Verkeerskundige

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Verkeerskundige?

Een verkeerskundige is een onderzoeker of wetenschapper, die zich gespecialiseerd heeft in verkeerskunde. De werkzaamheden van een verkeerskundige bestaat uit verschillende disciplines, zoals het inzichtelijk maken van verkeersstromen, verkeersveiligheid en ruimtelijke ordening. Een verkeerskundige hoeft zich niet alleen bezig te houden met het verkeer, maar kan ook betrokken zijn bij verkeersveiligheid, parkeerproblemen, vliegverkeer (startbanen), binnenvaartverkeer en de spoorwegen. Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden is tegenwoordig het milieu, omdat nieuwe maatregelen aan strenge normen moeten voldoen en dus afgewogen moeten worden door de verkeerskundige. Het vakgebied van een verkeerskundige komt in het kort neer op verkeer, vervoer en mobiliteit en heeft raakvlakken met planologie. De inhoudelijke werkzaamheden van een verkeerskundige kunnen per opdracht verschillen, maar komen neer op het uitvoeren van onderzoek, het ontwerpen van nieuwe wegen en/of het aanpassen van bestaande wegen. Het is de verkeerskundige, die goede wegen of oplossingen zal bedenken, zodat er geen mobiliteitsproblemen ontstaan en weggebruikers wegen, kruisingen en rotondes op een veilige manier kunnen gebruiken. De werkzaamheden van een verkeerskundige moeten ruim gezien worden, omdat veilig en goed verkeer niet alleen te maken heeft moet goede wegen. Ook maatregelen en technieken kunnen van toepassing zijn als we het over het veilig verkeer hebben. Een verkeerskundige kan door verschillende overheidsinstanties ingeschakeld worden, zoals door Rijkswaterstaat, Gemeentes, Provincies en instellingen, om onderzoek uit te voeren en advies te geven. Het onderzoek dat een verkeerskundige kan uitvoeren kan variëren qua grootte en belang, zoals het veranderen van verkeerslichtinstellingen tot het verlagen van de snelheid op een snelweg. Ook het aanpassen van lokale wegen kan gedaan worden op het advies van een verkeerskundige.

Lees verder...

Opleiding tot Verkeerskundige

Welke opleiding is nodig om Verkeerskundige te worden? Op welk niveau en bij welke school of universiteit word je opgeleid tot Verkeerskundige? Op Mijnzzp.nl vind je bij alle beroepen informatie over opleidingen.

Opleiding informatie...

Salaris en tarief van een Verkeerskundige

Wat is het salaris en tarief van een Verkeerskundige? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Verkeerskundige in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Verkeerskundige

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Verkeerskundige bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl