Curator

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een curator is een specialist op het gebied van faillissementsrecht, en zal aangesteld worden door een rechter om een faillissement af te wikkelen. Een curator is doorgaans een advocaat met veel ervaring op het gebied van faillissementen. Een curator kan faillissementen afwikkelen van een rechtspersoon of van een natuurlijk persoon. Een curator krijgt dus de verantwoordelijkheid om een bepaald faillissement af te wikkelen. Het afwikkelen van een faillissement kan een ingewikkelde taak zijn voor een curator, omdat de curator alle informatie boven water moet krijgen zoals schuldeisers, vorderingen, bezittingen en lopende contracten. Een curator zal dus proberen alle schulden en vermogen vast te stellen om tot een afwikkeling te kunnen komen.

Meestal is dit niet eenvoudig, omdat er vaak veel (on)roerende zaken zijn zoals auto's, panden, inventaris en mogelijke vorderingen. Het kan zelfs nodig zijn dat de curator een veiling organiseert om alles spullen openbaar verkocht te krijgen, zodat daarmee de schulden ingelost kunnen worden.

Eigenlijk krijgt een curator wanneer deze is aangesteld de totale verantwoordelijkheid over een bedrijfsvoering. Alle mails of post die normaal door een bedrijf beantwoord worden komen nu bij de curator terecht om te beantwoorden. De werkzaamheden van een curator worden gecontroleerd door de kantonrechter, en wanneer de rechter vragen heeft moet de curator deze beantwoorden.

De curator wordt doorgaans betaald voor zijn werkzaamheden door een vastgestelde verdeelsleutel. Alle opbrengsten die een curator weet te behalen zullen bij elkaar opgeteld worden en de curator krijgt uit deze opbrengsten betaald. De rechter zal vaststellen welke faillissementskosten goedkeuring krijgen en uitgekeerd mogen worden.

Bij een faillissement kunnen de kosten van een curator snel hoog oplopen als het om een ingewikkelde afhandeling gaat. Het is daarom belangrijk dat alle partijen hun medewerking verlenen, zodat de kosten niet te hoog oplopen en er niks meer te verdelen is onder de schuldeisers. Bij een faillissement is het doorgaans wel de vraag of nog wel iets te halen is voor de schuldeisers, omdat de belastingdienst, banken en de curator voorrang krijgen op andere schuldeisers.

Mijn zaak dreigt failliet te gaan:

Opleidingen tot curator

Er zijn geen specifieke opleidingsmogelijkheden om als curator te kunnen werken. Een curator wordt door de rechtbank aangesteld tot curator. Een curator is doorgaans een advocaat of jurist met voldoende ervaring en kennis op het gebied van faillissementsrecht. Een curator kan aangewezen worden om het beheer te voeren van een natuurlijk persoon of rechtspersoon. Als curator kan je bij twee verschillende soorten zaken optreden, namelijk bij insolventie en bij curatele. Als curator neem je beslissingen over geld, goederen, verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de betrokken cliënten. Andere benamingen voor een curator zijn bewindvoerder of mentor. Tegenwoordig is het ook toegestaan dat een rechtspersoon optreed als curator of mentor.

Bedrijven waar een curator werkzaam kan zijn

Een curator zal doorgaans als jurist of advocaat werkzaam zijn, maar zoals eerder omschreven wordt een curator aangesteld door de rechter en zal de rechter ook luisteren naar de wensen van de cliënt bij het aanstellen van een curator. Het is dus ook mogelijk dat een curator, bewindsvoerder of mentor een familielid of kennis is van de persoon in kwestie. Wel zijn er strikte voorwaarden voordat een rechter een curator zal aanstellen. Als curator sta je altijd onder toezicht van een rechter.

Competenties curator

Als curator krijg je doorgaans vergaande bevoegdheden waar je als curator op een uitermate professionele manier mee om dient te gaan, zodat de belangen op een goede manier behartigd worden. Als curator ben je dan ook betrokken bij belangrijke beslissingen die genomen moeten worden. Kennis van zaken, zoals van het faillissementsrecht, is de belangrijkste competentie als curator evenals integriteit. Maar ook financieel bewustzijn speelt natuurlijk een belangrijke rol als curator.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als curator

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden zijn niet van toepassing op een curator, omdat het om een tijdelijke functie gaat naast je oorspronkelijke werkzaamheden als bijvoorbeeld jurist of advocaat. Wel kan je natuurlijk gespecialiseerd zijn in het faillissementsrecht en binnen je beroep regelmatig optreden als curator.

Arbeidsvoorwaarden en salaris curator

Er zijn geen arbeidsvoorwaarden van toepassing op een curator, omdat het om een tijdelijke aanstelling zal gaan. Een curator zal doorgaans zijn salaris proberen te verdienen uit de verkoop van inboedel. Het uurtarief dat een curator in rekening mag brengen wordt ieder jaar vastgesteld door de rechtbank en zal ongeveer 200 euro per uur bedragen. Hier zijn wel uitzonderingen op mogelijk als het bijvoorbeeld gaat om grote ingewikkelde zaken.

Mijnzzp.nl