Bestuurder

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Bestuurder?

Een bestuurder is een persoon, die deel uitmaakt van een bestuur, wat betrekking kan hebben op het dagelijkse bestuur en het algemeen bestuur van een college, vereniging of stichting. Een bestuurder die deel uitmaakt van een bestuur beschikt over de formele bevoegdheid om beslissingen te mogen nemen, die de organisatie aangaan. Een bestuur bestaat uit verschillende bestuurders, zoals de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en de vicevoorzitter, die allemaal verantwoordelijk zijn voor specifieke taken binnen het bestuur. Bestuur komt binnen verschillende organisaties, bedrijven en instellingen voor, omdat ze alleen goed kunnen functioneren als ze gebruikmaken van een bestuur. De belangrijkste taak van het bestuur is het bewaken van de algemene belangen die de organisatie aangaan, zoals op financieel gebied, kwaliteitsbewaking en gestelde doelstellingen van de organisatie. De functie bestuurder moet verder wel vrij algemeen gezien worden, omdat een bestuurder verantwoordelijk kan zijn voor verschillende functies binnen het bestuur. Daarnaast kan een bestuurder over verschillende bevoegdheden beschikken afhankelijk van de bestuurder en het bestuur. Over het algemeen is het zo dat alleen het gezamenlijke bestuur over bestuursbevoegdheden beschikt. Met andere woorden is het zo dat bestuurders niet zelfstandig beslissingen mogen nemen zonder de goedkeuring van andere bestuurders. In alle gevallen maakt een bestuurder onderdeel uit van een college dat beschikt over formele bevoegdheid om te mogen besturen. Bevoegdheid houdt in dat bestuurders alleen handelingen mogen uitvoeren, die passen binnen het bestuur. De term bestuurder komt in de praktijk op verschillende manieren voor. Denk bijvoorbeeld aan de term regering, raad, directie, senaat, collegium presidium of gremium. Vanzelfsprekend beschikken deze verschillende bestuurders over verschillende bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

Lees verder...

Boekhoudsoftware vergelijken voor Bestuurder

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Bestuurder bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl