Opzichter (bouw)

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een opzichter kan werkzaam zijn voor verschillende soorten bedrijven, zoals een aannemersbedrijf, een woningstichting of een groot bedrijf waarbinnen toezicht een belangrijke rol speelt. De belangrijkste taak van een opzichter is het houden van toezicht op bouwactiviteiten, of het houden van toezicht op onderhoudswerkzaamheden. Een opzichter is meestal werkzaam bij bedrijven die veel bouw- of onderhoudswerkzaamheden uitbesteden. Om de kwaliteit te bewaken is het voor de meeste bedrijf belangrijk om toezicht te houden door middel van het inschakelen van een opzichter. Het is de opzichter die namens de organisatie waarvoor hij of zij werkzaam is de werkzaamheden controleert. Het controleren heeft meestal betrekking op het controleren of de werkzaamheden uitgevoerd worden zoals dit afgesproken is. Als er geen opzichter aanwezig is kan het zijn dat bepaalde werkzaamheden niet goed uitgevoerd worden, omdat iemand bijvoorbeeld financieel voordeel heeft door het weglaten van bepaalde handelingen. Het is de opdrachtgever die hierdoor in de toekomst wellicht eerder aan nieuw onderhoud toe is, wat natuurlijk niet de bedoeling is.

Controle kwaliteit

Meestal is het zo dat een opzichter om de hoek komt kijken bij grote opdrachten, die bijvoorbeeld door een een woningstichting gegund zijn aan een bedrijf. De opzichter zal er op toezien dat de werkzaamheden uitgevoerd worden zoals besproken is tussen de diverse partijen. De opzichter werkt dus in dit geval voor de woningstichting, en zal op de locatie de werkzaamheden scherp controleren.

Zo kan het zijn dat een schildersbedrijf woningen moet schilderen voor een woningstichting en de opzichter de werkzaamheden van het schildersbedrijf controleert. De opzichter controleert dus de uitgevoerde werkzaamheden van de schilder en gaat in overleg met bedrijf als er werkzaamheden anders worden uitgevoerd dan is afgesproken.

Het kan zijn dat er is afgesproken dat alle kozijnen twee keer gegrond worden en twee keer afgelakt worden door het schildersbedrijf. De opzichter zal er op toezien dat dit dan ook echt gedaan wordt. Ook zal de opzichter controleren of daadwerkelijk alles geschilderd wordt, zoals bijvoorbeeld de onder- en bovenkanten van ramen en deuren. Pas wanneer de opzichter tevreden is met de werkzaamheden zal deze tekenen voor de werkzaamheden, en kan het schildersbedrijf zijn factuur indienen.

Een opzichter is onmisbaar bij grote opdrachten, omdat er nu eenmaal toezicht moet zijn op de kwaliteit. Het verschil tussen een uitvoerder en opzichter is dat een uitvoerder werkt voor bijvoorbeeld een aannemer, terwijl de opzichter werkt voor de opdrachtgever van de klus. De uitvoerder en opzichter zullen dan ook vaak overleggen over de werkzaamheden.

Taken van een opzichter

Een opzichter kan ook betrokken zijn bij het aanvragen van offertes en de benodigde onderhandelingen hiervoor voeren. Het is belangrijk dat de opzichter over een uitgebreide kennis bezit van de bouw, en verstand heeft van prijzen om goed in te kunnen kopen. Meestal zijn opzichters het zelfde opgeleid als uitvoerders, alleen werken ze dan niet voor een aannemer maar voor een ander soort bedrijf.

Buiten het bijhouden van administratie zal een opzichter zich veel laten zien tijdens de werkzaamheden die worden uitgevoerd. Maar ook kan het zijn dat een opzichter betrokken is bij de voorbereiding van uit te voeren werkzaamheden. De opzichter zal dan meekijken en denken, voordat de precieze voorwaarden worden opgesteld. Voor een woningstichting is het bijvoorbeeld erg belangrijk dat de juiste materialen ingekocht worden die geen problemen geven in de toekomst.

Een bouwopzichter ziet dus toe op de geleverde kwaliteit van de diverse onderaannemers. Ook kan een opzichter bepalen of een bepaalde klus wel of niet uitgevoerd moet worden en hoe deze precies uitgevoerd moet worden.

Opzichter woningcorporatie:

Opleidingen tot opzichter

Als opzichter of als technisch beheerder zijn er diverse opleidingen mogelijk op verschillende niveaus. Om het meeste kans te maken als opzichter is een opleiding op HBO-niveau de beste optie. Maar ook met de afgeronde opleiding uitvoerder of aannemer maak je prima kans om als opzichter te kunnen werken. De opleiding tot opzichter wordt over het algemeen gedaan op school, waar er regelmatig stage gelopen zal worden.

Bedrijven waar een opzichter werkzaam kan zijn

Als opzichter kan je bij verschillende bedrijven gaan werken, zoals voor een woningstichting, gemeente, provincie, monumentenzorg en voor grote bedrijven met veel infra op het terrein. Maar ook het verhuren als opzichter is een mogelijkheid. Dit wordt dan meestal voor een bepaald project gedaan.

Competenties opzichter

Als opzichter is het belangrijk om kennis te hebben en overwicht te hebben. Als de opzichter aangeeft dat iets niet goed is of anders moet, dan moet dit aangenomen worden. Natuurlijk moet dit in onderling goed overleg gedaan worden en in redelijkheid zijn. De opzichter is de oren en ogen voor een bedrijf die vaak grote opdrachten uitgeven. Hij bewaakt over de belangen, door het controleren van de geleverde kwaliteit. Als opzichter moet je soms stevig in je schoenen staan als er dingen gebeuren die in de ogen van de opzichter anders moeten.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als opzichter

Als goed opgeleid opzichter is er voldoende werk te vinden. Wel is het belangrijk om veel mensen of organisaties te kennen in de branche, om kans te maken op een goede baan. Een opzichter heeft vaak genoeg doorgroeimogelijkheden, omdat de opzichter over het algemeen goed opgeleid is. Een opzichter kan ook werken als werkvoorbereider of als uitvoerder, mits daar de papieren voor zijn.

Arbeidsvoorwaarden en salaris opzichter

Een opzichter in loondienst verdient over het algemeen afhankelijk van de verantwoordelijkheid, ervaring en leeftijd tussen de 2400 en 3500 euro bruto per maand. Er zijn ook opzichters die starten als zelfstandig ondernemer en zich verhuren per project. De inkomsten hiervoor zijn niet te geven, omdat het erg specifiek is en sterk afhangt van de binnen te halen opdrachten.

Mijnzzp.nl