Bestuurder

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Bestuurder?

Bestuurder is een algemene benaming voor personen die onderdeel uitmaken van een bestuur, wat betrekking kan hebben op het dagelijkse bestuur en het algemeen bestuur van een college, vereniging of stichting. Een bestuurder die onderdeel uitmaakt van een bestuur beschikt over formele bevoegdheden die de betreffende organisatie aangaan. Een bestuur bestaat uit verschillende bestuurders zoals de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en de vicevoorzitter die allemaal verantwoordelijk zijn voor specifieke taken. Bestuur komt binnen veel verschillende organisaties, bedrijven en instellingen voor, omdat ze alleen goed kunnen functioneren als ze gebruik maken van een bestuur. De belangrijkste taak van het bestuur is het bewaken van de algemene belangen die de betreffende organisatie aangaan, zoals op financieel gebied, kwaliteitsbewaking en gestelde doelstellingen van de organisatie. De functie bestuurder moet verder vrij algemeen gezien worden omdat een bestuurder verantwoordelijk kan zijn voor verschillende functies binnen een bestuur. Daarnaast kan een bestuurder over verschillende bevoegdheden beschikken afhankelijk van de soort bestuurder en bestuur. Over het algemeen is het zo dat alleen het gezamenlijke bestuur over bestuursbevoegdheden zal beschikken. Met andere woorden is het zo dat een bestuurder niet zelfstandig beslissingen kan nemen zonder de goedkeuring van andere bestuurders.

Lees verder...


Mijnzzp.nl