Curator

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Curator?

Een curator is een advocaat die zich gespecialiseerd heeft in faillissementsrecht. Een curator wordt aangesteld door een rechter om een faillissement af te wikkelen. Een curator kan faillissementen afwikkelen van rechtspersonen en natuurlijke personen. Rechtspersonen zijn organisaties, bedrijven of instellingen. Natuurlijke personen heeft betrekking op particulieren. Over het algemeen is het zo dat een curator meer te maken heeft met rechtspersonen dan met natuurlijke personen. Als het natuurlijke personen betreft spreken we eerder van een bewindvoerder dan van een curator. Deze scheidslijn is verder wel dun, omdat dit per geval anders kan zijn. Een curator krijgt dus de verantwoordelijkheid om een faillissement af te wikkelen. Het afwikkelen van faillissementen kan een ingewikkelde opdracht zijn, omdat de curator alle informatie boven water moet krijgen, zoals mogelijke schuldeisers, vorderingen, bezittingen en lopende contracten. Een curator zal proberen om alle schulden en het vermogen vast te stellen om tot een goede afwikkeling te komen. Meestal is dit niet eenvoudig, omdat er vaak veel (on)roerende zaken zijn, zoals auto's, vastgoed, inventaris en mogelijke vorderingen. Het belangrijkste doel van een curator is het liquideren van de onderneming en het binnenhalen van zoveel mogelijk geld om schuldeisers te kunnen voldoen. Eigenlijk krijgt een curator als hij of zij is aangesteld de totale verantwoordelijkheid over een bedrijfsvoering. Alle mails en post, die normaal gesproken door het bedrijf beantwoord worden, komen nu bij de curator terecht om te beantwoorden. De werkzaamheden van een curator worden gecontroleerd door een rechter-commissaris, en als de rechter-commissaris vragen heeft moet de curator deze kunnen beantwoorden. Een curator wordt betaald voor zijn werkzaamheden via een vastgestelde verdeelsleutel. Alle opbrengsten die een curator weet te behalen zullen bij elkaar opgeteld worden. Uit deze opbrengsten zal ook de curator betaald worden.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Curator

Wat is het salaris en tarief van een Curator? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Curator in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Curator

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Curator bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl