Opleiding tot Geschiedkundige

Informatie over opleidingen op Mijnzzp.nl

Team Mijnzzp
NiveauGeschiedenis (Wo)
VooropleidingArcheologie (Hbo)
VooropleidingHbo of Vwo

Opleiding Geschiedenis

De universitaire opleiding geschiedenis is een brede studie, die je bekend zal maken met de geschiedenis van de mensheid en historische gebeurtenissen. Het eerste studiejaar van de opleiding moet gezien worden als een belangrijk oriëntatiejaar, waarbinnen je vakken krijgt als geschiedwetenschap, eigentijdse geschiedenis, wereldgeschiedenis en het vak geschiedenis van de middeleeuwen. Het eerste studiejaar van deze opleiding is belangrijk, omdat je aan het einde van het eerste studiejaar een bindend studieadvies zal krijgen, wat te maken heeft met het aantal studiepunten. Vanaf het tweede studiejaar zal de hoofdfase van de opleiding beginnen, die een verdere verbreding kent qua leerstof en verdiept zal ingaan op de eerdere leerstof. In het tweede studiejaar komen onderwerpen aan bod als burgerschap, de geschiedenis van het kapitalisme, Europa, conflict, geweld en ordening, globalisering, de moderne wereld en is er aandacht voor communicatie. Het derde studiejaar staat in het teken van onder andere kunst, cultuur, religie, filosofie en talen. Daarnaast werk je in het derde studiejaar aan een eindwerkstuk en studeer je af. Binnen deze studie zal je ook diverse keren stage lopen, die ook in het buitenland plaats kan vinden. Na het afronden van de bacheloropleiding is het nog mogelijk om een masteropleiding te volgen.

Opleidingsduur en niveau Geschiedenis

De bacheloropleiding geschiedenis zal over het algemeen drie jaar in beslag nemen, waarna het automatisch mogelijk is om een aansluitende masteropleiding te volgen, die meestal één tot twee jaar in beslag neemt. De totale opleidingsduur kan dus vijf jaar bedragen voor deze studie. De meeste studenten geschiedenis kiezen na de bacheloropleiding ook voor een aansluitende mastersopleiding. De bacheloropleiding geschiedenis kent de mastersopleiding Conflict Studies and Human Rights, de mastersopleiding Cultuurgeschiedenis, de mastersopleiding Internationale betrekkingen in historisch perspectief, de mastersopleiding Politiek en samenleving in historisch perspectief, de mastersopleiding Geschiedenis: educatie en communicatie, de mastersopleiding Modern History 1500-2000 en de mastersopleiding Ancient, Medieval and Renaissance Studies.

Vervolgopleidingen Geschiedenis

De vervolgopleiding na de bacheloropleiding geschiedenis moet gezien worden als het volgen van een masteropleiding of het promoveren na de masteropleiding. De masteropleiding zal over het algemeen één tot twee jaar in beslag nemen.

Vooropleiding Geschiedenis

De meeste universiteiten verwachten minimaal een vwo-diploma met de profielen cultuur & maatschappij, economie & maatschappij, natuur & gezondheid en/of het profiel natuur & techniek, voordat je toegelaten zal worden tot de studie. Wanneer je bezit over een Hbo-diploma is het belangrijk om de vakken Nederlands en Engels op vwo-niveau te bezitten. Daarnaast is het in de meeste gevallen mogelijk om een toelatingsexamen af te leggen, als je niet over de juiste vooropleiding of profiel beschikt.

Mijnzzp.nl