Opleiding tot Kunstrestaurator

Informatie over opleidingen op Mijnzzp.nl

Team Mijnzzp
NiveauConservering en Restauratie van Cultureel Erfgoed (Wo)
VooropleidingBacheloropleiding Geesteswetenschappen (Wo)
VooropleidingBacheloropleiding Geschiedenis (Wo)
VooropleidingBacheloropleiding Kunstgeschiedenis (Wo)
VooropleidingBacheloropleiding Natuurwetenschappen (Wo)

Opleiding conservering en restauratie van cultureel erfgoed

De universitaire masteropleiding conservering en restauratie van cultureel erfgoed is binnen Nederland alleen te volgen in Amsterdam. Tijdens deze masteropleiding krijg je vakken als geesteswetenschappen, natuurwetenschappen en diverse vakken in de toegepaste restauratiekunde. Binnen deze masteropleiding zijn er diverse specialisaties mogelijk op verschillende vakgebieden, zoals schilderkunst, historische binnenruimtes, moderne en hedendaagse kunst, keramiek en glas, boek en papier, hout en meubels en de specialisatie textiel. Tijdens de opleiding leer je onder andere herkennen welke materialen er precies gebruikt zijn, welke eigenschappen deze materialen precies bezitten en wat de invloeden zijn van de omgeving op de materialen. Dit is belangrijk om te kunnen begrijpen waarom een bepaalde materiaalsoort precies vervalt, en hoe dit proces gestopt of verminderd kan worden om verder verval te voorkomen.

Opleidingsduur en niveau conservering en restauratie van cultureel erfgoed

De universitaire masteropleiding conservering en restauratie van cultureel erfgoed zal over het algemeen twee jaar in beslag nemen. De bacheloropleiding en de masteropleiding zullen samen dus ongeveer vijf jaar in beslag nemen. De universitaire masteropleiding conservering en restauratie van cultureel erfgoed is een redelijk zware studie te noemen, die veel doorzettingsvermogen en zelfstandigheid zal vragen van studenten.

Vervolgopleidingen conservering en restauratie van cultureel erfgoed

Na het afronden van de universitaire masteropleiding conservering en restauratie van cultureel erfgoed is het nog mogelijk om te promoveren.

Vooropleiding conservering en restauratie van cultureel erfgoed

Om toegelaten te worden tot de universitaire masteropleiding conservering en restauratie van cultureel erfgoed zal je over een universitaire bacheloropleiding moeten beschikken in de geesteswetenschappen of natuurwetenschappen, met de minor conservering en restauratie. Daarnaast is het mogelijk om toegelaten te worden met een bacheloropleiding kunstgeschiedenis, geschiedenis en archeologie.

Mijnzzp.nl