren van uitgaven.
 • Het opstellen van de begroting.

Penningmeester plundert rekeningen:

Opleidingen tot penningmeester

Voor de functie penningmeester bestaan geen echte erkende opleidingsmogelijkheden, wel worden er korte bestuurlijke opleidingen aangeboden waarbinnen ook aandacht is voor financieel management. In de meeste gevallen betreft de functie penningmeester een vrijwilliger die gekozen zal worden vanwege zijn achtergrond, bijvoorbeeld een financiële achtergrond. Als het om een belangrijke functie gaat als penningmeester waarbinnen de belangen groot zijn is het denkbaar dat een penningmeester een verklaring omtrent gedrag moet kunnen overleggen. De functie penningmeester betreft binnen Nederland geen beschermde functie, waardoor iedereen penningmeester kan worden. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Als penningmeester heb je meestal te maken met veel administratieve werkzaamheden. Het is dan ook verstandig om gebruik te maken van een goed boekhoudprogramma.

Bedrijven waar een penningmeester werkzaam kan zijn

In veel gevallen zal een penningmeester niet werkzaam zijn in loondienst. De meeste penningmeesters moeten dan ook aangemerkt worden als vrijwilliger. Dit neemt niet weg dat stichtingen, verenigingen en commissies onderdeel uit kunnen maken van een bedrijf of overheid, waardoor een penningmeester indirect wel werkzaam is voor een bedrijf of overheid. Denk bijvoorbeeld aan verenigingen binnen bedrijven, die gebruik kunnen maken van een secretaris, voorzitter en penningmeester. Dit betreft meestal grote bedrijven en overheden, die te maken hebben met veel personeel.

Competenties penningmeester

De belangrijkste competentie van een penningmeester is dat de penningmeester beschikt over organisatievermogen, inclusief financiële kennis. Ook bestuurlijke kennis is in de meeste gevallen aanbevolen, omdat een penningmeester onderdeel uitmaakt van een bestuur of commissie. Algemeen belangrijke woorden voor een penningmeester zijn motivatie, betrouwbaarheid, overzicht, inzicht, controleren, communicatie, delegeren en informeren. Vooral informeren is een belangrijk woord voor een penningmeester, omdat door het informeren van bestuursleden en andere leden veel misstanden voorkomen kunnen worden. Als laatste is het ook belangrijk om te benoemen dat een penningmeester aangemerkt kan worden als algemeen administratief medewerker.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als penningmeester

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden zijn niet echt van toepassing op de functie penningmeester, omdat het in de meeste gevallen een extra functie betreft die verder los staat van gewone werkzaamheden. Zoals eerder omschreven zijn de meeste penningmeesters actief als vrijwilliger. Met andere woorden hebben de meeste penningmeesters verder niks te maken met arbeidsmarktperspectief. In veel gevallen moet de functie penningmeester dus gezien worden als een extra functie.

Arbeidsvoorwaarden en salaris penningmeester

In de meeste gevallen zal een penningmeester geen dienstverband aangaan met de stichting, vereniging of commissie waarvoor hij of zij werkzaam is. Er is dan ook in de meeste gevallen geen sprake van arbeidsvoorwaarden als penningmeester. Een penningmeester ontvangt dan ook in de meeste gevallen geen salaris maar een vergoeding voor zijn of haar diensten. Hoe hoog de vergoeding precies is als penningmeester is weer afhankelijk van het aantal uren en de verantwoordelijkheden als penningmeester.

Eigen bedrijf starten als Penningmeester

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Penningmeester, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Penningmeester

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Penningmeester bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Penningmeester.

Mijnzzp.nl