Curator

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Curator?

Een curator is over het algemeen een advocaat die zich gespecialiseerd heeft in faillissementsrecht. Een curator wordt aangesteld door een rechter om een faillissement af te wikkelen. Een curator kan faillissementen afwikkelen van rechtspersonen en van natuurlijke personen. Rechtspersonen zijn organisaties, bedrijven of instellingen. Natuurlijke personen heeft betrekking op reguliere personen zoals particulieren. Over het algemeen is het zo dat een curator meer te maken zal hebben met rechtspersonen dan met natuurlijke personen. Als het natuurlijke personen betreft die in de problemen geraakt zijn spreekt men eerder van een bewindvoerder dan van een curator. Deze scheidslijn is verder wel heel dun, omdat dit per geval anders kan zijn. Een curator krijgt dus de verantwoordelijkheid om een faillissement af te wikkelen. Het afwikkelen van faillissementen kan een ingewikkelde opdracht zijn voor een curator, omdat de curator alle informatie boven water moet krijgen zoals mogelijke schuldeisers, vorderingen, bezittingen en lopende contracten. Een curator zal dus proberen alle schulden en vermogen vast te stellen om tot een goede afwikkeling te kunnen komen. Meestal is dit niet eenvoudig, omdat er vaak veel (on)roerende zaken zijn zoals auto's, panden, inventaris en mogelijke vorderingen. Het kan zelfs nodig zijn dat de curator een veiling organiseert om alle spullen openbaar verkocht te krijgen, zodat daarmee de schulden ingelost kunnen worden.

Lees verder...


Mijnzzp.nl