BIM-modelleur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een BIM-modelleur is iemand die ontwerp-, teken-, selectie- en berekeningswerkzaamheden uitvoert. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd voor het ontwikkelen, samenstellen en beheren van het BIM-informatiemodel. BIM staat voor Building Information Model. Dit model wordt ook wel het Bouwwerk Informatie Model genoemd. Dit model verwijst naar een 3D-informatiemodel waarin alle gegevens die nodig zijn voor het ontwerpen, beheren en bouwen van bouwwerken worden vastgesteld en aan elkaar worden gekoppeld. Wanneer er over de gegevens in het BIM-informatiemodel gesproken wordt, kun je bijvoorbeeld denken aan alle bouwtekeningen, berekeningen, rapporten en verslagen die door een BIM-modelleur zijn gemaakt of opgesteld. Doordat het BIM-informatiemodel alle gegevens met betrekking tot een te realiseren bouwwerk bevat, kan het model geraadpleegd worden door alle betrokkenen bij het realiseren van bouwwerk. Hierbij kun je denken aan architecten, opdrachtgevers, aannemers, installateurs, etc. Een bijkomend voordeel van het BIM-informatiemodel is, is dat alle betrokkenen over dezelfde informatie beschikken. Een BIM-modelleur heeft diverse werkzaamheden. Zo is een BIM-modelleur verantwoordelijk voor het ontwerpen en berekenen van technische installaties, maar ook het toetsen van modellen op kwaliteit, haalbaarheid en toepasbaarheid behoren tot de werkzaamheden van een BIM-modelleur. Bovendien behoort het onderhouden van contacten met collega’s, leveranciers, ontwerpers en opdrachtgevers ook tot de werkzaamheden van een BIM-modelleur. Als BIM-modelleur moet je over veel ervaring en kennis met betrekking tot de bouwwereld beschikken. Dit omdat je als BIM-modelleur complexe bouwkundige details moet kunnen begrijpen en uitleggen aan andere betrokkenen bij een bouwproject. Ook is het van belang dat je als BIM-modelleur over voldoende technische kennis beschikt.

Een BIM-modelleur is verantwoordelijk voor het ontwerpen en het maken van 3D-tekeningen met behulp van diverse softwareprogramma’s op de computer. Deze 3D-tekeningen hebben betrekking op allerlei gebouw gebonden installaties zoals elektronische- en werktuigbouwkundige- installaties. Een BIM-modelleur kan in dit geval worden aangemerkt als een bouwkundig tekenaar. Echter, gaan de werkzaamheden van BIM-modelleur verder dan alleen het maken van bouwkundige tekeningen. Een BIM-modelleur is namelijk niet alleen verantwoordelijk voor het maken van 3D-tekeningen. Een BIM-modelleur kan eveneens verantwoordelijk zijn voor het opnemen van alle bouwmaterialen. Wanneer dit het geval is, kan een BIM-modelleur aangemerkt worden als bestekschrijver. Tevens kan een BIM-modelleur verantwoordelijk zijn voor het opstellen van verslagen en rapporten die worden opgenomen in het Bouwwerk Informatie Model. Ook het uitvoeren van tests zoals ‘clash controls’ en ‘interferance checks’ kunnen tot de werkzaamheden van een BIM-modelleur behoren.

De 3D-tekeningen die gemaakt worden door een BIM-modelleur worden gebruikt door verschillende specialisten die werkzaam zijn in de bouw, of hierbij betrokken zijn. Hierbij kun je denken aan een architect, installateur, aannemer, bouwinspecteur, akoesticus, etc. De toegevoegde waarde van het BIM-model is dan ook om alle belangrijke informatie rondom een bouwproject voor alle betrokkenen toegankelijk te maken. Dit om de werkzaamheden op een juiste manier af te stemmen waardoor er mogelijke faalkosten kunnen worden voorkomen. Het beroep BIM-modelleur is dus een veelzijdig beroep. Een BIM-modelleur moet over voldoende technische kennis beschikt. Dit omdat je de 3D-tekeningen die je maakt als BIM-modelleur, gemaakt worden met diverse softwareprogramma’s.

Werken als BIM-modelleur

In het uitvoeren van je werkzaamheden als BIM-modelleur heb je in veel gevallen te maken met verschillende specialisten die eveneens betrokken zijn bij een bouwproject. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan uitvoerders en projectleiders. Maar ook aan ingenieurs, calculators en aan bouwkundige tekenaars zoals een CAD-tekenaar. Al deze specialisten bekijken en beoordelen het model op de voor hen belangrijke punten. Het BIM-model is niet alleen van toepassing bij nieuwbouwprojecten. Dit model is ook toepasbaar bij grote onderhoudsprojecten en bij (complexe) renovatieprojecten. Om te kunnen werken als BIM-modelleur is het van belang dat je over voldoende technische kennis beschikt. Als BIM-modelleur zul je vaak met softwareprogramma’s zoals AutoCAD werken. Dit softwareprogramma maakt het mogelijk om complexe bouwtechnische tekeningen op de computer uit te werken. Bovendien is het van belang dat je als BIM-modelleur over voldoende communicatieve vaardigheden beschikt. Dit omdat je als BIM-modelleur contact onderhoudt met diverse disciplines. Dit zijn niet alleen verschillende specialisten die bij een bouwproject betrokken zijn, maar dit kunnen ook de gemeente of de bewoners zijn. Zo zal er gekeken worden of het BIM-model wel is opgesteld volgens de eisen die gemeente op voorhand had gesteld. Vaak willen (toekomstige) bewoners van tevoren graag weten hoe een bouwproject er uiteindelijk uit zal komen te zien en hebben hierover dan vaak ook de nodige vragen.

Wat doet een BIM-modelleur:

  • Het ontwerpen en berekenen van elektrotechnische-, werktuigbouwkundige-, regeltechnische-, meet- of andere gebouw gebonden installaties.
  • Het selecteren en plaatsen van belangrijke componenten van de installatie
  • Het beoordelen van de begroting, het bestek of de eisen bouwproject
  • Het documenteren van de installatie in het BIM- systeem
  • Het moduleren van nieuwe producten in het BIM- systeem
  • Het toetsen van ontworpen modellen op kwaliteit, haalbaarheid en toepasbaarheid
  • Het verrichten van testen
  • Het archiveren van diverse gegevens en bestanden
  • Het onderhouden van contacten met allerlei disciplines die betrokken zijn bij het bouwproject

Wat doet een BIM modelleur:

Beroep BIM modelleur:

Opleidingen tot BIM-modelleur

Wanneer je carrière als BIM-modelleur ambieert is het van belang dat je over een technische achtergrond beschikt. Deze technische achtergrond kun je onder andere verkrijgen door het volgen van een technische opleiding. Je kunt bijvoorbeeld een HBO- of universitaire studie bouwkunde volgen. Deze opleiding duurt in de meeste gevallen vier jaar. In deze vier jaar doe je ook werkervaring op in de vorm van het lopen van stage. Wanneer je graag als BIM-modelleur wil gaan werken kun je ook de opleidingen civiele techniek, elektrotechniek, installatietechniek of werktuigbouwkunde volgen. De opleidingen elektrotechniek en installatietechniek kun je zowel op MBO- als op HBO- niveau volgen. De opleidingen civiele techniek en werktuigbouwkunde kun je zowel op HBO- als op universitair niveau volgen. Naast deze opleidingen is het van belang dat een BIM-modelleur over uitgebreide kennis beschikt met betrekking tot Revit- en CAD-toepassingen. Deze toepassingen worden onder andere gebruikt bij het maken van 3D-tekeningen. Er zijn diverse cursussen beschikbaar bij diverse opleidingsinstituten waar je deze kennis kunt verkrijgen. Je kunt bijvoorbeeld de cursus autodesk revit basiscursus of de AutoCad impression design cursus volgen. Er zijn dus diverse opleidingsmogelijkheden wanneer je een carrière als BIM-modelleur ambieert. Ook de financiële administratie bijhouden is belangrijk als zzp BIM-modelleur.

Bedrijven waar een BIM-modelleur werkzaam kan zijn

Als BIM-modelleur is in veel gevallen werkzaam voor een bouwonderneming of een installatiebedrijf. Daarnaast kan een BIM-modelleur ook werkzaam zijn binnen de civiele techniek, zoals in de wegenbouw of de waterbouw. Wanneer dit het geval is, kan een BIM-modelleur mogelijk aangemerkt worden als civiel ingenieur, wegenbouwer of waterbouwer. Tevens kan een BIM-modelleur werkzaam zijn binnen de elektrotechniek. Wanneer dit het geval is, kan een BIM-modelleur worden aangemerkt als elektrotechnisch ingenieur bijvoorbeeld. Ook in andere bouw gerelateerde werkvelden kan een BIM-modelleur werkzaam zijn. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de meet- en regeltechniek of de utiliteitsbouw. Een BIM-modelleur werkt vaak samen met een BIM-coördinator. Eveneens is het denkbaar dat een BIM-modelleur werkzaam is als zelfstandig ondernemer. Wanneer dit het geval is kan de BIM-modelleur zichzelf bijvoorbeeld uitlenen op projectbasis aan een bouwonderneming.

Competenties BIM-modelleur

Het is belangrijk dat je als BIM-modelleur oog hebt voor detail. Dit omdat de bouwkundige tekeningen en de overige gegevens in het BIM-model moeten kloppen. Daarnaast is het van belang dat er sprake is van voldoende technische kennis. Omdat je in je werkzaamheden als BIM-modelleur veel te maken hebt met verschillende partijen is het belangrijk dat je goed kunt communiceren. Ook is het van belang dat je als BIM-modelleur beschikt over een goede mate van zelfstandigheid. Dit omdat je als BIM-modelleur in staat moet zijn om complexe berekeningen en bouwtechnische tekeningen moet kunnen maken. Bovendien is het van belang dat je in het uitvoeren van de werkzaamheden als BIM-modelleur kritisch bent. Algemene andere belangrijke woorden zijn vakkennis, plannen, onderzoeken, controleren, overleggen, samenwerken en organiseren. Wanneer je de werkzaamheden van een BIM-modelleur uitvoert als zelfstandig ondernemer, is het eveneens van belang dat je goed kunt netwerken. Dit om aan voldoende werkzaamheden te komen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als BIM-modelleur

Het arbeidsmarktperspectief van een BIM-modelleur is over het algemeen goed te noemen, als je beschikt over de nodige kennis en opleidingen. De meeste werkgevers ontvangen een goede BIM-modelleur vaak met open armen. Dit omdat de werkzaamheden die een BIM-modelleur uitvoert niet zomaar door iedereen uitgevoerd kunnen worden. Daarnaast kun je als BIM-modelleur werkzaam zijn voor verschillende soorten bedrijven. Hierdoor zul je dan ook niet zomaar zonder werk komen te zitten. De doorgroeimogelijkheden van een BIM-modelleur zijn niet zomaar aan te geven. Dit omdat de functie van een BIM-modelleur al een hoge functie is. De mogelijke doorgroeimogelijkheden van een BIM-modelleur moeten dan ook gezien worden in de vorm van een functie als BIM-coördinator, projectleider of teamleider.

Arbeidsvoorwaarden en salaris BIM-modelleur

Het is lastig om een voorbeeld te geven van de arbeidsvoorwaarden van een BIM-modelleur. Dit omdat je als BIM-modelleur voor verschillende bedrijven werkzaam kunt zijn. Hoeveel je als BIM-modelleur verdiend is van een aantal factoren zoals leeftijd, opleidingsniveau en ervaring afhankelijk. Ook is het salaris wat je verdiend afhankelijk van het feit of dat je als BIM-modelleur in loondienst bent van een bedrijf, of dat je je werkzaamheden uitvoert als zelfstandig ondernemer. Het salaris van een BIM-modelleur in loondienst ligt tussen de € 3000,- en de € 4500,- bruto per maand.

Boekhoudsoftware vergelijken voor BIM-modelleur

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als BIM-modelleur bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl