Verkeersteller

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Verkeersteller?

Een verkeersteller is verantwoordelijk voor het registreren van vervoersstromen, zodat deze gegevens gebruikt kunnen worden om vervoersstromen te kunnen analyseren. Het beroep verkeersteller komt tegenwoordig niet veel meer voor maar bestaat wel degelijk. De meeste verkeerstellers zijn studenten of oudere mensen die iets te doen willen hebben. Een verkeersteller werkt doorgaans in opdracht van Rijkswaterstaat of een onderzoeksbureau, zoals een verkeersbureau. Ondanks dat het tellen van voertuigen op veel plaatsen automatisch gedaan wordt door middel van lussen in de weg of mobiele telmachines, wordt er nog regelmatig gebruik gemaakt van verkeerstellers die door middel van klikken op een apparaat het lokale verkeer tellen. Als verkeersteller moet je vaak onderscheid maken tussen verschillende vervoersmiddelen zoals auto's, fietsen, brommers en vrachtwagens, zodat de precieze verkeersstromen in kaart gebracht kunnen worden. Het tellen van verkeersdeelnemers heeft in alle gevallen betrekking op het inzichtelijk krijgen van het verkeer. Afhankelijk van de soort opdracht als verkeersteller kan het ook voorkomen dat een verkeersteller alleen bepaalde soorten verkeersdeelnemers zal tellen, zoals landbouwvoertuigen of vrachtwagens. Het kan voor wegbeheerders belangrijk zijn om precies te weten wat voor soort voertuig er precies gebruik maken van een bepaalde weg. Dit soort metingen zijn niet in alle gevallen mogelijk met automatische systemen, waardoor gebruik gemaakt moet worden van verkeerstellers.

Lees verder...


Mijnzzp.nl