Verkeersteller

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een verkeersteller is een veldwerker die verantwoordelijk is voor het registeren van vervoersstromen. Het registeren van vervoersstromen kan nodig zijn om achteraf de vervoersstromen te kunnen analyseren. Het beroep verkeersteller komt niet veel voor maar bestaat wel degelijk. De meeste verkeerstellers zijn studenten of oudere mensen, die verkeersstromen registeren als bijbaan. In de meeste gevallen zal een verkeersteller werkzaam zijn voor een onderzoeksbureau, zoals een veekersbureau. Ondanks dat het tellen van voertuigen op veel plaatsen automatisch gedaan wordt door middel van lussen in de weg of mobiele telmachines, wordt er nog regelmatig gebruik gemaakt van veldwerkers. In dat geval maken verkeerstellers meestal gebruik van een telapparaat. Als verkeersteller maak je onderscheid tussen verschillende vervoersmiddelen, zoals auto's, fietsen, brommers en vrachtwagens. Het tellen van verkeersdeelnemers is in de meeste gevallen nodig om het verkeer inzichtelijk krijgen. Afhankelijk van de opdracht kan het ook voorkomen dat een verkeersteller alleen bepaalde verkeersdeelnemers zal tellen, zoals landbouwvoertuigen of vrachtwagens. Het kan voor wegbeheerders belangrijk zijn om precies te weten wat voor voertuigen er gebruik maken van een weg. Dit soort metingen is niet in alle gevallen mogelijk met automatische systemen, waardoor gebruik gemaakt wordt van verkeerstellers. Het is niet niet zo dat verkeerstellers alleen ingezet worden om voertuigen te registeren. Denk bijvoorbeeld ook aan het registeren hoeveel mensen gebruik maken van een bushalte of aan het registeren hoeveel fietsers gebruik maken van een openbare fietsenstalling. Daarnaast kan een verkeersteller verantwoordelijk zijn voor tijdregistratie. Tijdregistratie heeft meestal betrekking op het registeren hoe lang verkeersdeelnemers voor een verkeerslicht stil staan. De verkregen data zal later uitgewerkt worden tot bruikbare data door specialisten.

Een verkeersteller is dus een veldwerker, die ingezet wordt om verkeersstromen te registeren. In de meeste gevallen wordt een verkeersteller ingezet om specifieke data te verzamelen. Denk bijvoorbeeld aan het registeren hoeveel koeriers met hun koeriersbus in de binnenstad rijden, of aan het registeren hoeveel tracktors er over een weg rijden. Het verkeer tellen wordt in alle gevallen gedaan om vervoerstromen inzichtelijk te maken. Er kan bijvoorbeeld naar voren komen dat er veel vrachtwagens op een weg rijden en dat daar rekening mee gehouden moet worden. Een ander voorbeeld is het omleggen van een fietspad, omdat automobilisten te lang moeten wachten voor een verkeerslicht. Zoals eerder aangegeven wordt het verkeer in de meeste gevallen automatisch gemeten, maar is dat niet overal zo. De meeste verkeerstellers worden op drukke kruispunten ingezet of bij opritten van snelwegen. Op doorgaande wegen wordt er wel veel gebruik gemaakt van automatische telmachines.

Wat doet een verkeersteller allemaal

Het is niet zo dat verkeerstellers alleen verkeersdeelnemers registeren. Denk ook aan het registeren hoeveel mensen de bus pakken bij een halte. Daarnaast kan het voorkomen dat een verkeersteller een korte enquête zal afnemen. In de meeste gevallen zal dit gaan om enkele gerichte vragen. Ook het registeren van winkelbezoekers kan uitgevoerd worden door een verkeersteller. In dat geval zal je registeren hoeveel automobilisten gebruik maken van de parkeerplaats bij het winkelcentrum.

Werkzaamheden verkeersteller:

  • Het registeren van verkeersdeelnemers
  • Het uitvoeren van tijdregistraties
  • Het eventueel houden van enquêtes
  • Het uitdelen van vragenlijsten

Verkeerstellers:

Opleiding tot verkeersteller

Het is niet nodig dat een verkeersteller over een gerichte opleiding beschikt. Iedereen kan werkzaam zijn als verkeersteller. Het tellen van het verkeer wordt meestal uitgevoerd door studenten of ouderen, die iets extra willen verdienen. Wel speelt veiligheid een belangrijk rol, omdat je meestal langs de weg werkzaam bent. Het is denkbaar dat een verkeersteller werkzaam is als zelfstandig ondernemer. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een verkeersteller werkzaam kan zijn

De meeste verkeerstellers worden ingehuurd en zijn werkzaam voor een uitzendbureau. In de meeste gevallen zal een verkeersteller aangemerkt kunnen worden als oproepkracht. Het beroep verkeersteller komt tegenwoordig bijna niet meer voor. Alleen in specifieke gevallen zal er nog gekozen worden om fysieke verkeerstellers in te zetten. In veruit de meeste gevallen zal er sprake zijn van geautomatiseerde systemen.

Competenties verkeersteller

De belangrijkste competentie van een verkeersteller is nauwkeurigheid. Daarnaast kan persoonlijke veiligheid aangemerkt worden als belangrijke competentie. Een andere belangrijke competentie kan communicatie zijn. Dit is vooral belangrijk als je ook verantwoordelijk bent voor het houden van korte enquêtes. Algemeen belangrijke woorden zijn motivatie, zelfstandigheid, secuur, professioneel, plannen, organiseren en verantwoordelijkheidsgevoel.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden verkeersteller

Het arbeidsmarktperspectief van een verkeersteller is matig te noemen, omdat er in de meeste gevallen gebruik gemaakt wordt van geautomatiseerde telsystemen. Het beroep verkeersteller komt alleen voor in specifieke gevallen. Er zijn als verkeersteller geen echte doorgroeimogelijkheden, anders dan het volgen van extra opleidingen. Zoals eerder omschreven betreft het beroep verkeersteller in de meeste gevallen geen fulltime baan.

Arbeidsvoorwaarden en salaris verkeersteller

Als verkeersteller werk je doorgaans via een uitzenbureau of op een tijdelijke basis en niet in vaste loondienst. De gemiddelde vergoeding voor een verkeersteller zal tussen de acht en tien euro bruto per uur liggen, afhankelijk van je leeftijd en verdere vergoedingen zoals reiskosten.

Mijnzzp.nl