Opzichter (bouw)

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep opzichter (bouw)
Een controlerende functie als opzichter bouw
Wat doet een opzichter?
Werkzaamheden opzichter:
Opzichter woningcorporatie:
Opleidingen tot opzichter
Bedrijven waar een opzichter werkzaam kan zijn
Competenties opzichter
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als opzichter
Arbeidsvoorwaarden en salaris opzichter
Eigen bedrijf starten als Opzichter (bouw)
Boekhoudprogramma vergelijken Opzichter (bouw)

Beroep opzichter (bouw)

Een opzichter bouw is namens de opdrachtgever verantwoordelijk voor het houden van toezicht op de geleverde kwaliteit. Als opzichter bouw kan je werkzaam zijn voor verschillende bedrijven, zoals een aannemersbedrijf, woningstichting of ander soort bedrijf waarbinnen het houden van toezicht een belangrijke rol speelt. De belangrijkste taak van een opzichter bouw is het houden van toezicht op bouwactiviteiten en de geleverde kwaliteit van de werkzaamheden. Een opzichter bouw is meestal werkzaam voor bedrijven, die veel met bouwactiviteiten te maken hebben. Om de kwaliteit van de werkzaamheden te kunnen bewaken is het voor de meeste bedrijven belangrijk om toezicht te houden op de werkzaamheden door middel van een opzichter. Het is de opzichter die namens de organisatie waarvoor hij of zij werkzaam is de werkzaamheden controleert. Het controleren van de werkzaamheden heeft meestal betrekking op het controleren of alle werkzaamheden uitgevoerd worden zoals dit afgesproken is. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een opzichter het beste omschrijven als het controleren van alle werkzaamheden met betrekking tot kwaliteitseisen en andere voorwaarden die afgesproken zijn. Ook het bijhouden van de bouwadministratie, het controleren van werktekeningen, het goedkeuren van meer- en minderwerk en het verzorgen van de opleveringen behoren toe tot de werkzaamheden van een opzichter bouw. Het beroep opzichter bouw kan vergeleken worden met het beroep uitvoerder, met het belangrijke verschil dat een opzichter bouw namens de opdrachtgever werkzaam is. Asl opzichter bouw heb je in de meeste gevallen te maken met verschillende bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan schildersbedrijven, aannemersbedrijven en aan installatiebedrijven. Andere benamingen voor opzichter kunnen ook zijn bouwopzichter en bouwkundig opzichter.

Een controlerende functie als opzichter bouw

Een opzichter kan dus aangemerkt worden als toezichthouder en als inspecteur die verantwoordelijk is voor het waken over de geleverde kwaliteit. Meestal is het zo dat een opzichter bouw ingezet wordt bij de grote opdrachten, die bijvoorbeeld door een woningstichting gegund zijn aan een onderhoudsbedrijf. Een opzichter zal er in dat geval op toezien dat alle werkzaamheden uitgevoerd worden, zoals is afgesproken tussen de diverse partijen. Een opzichter werkt in dit geval dus voor een woningstichting en zal op locatie alle onderhoudswerkzaamheden namens de woningstichting controleren. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat een schildersbedrijf voor een woningstichting meerdere woningen moet schilderen. In dat geval zal een opzichter alle schilderwerkzaamheden controleren op kwaliteit. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er is afgesproken dat alle kozijnen twee keer gegrond worden en twee keer afgelakt worden. Het is de opzichter die zal controleren of aan de kwaliteitseisen voldaan wordt door het schildersbedrijf. Ook zal een opzichter controleren of daadwerkelijk alles geschilderd wordt, bijvoorbeeld de onder- en bovenkanten van ramen en deuren. Pas als de opzichter tevreden is met de werkzaamheden zal de opzichter tekenen voor de werkzaamheden en kan het schildersbedrijf de factuur indienen voor de werkzaamheden. In de meeste gevallen is de opzichter ook verantwoordelijk voor het bijhouden van alle projectadministratie. Een opzichter heeft meestal te maken met verschillende vaklieden en bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan stukadoors, keukenmonteurs, timmerlieden en aan tegelzetters.

Wat doet een opzichter?

Een opzichter is onmisbaar bij grote opdrachten, omdat er nu eenmaal toezicht moet zijn op de kwaliteit. Over het algemeen zal een opzichter ook te maken hebben met een uitvoerder. Het verschil tussen een uitvoerder en opzichter is dat een uitvoerder werkzaam is voor een aannemersbedrijf of onderhoudsbedrijf, terwijl een opzichter werkzaam is voor de opdrachtgever van de werkzaamheden. De uitvoerder en opzichter hebben veel met elkaar te maken en zullen regelmatig overleggen met elkaar over de werkzaamheden. Het is belangrijk dat een opzichter over een uitgebreide kennis bezit van de bouwsector. Meestal zijn opzichters hetzelfde opgeleid als uitvoerders, alleen werkt een opzichter niet voor een aannemer, maar voor een ander soort bedrijf. Een opzichter kan ook betrokken zijn bij het aanvragen van offertes en de benodigde onderhandelingen hierover voeren. Een opzichter kan dan ook gezien worden als een bouwkostendeskundige. Een opzichter kan in veel gevallen ook aangemerkt worden als soort vastgoedbeheerder.

