Medewerker cameratoezicht

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een medewerker cameratoezicht is een beveiligingsmedewerker en/of handhaver, die verantwoordelijk is voor cameratoezicht. Een medewerker cameratoezicht bekijkt camerabeelden van openbare gebieden, die voorzien zijn van camera's. Als medewerker cameratoezicht bekijk je meestal diverse camerabeelden van een bepaalde regio, wijk of industrieterrein. De belangrijkste taak voor een medewerker cameratoezicht is het in de gaten houden van afwijkend gedrag, zoals mogelijke criminaliteit of overtredingen. Als de medewerker cameratoezicht afwijkend gedrag signaleert zal hij of zij een supervisor raadplegen over mogelijke vervolgstappen. Een mogelijke vervolgstap kan zijn dat de camerabeelden live doorgegeven worden aan de meldkamer van de politie. Het is de politie die zal bepalen of vervolgmaatregelen nodig zijn en niet de medewerker cameratoezicht of de supervisor, omdat de bevoegdheid hiervoor bij de politie ligt. Een medewerker cameratoezicht kan een buitengewoon opsporingsambtenaar zijn in dienst van een gemeente, of is een medewerker van een beveiligingsbedrijf. Als een medewerker cameratoezicht toebehoort tot een beveiligingsbedrijf kan het ook zijn dat er eerst een mobiele surveillant ter plaatste gaat als er verdachte situaties geconstateerd worden. Ook beveiligingsbedrijven kunnen camerabeelden live doorgeven aan de meldkamer van de politie als dat nodig is. Beveiligingsbedrijven noteren alle verdachte situaties en geven dagelijks hun bevindingen door aan de politie. Denk bijvoorbeeld aan een verdachte situatie waarbij de medewerker cameratoezicht of de mobiele surveillant het kenteken noteert van een voertuig en deze doorgeeft aan de politie in een dagelijks rapport. Een andere benaming voor een medewerker cameratoezicht is ook wel centralist. Als een bedrijf intern gebruikgemaakt van camera's is eerder de benaming beveiliger van toepassing. Een medewerker cameratoezicht kan tegenwoordig voor verschillende bedrijven en overheden werkzaam zijn.

Het beroep medewerker cameratoezicht moet verder wel vrij algemeen gezien worden, omdat verschillende bedrijven en overheden gebruik kunnen maken van cameratoezicht. Denk bijvoorbeeld aan havenbeveiligers, casino's, verkeersleiders en aan gemeentes. Als een medewerker cameratoezicht werkzaam is voor een overheidsinstantie kan ook de benaming centralist van toepassing zijn. Een centralist is over het algemeen op een bredere manier werkzaam, omdat een centralist ook verantwoordelijk is voor het aansturen van hulpdiensten, zoals de politie, de brandweer of ambulancedienst. Een medewerker cameratoezicht zal in de meeste gevallen meer te maken hebben met boa's of mobiele surveillanten. Dit neemt niet weg dat een medewerker cameratoezicht ook kan samenwerken met meldkamers van de overheid. Het beroep medewerker cameratoezicht komt dus op verschillende manieren voor. Ook beveiligingsbedrijven kunnen gebruikmaken van een videokamer om te observeren. Denk bijvoorbeeld aan objectbewaking of aan het inzetten van een mobiele videowagen tijdens grote evenementen. Het is dus niet zo dat alleen de overheid gebruikmaakt van cameratoezicht.

Cameratoezicht gemeentes

Ook gemeentes maken tegenwoordig vaak gebruik van cameratoezicht om criminaliteit te voorkomen. Een medewerker cameratoezicht maakt onderdeel uit van het team stadstoezicht, dat uit verschillende functies bestaat. Het is de medewerker cameratoezicht die in contact staat met andere medewerkers, zoals boa's en de politie, als dit nodig mocht zijn. De medewerker cameratoezicht is getraind in het signaleren van verdacht gedrag en kan in een vroeg stadium ingrijpen om een mogelijke misdaad of overtreding te voorkomen of te stoppen. Denk bijvoorbeeld aan het voorkomen van een mogelijke vechtpartij in een uitgaansgebied of aan het in de gaten houden van mogelijke zakkenrollers. Toezicht op mogelijke overtredingen heeft meer betrekking op het voorkomen van illegale afvaldumpingen of het voorkomen van verkeersovertredingen. Cameratoezicht kent globaal gezien drie functies, namelijk vooraf en preventief, rechtstreeks en proactief en achteraf en repressief. Achteraf en repressief heeft betrekking op camerabeelden die gebruikt kunnen worden door de politie of justitie als bewijsmateriaal. Over het algemeen mogen camerabeelden vier weken bewaard worden, maar als de beelden nodig zijn als bewijsmateriaal in een strafzaak mogen ze langer bewaard worden. Camera's die hangen in openbare ruimtes, zoals in steden, behoren tot de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur en de burgemeester.

Waarom zijn camerabeelden nuttig

Het gebruik van camerabeelden is om verschillende redenen nuttig. Denk bijvoorbeeld aan het voorkomen van criminaliteit, het stoppen van criminaliteit, het voorkomen van onveilige situaties en het efficiënt inzetten van hulpdiensten. Daarnaast zijn camerabeelden erg nuttig waar het aankomt op mogelijke strafvervolging. Ook het algemene veiligheidsgevoel van mensen wordt vergroot door cameratoezicht. Cameratoezicht is wel iets waar redelijk veel mensen moeite mee hebben. Dit heeft vooral betrekking op het privacygevoel van mensen. Er zijn redelijk veel mensen die moeite hebben met het overal gefilmd te worden op straat. Dit neemt niet weg dat cameratoezicht steeds normaler aan te worden is. De meeste grote bedrijven en overheden maken tegenwoordig op een brede manier gebruik van cameratoezicht.

Cameratoezicht Almere:

Beveiligingsbedrijf:

Opleidingen tot medewerker cameratoezicht

Wie een carrière ambieert als medewerker cameratoezicht zal in de meeste gevallen een interne opleiding moeten volgen, die ongeveer zes maanden in beslag neemt. Andere mogelijke opleidingen zijn de Mbo-opleiding Beveiliger of de Mbo-opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid. Binnen de functie medewerker cameratoezicht moet je wel een verklaring omtrent gedrag kunnen overleggen (VOG). Welke opleiding het beste zal passen is afhankelijk van de werkgever, omdat het beroep medewerker cameratoezicht op verschillende manieren voorkomt. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen.

Bedrijven waar een medewerker cameratoezicht werkzaam kan zijn

Een medewerker cameratoezicht kan voor verschillende bedrijven en overheden werkzaam zijn. Denk bijvoorbeeld aan baliemedewerkers die werkzaam zijn binnen een ziekenhuis of parkeergarage, of aan ambtenaren die werkzaam zijn voor een gemeente. Ook kan een medewerker cameratoezicht werkzaam zijn voor particuliere beveiligingsbedrijven. Daarnaast kan een medewerker cameratoezicht werkzaam zijn voor fabrikanten of museums, die beschikken over cameratoezicht. Zoals eerder omschreven komt het beroep medewerker cameratoezicht tegenwoordig op verschillende manieren voor.

Competenties medewerker cameratoezicht

De belangrijkste competentie van een medewerker cameratoezicht is observatievermogen. Daarnaast kunnen controleren en inspecteren aangemerkt worden als belangrijke competenties. Omdat de meeste medewerkers cameratoezicht ook te maken hebben met verschillende collega's en externe partijen zal je moeten beschikken over goede communicatieve vaardigheden. Een andere belangrijke competentie is stressbestendigheid. Algemeen belangrijke woorden zijn verantwoordelijkheidsgevoel, flexibiliteit, energie, waakzaamheid, monitoren, samenwerken en organiseren. Een medewerker cameratoezicht kan ook te maken hebben met aanvullende vaste beroepscompetenties afhankelijk van de soort werkgever.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als medewerker cameratoezicht

Het arbeidsmarktperspectief als medewerker cameratoezicht is over het algemeen redelijk tot goed te noemen. Wel is het zo dat dit een redelijk populaire functie betreft, waarvoor geen echte vooropleidingen nodig is. Dit alles maakt het dat de concurrentie bij een mogelijke sollicitatie groot kan zijn. Er zijn binnen deze functie geen echte doorgroeimogelijkheden zonder verdere opleidingen te volgen. Wel is het denkbaar dat een ervaren medewerker cameratoezicht vroeg of laat kan doorgroeien tot supervisor of teamleider. Dit is wel afhankelijk van de soort werkzaamheden en werkgever.

Arbeidsvoorwaarden en salaris medewerker cameratoezicht

Binnen dit beroep kunnen verschillende arbeidsvoorwaarden van toepassing zijn, afhankelijk van de werkgever. Werk je voor een gemeente dan zul je in de meeste gevallen een ambtenaar zijn. Werk je voor een beveiligingsbedrijf dan zul je onder de cao beveiliging vallen, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Als medewerker cameratoezicht zal je over een flexibele instelling moeten beschikken, omdat de werktijden in veel gevallen onregelmatig zijn. Ook zul je vaak werkzaam zijn tijdens weekenden of tijdens feestdagen. Een medewerker cameratoezicht zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 1700 en 2500 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Overigens betreft de functie medewerker cameratoezicht in lang niet alle gevallen een fulltime functie.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Medewerker cameratoezicht

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Medewerker cameratoezicht bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl