Verkeersteller

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep verkeersteller
Werken als verkeersteller
Wat doet een verkeersteller allemaal
Werkzaamheden verkeersteller:
Film: verkeerstellers:
Opleiding tot verkeersteller
Bedrijven waar een verkeersteller werkzaam kan zijn
Competenties verkeersteller
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als verkeersteller
Arbeidsvoorwaarden en salaris verkeersteller
Eigen bedrijf starten als Verkeersteller
Boekhoudprogramma vergelijken Verkeersteller

Beroep verkeersteller

Een verkeersteller is een veldwerker die verantwoordelijk is voor het registeren van vervoersstromen. Het registeren van vervoersstromen kan nodig zijn om achteraf de vervoersstromen te kunnen analyseren. Het beroep verkeersteller komt niet veel voor, maar bestaat wel degelijk. De meeste verkeerstellers zijn studenten of oudere mensen, die verkeersstromen registeren als bijbaan. In de meeste gevallen zal een verkeersteller werkzaam zijn voor een onderzoeksbureau, zoals een verkeersbureau. Ondanks dat het tellen van voertuigen op veel plaatsen automatisch gedaan wordt door middel van lussen in de weg of mobiele telmachines, wordt er nog regelmatig gebruikgemaakt van veldwerkers. In dat geval maken verkeerstellers meestal gebruik van een telapparaat. Als verkeersteller maak je onderscheid tussen verschillende vervoersmiddelen, zoals auto's, fietsen, brommers en vrachtwagens. Het tellen van verkeersdeelnemers is in de meeste gevallen nodig om het verkeer inzichtelijk krijgen. Afhankelijk van de opdracht kan het ook voorkomen dat een verkeersteller alleen bepaalde verkeersdeelnemers zal tellen, zoals landbouwvoertuigen of vrachtwagens. Het kan voor wegbeheerders belangrijk zijn om precies te weten wat voor voertuigen er gebruikmaken van een weg. Dit soort metingen is niet in alle gevallen mogelijk met automatische systemen, waardoor gebruikgemaakt wordt van verkeerstellers. Het is niet niet zo dat verkeerstellers alleen ingezet worden om voertuigen te registeren. Denk bijvoorbeeld ook aan het registeren hoeveel mensen gebruikmaken van een bushalte of aan het registeren hoeveel fietsers gebruikmaken van een openbare fietsenstalling. Daarnaast kan een verkeersteller verantwoordelijk zijn voor tijdregistratie. Tijdregistratie heeft meestal betrekking op het registeren hoe lang verkeersdeelnemers voor een verkeerslicht stil staan. De verkregen data zal later uitgewerkt worden tot bruikbare data door specialisten.

Werken als verkeersteller

Een verkeersteller is dus een veldwerker, die ingezet wordt om verkeersstromen te registeren. In de meeste gevallen wordt een verkeersteller ingezet om specifieke data te verzamelen. Denk bijvoorbeeld aan het registeren hoeveel koeriers met hun koeriersbusje in de binnenstad rijden, of aan het registeren hoeveel tracktors er over een weg rijden. Het verkeer tellen wordt in alle gevallen gedaan om vervoersstromen inzichtelijk te maken. Er kan bijvoorbeeld naar voren komen dat er veel vrachtwagens op een weg rijden en dat daar rekening mee gehouden moet worden. Een ander voorbeeld is het omleggen van een fietspad, omdat automobilisten te lang moeten wachten voor een verkeerslicht. Zoals eerder aangegeven wordt het verkeer in de meeste gevallen automatisch gemeten, maar is dat niet overal zo. De meeste verkeerstellers worden op drukke kruispunten ingezet of bij opritten van snelwegen. Op doorgaande wegen wordt er wel veel gebruikgemaakt van automatische telmachines.

Wat doet een verkeersteller allemaal

Het is niet zo dat verkeerstellers alleen verkeersdeelnemers registeren. Denk ook aan het registeren hoeveel mensen de bus pakken bij een halte. Daarnaast kan het voorkomen dat een verkeersteller een korte enquête zal afnemen. In de meeste gevallen zal dit gaan om enkele gerichte vragen. Ook het registeren van winkelbezoekers kan uitgevoerd worden door een verkeersteller. In dat geval zal je registeren hoeveel automobilisten gebruikmaken van de parkeerplaats bij het winkelcentrum. Een andere mogelijkheid is het in kaar brengen van bepaalde vervoersstromen bij grote bedrijven. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld door een mobiliteitsadviseur gebruikt worden om maatregelen te nemen.

Werkzaamheden verkeersteller:

  • Het registeren van verkeersdeelnemers.
  • Het uitvoeren van tijdregistraties.
  • Het eventueel houden van enquêtes.
  • Het uitdelen van vragenlijsten.

Film: verkeerstellers:

Opleiding tot verkeersteller

Het is niet nodig dat een verkeersteller over een gerichte opleiding beschikt. Iedereen kan werkzaam zijn als verkeersteller. Het tellen van het verkeer wordt meestal uitgevoerd door studenten of ouderen, die iets extra willen verdienen. Wel speelt veiligheid een belangrijke rol, omdat je meestal langs de weg werkzaam bent. Het is denkbaar dat een verkeersteller werkzaam is als zelfstandig ondernemer. Als startende zzp'er, is het belangrijk om de boekhouding op een goede manier op te zetten voor je eigen bedrijf. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online boekhoudprogramma's met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste pakket voor de zzp administratie.

Bedrijven waar een verkeersteller werkzaam kan zijn

De meeste verkeerstellers worden ingehuurd en zijn werkzaam voor een uitzendbureau. In de meeste gevallen zal een verkeersteller aangemerkt kunnen worden als oproepkracht. Het beroep verkeersteller komt tegenwoordig bijna niet meer voor. Alleen in specifieke gevallen zal er nog gekozen worden om fysieke verkeerstellers in te zetten. In veruit de meeste gevallen zal er sprake zijn van geautomatiseerde systemen.

Competenties verkeersteller

De belangrijkste competentie van een verkeersteller is nauwkeurigheid. Daarnaast kan persoonlijke veiligheid aangemerkt worden als belangrijke competentie. Een andere belangrijke competentie kan communicatie zijn. Dit is vooral belangrijk als je ook verantwoordelijk bent voor het houden van korte enquêtes. Algemeen belangrijke woorden zijn motivatie, zelfstandigheid, secuur, professioneel, plannen, organiseren en verantwoordelijkheidsgevoel.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als verkeersteller

Het arbeidsmarktperspectief van een verkeersteller is matig te noemen, omdat er in de meeste gevallen gebruikgemaakt wordt van geautomatiseerde telsystemen. Het beroep verkeersteller komt alleen voor in specifieke gevallen. Er zijn als verkeersteller geen echte doorgroeimogelijkheden, anders dan het volgen van extra opleidingen. Zoals eerder omschreven betreft het beroep verkeersteller in de meeste gevallen geen fulltime baan.

Arbeidsvoorwaarden en salaris verkeersteller

Als verkeersteller werk je doorgaans via een uitzendbureau of op een tijdelijke basis en niet in vaste loondienst. De gemiddelde vergoeding voor een verkeersteller zal tussen de acht en tien euro bruto per uur liggen, afhankelijk van je leeftijd en verdere vergoedingen zoals reiskosten.

Eigen bedrijf starten als Verkeersteller

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Verkeersteller, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Verkeersteller

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Verkeersteller bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Verkeersteller.

Mijnzzp.nl