Verkeersteller

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Verkeersteller?

Een verkeersteller is een veldwerker die verantwoordelijk is voor het registeren van vervoersstromen. Het registeren van vervoersstromen kan nodig zijn om achteraf de vervoersstromen te kunnen analyseren. Het beroep verkeersteller komt niet veel voor, maar bestaat wel degelijk. De meeste verkeerstellers zijn studenten of oudere mensen, die verkeersstromen registeren als bijbaan. In de meeste gevallen zal een verkeersteller werkzaam zijn voor een onderzoeksbureau, zoals een verkeersbureau. Ondanks dat het tellen van voertuigen op veel plaatsen automatisch gedaan wordt door middel van lussen in de weg of mobiele telmachines, wordt er nog regelmatig gebruikgemaakt van veldwerkers. In dat geval maken verkeerstellers meestal gebruik van een telapparaat. Als verkeersteller maak je onderscheid tussen verschillende vervoersmiddelen, zoals auto's, fietsen, brommers en vrachtwagens. Het tellen van verkeersdeelnemers is in de meeste gevallen nodig om het verkeer inzichtelijk krijgen. Afhankelijk van de opdracht kan het ook voorkomen dat een verkeersteller alleen bepaalde verkeersdeelnemers zal tellen, zoals landbouwvoertuigen of vrachtwagens. Het kan voor wegbeheerders belangrijk zijn om precies te weten wat voor voertuigen er gebruikmaken van een weg. Dit soort metingen is niet in alle gevallen mogelijk met automatische systemen, waardoor gebruikgemaakt wordt van verkeerstellers. Het is niet niet zo dat verkeerstellers alleen ingezet worden om voertuigen te registeren. Denk bijvoorbeeld ook aan het registeren hoeveel mensen gebruikmaken van een bushalte of aan het registeren hoeveel fietsers gebruikmaken van een openbare fietsenstalling. Daarnaast kan een verkeersteller verantwoordelijk zijn voor tijdregistratie. Tijdregistratie heeft meestal betrekking op het registeren hoe lang verkeersdeelnemers voor een verkeerslicht stil staan. De verkregen data zal later uitgewerkt worden tot bruikbare data door specialisten.

Lees verder...

Boekhoudprogramma vergelijken Verkeersteller

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Verkeersteller bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl