Centralist

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Centralist?

Een centralist is een meldkamer medewerker, die werkzaam is voor een hulpdienst. Meldkamer heeft over het algemeen betrekking op hulpdiensten, zoals de politiemeldkamer, de brandweermeldkamer of de ambulancemeldkamer. Daarnaast kan een centralist werkzaam zijn voor de meldkamer van de Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) waar alle 112 meldingen binnenkomen. Buiten deze meldkamers zijn er ook andere bedrijven, die gebruikmaken van een meldkamer, zoals beveiligingsbedrijven, verkeerscentrales, pechhulpdiensten, openbaar vervoersbedrijven en energiebedrijven. De werkzaamheden van een centralist komen in het kort neer op het zo goed mogelijk afhandelen van binnenkomende meldingen en het op een goede manier aansturen van de diverse medewerkers en/of hulpverleners. Andere benamingen voor centralist zijn ook wel alarmcentralist, meldkamercentralist of medewerker meldkamer. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een centralist het beste omschrijven als het coördineren van binnenkomende meldingen. Meldkamers zijn over het algemeen complexe noodcentrales of alarmcentrales, waarbinnen verschillende voorzieningen aanwezig zijn om meldingen en/of incidenten te ontvangen, te registreren, te beoordelen en af te handelen. Voor veel hulpverleningsdiensten en bedrijven zijn meldkamers belangrijk, omdat de meldkamer gezien kan worden als het kloppend hart van de organisatie. Met andere woorden komen binnen meldkamers alle relevante en/of belangrijke meldingen binnen, die de betreffende organisatie aangaan. De inhoudelijke werkzaamheden van een centralist kunnen verschillen per meldkamer. Denk bijvoorbeeld aan het te woord staan van hulpbehoevende of aan het doorgeven van daderinformatie door middel van het gebruik van camera's. Over het algemeen krijgen centralisten een uitgebreide opleiding, die past bij de werkzaamheden.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Centralist

Wat is het salaris en tarief van een Centralist? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Centralist in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudsoftware vergelijken voor Centralist

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Centralist bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl