Verkeerskundige

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Verkeerskundige?

Een verkeerskundige is een vakman of vakvrouw die zich gespecialiseerd heeft in verkeerskunde. Het beroep verkeerskundige bestaat uit meerdere disciplines, zoals het inzichtelijk maken van verkeersstromen, verkeersveiligheid en ruimtelijke ordening. Een verkeerskundige hoeft zich zeker niet alleen bezig te houden met het wegverkeer maar kan ook betrokken zijn bij verkeersveiligheid, parkeerproblemen, vliegverkeer (startbanen), binnenvaartverkeer en de spoorwegen. Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden als verkeerskundige is tegenwoordig ook het milieu, omdat nieuwe maatregelen aan strenge normen moeten voldoen en dus afgewogen moeten worden door een verkeerskundige. Het vakgebied van een verkeerskundige komt in het kort neer op verkeer, vervoer en mobiliteit en heeft ook raakvlakken met planologie. De inhoudelijke werkzaamheden van een verkeerskundige kunnen per opdracht verschillen, maar komen neer op het uitvoeren van onderzoeken, het ontwerpen van nieuwe wegen en/of het aanpassen van bestaande wegen. Het is de verkeerskundige die goede wegen en/of oplossingen zal bedenken, zodat er geen mobiliteitsproblemen ontstaan en weggebruikers wegen, kruisingen en rotondes op een veilige manier kunnen gebruiken. De werkzaamheden van een verkeerskundige moeten heel ruim gezien worden, omdat veilig en goed verkeer niet alleen te maken heeft moet goede wegen. Ook maatregelen en technieken kunnen van toepassing zijn als we het over het veilig verkeer hebben.

Lees verder...

Opleiding tot Verkeerskundige

Welke opleiding is nodig om Verkeerskundige te worden? Op welk niveau en bij welke school of universiteit word je opgeleid tot Verkeerskundige? Op Mijnzzp.nl vind je bij alle beroepen informatie over opleidingen.

Opleiding informatie...

Salaris en tarief van een Verkeerskundige

Wat is het salaris en tarief van een Verkeerskundige? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Verkeerskundige in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl