Opleiding tot Calculator

Informatie over opleidingen op Mijnzzp.nl

Team Mijnzzp
NiveauMbo-niveau vier
VooropleidingAllround Timmerman (Mbo 3)
VooropleidingAllround Metselaar (Mbo 3)
VervolgopleidingBouwkunde (Hbo)
OpleidingVind de opleiding die bij jou past

Mbo-opleiding calculator

Wie een opleiding zoekt als calculator zal al snel uitkomen op de Mbo-opleiding middenkaderfunctionaris bouw. Tijdens deze brede opleiding is er onder ander aandacht voor het ontwerpen van constructies, het calculeren, organiseren, leiding geven, het adviseren van klanten en opdrachtgevers, het inspecteren van bouwwerken en materialen, het controleren en bewaken van de begroting en het maken van bestektekeningen, offertes en werkomschrijvingen. Tijdens deze opleiding zal je over het algemeen vier dagen in de week werkzaam zijn bij bijvoorbeeld een aannemersbedrijf en één dag in de week theorieles volgen op school. Tijdens deze opleiding zal je in de praktijk diverse examens moeten afleggen onder begeleiding van je leermeester en stagebegeleider van school. Alle losse examens vormen het uiteindelijke diploma. Over het algemeen zal de Mbo-opleiding middenkaderfunctionaris bouw voldoende moeten zijn om een baan als calculator te verkrijgen, maar het kan zijn dat de grotere bedrijven liever een gerichte Hbo-opleiding zien.

Opleidingsduur en niveau calculator

De Mbo-opleiding middenkaderfunctionaris bouw zal over het algemeen vier jaar in beslag nemen en is een opleiding op niveau vier. De opleiding middenkaderfunctionaris bouw is niet heel moeilijk te noemen. De opleiding is zeer breed te noemen, omdat bijna alle vakdisciplines voorkomen in de opleiding. De opleiding middenkaderfunctionaris bouw is zeker niet alleen gericht op calculatie maar is breder qua opzet.

Vervolgopleidingen calculator

Na de Mbo-opleiding middenkaderfunctionaris bouw niveau vier kan het beste gekozen worden voor een gerichte Hbo-opleiding, zoals de Hbo-opleiding bouwkunde of de Hbo-opleiding management. Maar ook een andere Hbo-opleidingen is denkbaar, zoals de Hbo-opleiding civiele techniek. Het vak calculator komt bijna bij alle grotere bedrijven en overheden wel voor en dus niet alleen in de bouw.

Vooropleiding calculator

Om deel te kunnen nemen aan de Mbo-opleiding middenkaderfunctionaris bouw niveau vier zullen de meeste scholen minimaal een Vmbo-diploma verwachten, of een ander diploma en/of certificaten die beoordeeld kunnen worden door de school. Wanneer iemand niet over de juiste vooropleidingen beschikt is het over het algemeen mogelijk om een gesprek aan te gaan met de toetsingscommissie.

Mijnzzp.nl