Spoorwegmonteur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een spoorwegmonteur, spoormonteur of monteur baan is werkzaam binnen de spoorbranche c.q. spoorbouw. Het beroep spoorwegmonteur bestaat uit verschillende werkzaamheden, zoals het onderhouden van sporen, overwegen en wissels en het bouwen van sporen, overwegen en wissels. Welke werkzaamheden een spoorwegmonteur precies uitvoert is sterk afhankelijk van de opleiding die de spoorwegmonteur genoten heeft, omdat voor de meeste werkzaamheden aparte opleidingen of certificaten behaald moeten worden. Zo mag een spoorwegmonteur bijvoorbeeld alleen wissels slijpen als hij of zij het certificaat wisselslijper behaald heeft. Ook voor installatietechnische werkzaamheden worden specifieke opleidingen verwacht. Binnen de spoorbouw bestaan dan ook uiteenlopende soorten beroepen op verschillende niveaus, die om verschillende soorten opleidingen vragen. Daarnaast worden er speciale eisen gesteld met betrekking tot het veilig werken, omdat er strenge veiligheidsprotocollen van toepassing zijn. Het beroep spoorwegmonteur moet dus vrij algemeen gezien worden, omdat een spoorwegmonteur verantwoordelijk kan zijn voor verschillende werkzaamheden. In de meeste gevallen zal een spoorwegmonteur samenwerken met verschillende collega's, die allemaal verantwoordelijk kunnen zijn voor specifieke werkzaamheden. Daarnaast is er in de meeste gevallen sprake van verschillende niveaus als we spreken van spoorwegmonteurs. Naast het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden kan een spoorwegmonteur verantwoordelijk zijn voor het verrichten van metingen en algemene controles. In het algemeen moet het beroep spoorwegmonteur gezien worden als een beroep op minimaal Mbo-niveau drie, afhankelijk van de soort werkzaamheden. Het is verder niet mogelijk om de inhoudelijke werkzaamheden van een spoorwegmonteur te omschrijven, omdat er veel verschillende specialisaties zijn binnen de spoorbouw.

De benaming spoorwegmonteur is heel breed te noemen, omdat er aan de spoorwegen uiteenlopende soorten vakmensen werken die verantwoordelijk zijn voor verschillende werkzaamheden. In de meeste gevallen worden de werkzaamheden uitgevoerd door een scala aan verschillende vakmensen die allemaal verantwoordelijk zijn voor hun eigen werkzaamheden. Naast het onderhouden van sporen en wissels worden er diverse soorten andere werkzaamheden uitgevoerd, zoals beveiligingswerkzaamheden, netwerkwerkzaamheden, infrastructuurwerkzaamheden en bijvoorbeeld reparatie- en keuringswerkzaamheden die nodig zijn om de veiligheid te waarborgen. Al deze verschillende werkzaamheden hebben als doel een veilig en betrouwbaar spoorwegnet te creëren.

Binnen de spoorbouw spreekt men over het algemeen van de onderbouw en bovenbouw. De onderbouw heeft betrekking op de ondergrond waarop de spoorlijn aangelegd zal worden. Dit kan betrekking hebben op een spoordijk, een brug of een viaduct. Met de bovenbouw bedoelt men onder andere de bovenleidingen, de overwegbeveiliging en de seinen die nodig zijn om treinen veilig te laten rijden. Zo als eerder omschreven is de functie spoorwegmonteur zeer breed te noemen en kan dit betrekking hebben op diverse soorten beroepen.

Spoorvernieuwing:

Onderhoud aan wissels:

Opleidingen tot spoorwegmonteur

Er zijn voor het beroep spoorwegmonteur geen specifieke opleidingen te benoemen, omdat binnen de railbouw uiteenlopende soorten beroepen bestaan op verschillende niveaus. Over het algemeen zal er minimaal een passende Mbo-opleiding verwacht worden met de nodige extra opleidingen voordat je aan het spoor mag werken. Daarnaast zal je in de meeste gevallen ook over het VCA certificaat moeten beschikken. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer. Zie voor meer informatie over mogelijke opleidingen de website Rail center.

Bedrijven waar een spoorwegmonteur werkzaam kan zijn

Als spoorwegmonteur kan je voor verschillende organisaties en bedrijven werkzaam zijn, zoals ProRail, BAM Rail, VolkerRail of ASSET Rail. Daarnaast bestaan er veel andere bedrijven die betrokken zijn bij de spoorwegen zoals ingenieursbureaus, infrabeheerders, leveranciers en onderzoeks- en kennisinstituten. Over het algemeen worden de werkzaamheden aan het spoor niet uitgevoerd door ProRail zelf maar door spooraannemers. Zoals eerder omschreven moet het beroep spoorwegmonteur heel algemeen gezien worden, omdat er veel verschillende vaklieden werkzaam zijn binnen de spoorbouw. Denk bijvoorbeeld aan automatiseringsmedewerkers, onderhoudstechnici, grondwerkers en aan algemene monteurs. Al deze verschillende vaklieden kunnen op verschillende manieren werkzaam zijn binnen de spoorbouw.

Competenties spoorwegmonteur

De competenties van een spoorwegmonteur kunnen verschillen per beroep, omdat binnen de spoorbouw uiteenlopende soorten beroepen bestaan. In het algemeen kunnen we wel stellen dat veiligheid een grote rol speelt bij spoorbouw en spoorwerkzaamheden. Daarnaast is het belangrijk dat je communicatief gezien sterk onderlegd bent, omdat je meestal met diverse soorten collega's zal samenwerken. In het algemeen zal een spoorwegmonteur ook aangemerkt moeten kunnen worden als technicus. Daarnaast zal je als spoorwegmonteur over een goede conditie moeten beschikken, omdat het werken als spoorwegmonteur gezien kan worden als relatief zware arbeid. Algemeen belangrijke woorden voor een spoorwegmonteur zijn verantwoordelijkheidsgevoel, presteren, motivatie, zelfstandigheid, stressbestendig en nauwkeurigheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als spoorwegmonteur

Het arbeidsmarktperspectief als spoorwegmonteur is over het algemeen zeer goed te noemen als je beschikt over de juiste opleidingen. Nederland telt ongeveer 7100 kilometer spoor, 2600 overwegen, 4500 kilometer bovenleidingen en 7100 wissels waardoor er altijd behoefte zal zijn aan onderhoud en vernieuwingen. De doorgroeimogelijkheden als spoorwegmonteur zijn over het algemeen sterk afhankelijk van het opleidingsniveau en je eigen competenties. Binnen de spoorbouw worden veel opleidingen aangeboden, waardoor er voldoende doorgroeimogelijkheden bestaan. Een spoorwegmonteur die beschikt over de juiste opleidingen en werkervaring kan bijvoorbeeld uiteindelijk doorgroeien tot ploegbaas. Een andere mogelijkheid is de functie assistent uitvoerder. Zoals eerder omschreven zijn de doorgroeimogelijkheden wel sterk afhankelijk van het opleidingsniveau en je eigen competenties.

Arbeidsvoorwaarden en salaris spoorwegmonteur

Als spoorwegmonteur zal je over het algemeen onder de cao Railinfrastructuur vallen, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Het salaris als spoorwegmonteur zal tussen de 2200 en 2900 euro bruto per maand liggen, afhankelijk van leeftijd, opleidingen, dienstjaren en verdere verantwoordelijkheden. Binnen dit beroep is het niet ongebruikelijk dat je ook avonddiensten en nachtdiensten zal draaien, waardoor het salaris wellicht hoger kan uitvallen.

Mijnzzp.nl