Werkzaamheden opzichter:

  • Het bijhouden van de bouwadministratie.
  • Het goedkeuren van meer- en minderwerk.
  • Het inspecteren van werkzaamheden.
  • Het opvragen van offertes.
  • Het overleggen en vergaderen met onderaannemers.
  • Het overleggen met de directie.
  • Het overleggen met uitvoerders.
  • Het uitvoeren van onderhandelingen.
  • Het verzorgen van de eindoplevering.

Opzichter woningcorporatie:

Opleidingen tot opzichter

Er bestaan verschillende geschikte opleidingen voor het beroep opzichter. Over het algemeen is het zo dat een opzichter minimaal over een passende hbo-opleiding moet beschikken. Denk bijvoorbeeld aan de hbo-opleiding bouwkunde of aan de hbo-opleiding Civiele Techniek. Welke opleiding het beste zal passen is afhankelijk van de soort werkzaamheden waarmee de opzichter te maken heeft. Het is denkbaar dat een opzichter ook werkzaam is geweest als uitvoerder. De meeste opzichters zijn ervaren vaklieden, die beschikken over veel praktijkervaring. Als zzp opzichter is het ook belangrijk om goed na te denken over het opzetten van de boekhouding. De meeste zelfstandig ondernemers doen dit tegenwoordig met een online boekhoudpakket. Door middel van online boekhouden kun je zelfstandig de complete boekhouding bijhouden.

Bedrijven waar een opzichter werkzaam kan zijn

Over het algemeen is het zo dat een opzichter werkzaam is voor bedrijven, overheden en stichtingen die te maken hebben met veel onderhoud. Denk hierbij aan vastgoedbeleggers, gemeentes, provincies, monumentenzorg en aan woningstichtingen. Daarnaast kan een opzichter werkzaam zijn buiten de bouwsector, zoals binnen de infrasector. Het is denkbaar dat een opzichter werkzaam is als ondernemer. In dat geval kan een opzichter ook gezien worden als bouwkundig adviseur. Het beroep opzichter komt in de praktijk op verschillende manieren voor binnen verschillende branches.

Competenties opzichter

De belangrijkste competentie van een opzichter is de vakinhoudelijke kennis van de bouwbranche. Zonder vakinhoudelijke kennis is het als opzichter niet mogelijk om op een goede manier te kunnen waken over de geleverde kwaliteit. Daarnaast kan overwicht aangemerkt worden als belangrijke competentie, omdat het kan voorkomen dat een opzichter bepaalde werkzaamheden moet afkeuren. Omdat een opzichter veel te maken heeft met verschillende bedrijven en leidinggevenden kan communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie. Ook algemene managementvaardigheden zijn aan te merken als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn controleren, motiveren, doorzettingsvermogen, onderhandelen, overleggen, plannen, organiseren en netwerken.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als opzichter

Het arbeidsmarktperspectief als opzichter is over het algemeen redelijk goed te noemen. Wel is het zo dat werkervaring in de meeste gevallen belangrijk is om in aanmerking te kunnen komen voor de functie opzichter. Het beroep opzichter betreft een verantwoordelijke functie, die niet zomaar door iedereen uitgevoerd kan worden. Met andere woorden is het dus zo dat een opzichter in de meeste gevallen moet beschikken over voldoende praktijkervaring. De doorgroeimogelijkheden als opzichter kunnen gezien worden in de functies projectleider of vastgoedmanager.

Arbeidsvoorwaarden en salaris opzichter

Een opzichter in loondienst verdient afhankelijk van de verantwoordelijkheid, ervaring en leeftijd tussen de 2400 en 3500 euro bruto per maand. Er zijn ook opzichters die starten als zelfstandig ondernemer en zich verhuren per project. De inkomsten hiervoor zijn niet te geven, omdat het erg specifiek is en sterk afhangt van de binnen te halen opdrachten. Een opzichter kan werkzaam zijn onder de cao bouw & infra of de cao woondiensten.

Eigen bedrijf starten als Opzichter (bouw)

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Opzichter (bouw), waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Opzichter (bouw)

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Opzichter (bouw) bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Opzichter (bouw).

Mijnzzp.nl