Conducteur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep conducteur
Conducteur op de trein of tram
Wat doet een conducteur?
Hoofdconducteur
Wat verdient een conducteur?
Taken als conducteur:
Film: beroep conducteur:
Opleidingen tot conducteur
Bedrijven waar een conducteur werkzaam kan zijn
Competenties conducteur
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als conducteur
Arbeidsvoorwaarden en salaris conducteur
Eigen bedrijf starten als Conducteur
Boekhoudprogramma vergelijken Conducteur

Beroep conducteur

Een conducteur of conductrice is een functionaris, die werkzaam is binnen het openbaar vervoer. Als conducteur kan je werkzaam op de trein of op de tram. De kerntaak van een conducteur komt in het kort neer op het controleren van vervoersbewijzen. Naast het controleren van vervoersbewijzen is een conducteur een veiligheidsmedewerker, die toeziet op de veiligheid binnen het openbaar vervoer. Ook het geven van reisadviezen is een taak die toebehoort tot de werkzaamheden van conducteur. De meeste bekende conducteur is de treinconducteur. Vooral als treinconducteur is het belangrijk om op de veiligheid te letten. Dit heeft vooral betrekking op het controleren of alle deuren van de trein gesloten zijn voordat de trein vertrekt. De meeste conducteurs hebben te maken met een vast rooster en zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van algemene controles. Daarnaast kan een conducteur werkzaam zijn in mobiele teams. In dat geval ben je verantwoordelijk voor het steekproefsgewijs controleren van vervoersbewijzen. In de meeste gevallen hebben we het dan over buitengewoon opsporingsambtenaren, die bevoegd zijn om proces-verbaal uit te schrijven. Het is niet zo dat alle conducteurs aangemerkt kunnen worden als buitengewoon opsporingsambtenaar. De officiële benaming van conducteurs die werkzaam zijn op de trein is hoofdconducteur. Als er geen conducteur aanwezig is op de trein is het de verantwoordelijkheid van de treinmachinist om te controleren of alle deuren gesloten zijn. Het beroep conducteur is een beroep dat bij je moet passen. Dit heeft vooral betrekking op de mogelijke agressie waarmee conducteurs te maken kunnen krijgen. Nieuwe conducteurs moeten dan ook een psychologische persoonlijkheidstest ondergaan om te bepalen of iemand geschikt is voor de werkzaamheden. Het beroep conducteur is een mooi beroep, echter zal je vroeg of laat ook te maken krijgen met vervellende situaties. Als conducteur ben je ook verantwoordelijk voor het handhaven van orde en rust in de trein of tram.

Conducteur op de trein of tram

Een conducteur is dus een toezichthouder, die werkzaam is op de trein of tram. Als conducteur ben je niet alleen verantwoordelijk voor het controleren van vervoersbewijzen. Een conducteur kan ook gezien worden als belangrijke servicemedewerker. Omdat de veiligheid in het openbaar vervoer een belangrijke rol speelt, kunnen de meeste conducteurs aangemerkt worden als buitengewoon opsporingsambtenaar. Een conducteur mag alleen om legitimatie vragen of proces-verbaal opstellen als we spreken van een buitengewoon opsporingsambtenaar. Hiervoor zal een conducteur een aanvullende opleiding voor moeten doorlopen. De meeste conducteurs zijn verantwoordelijk voor het controleren van vervoersbewijzen zonder dat er sprake is van risico. Bij vervoerslijnen die bekend staat als risicolijn, of tijdens bepaalde uren, zal er meestal samengewerkt worden binnen een team van conducteurs en handhavers. Ook tijdens drukke dagen zal er sprake zijn van extra handhavers. Denk bijvoorbeeld aan nationale feestdagen of aan voetbalwedstrijden. De werkzaamheden van een conducteur kunnen wel per vervoersorganisatie verschillen. Een treinconducteur zal bijvoorbeeld het hele traject meereizen, terwijl een tramconducteur alleen bepaalde stukken zal meerijden en wellicht meerdere trams zal controleren.

Wat doet een conducteur?

 • Ticketcontrole: Een belangrijke taak van een conducteur is het controleren van de geldigheid van tickets of vervoersbewijzen van de passagiers. Ze controleren of passagiers een geldig ticket hebben gekocht en of ze deze correct hebben afgestempeld of geactiveerd. Bij het constateren van ongeldige of niet-betaalde tickets kunnen ze boetes opleggen of verdere actie ondernemen, zoals het verzoeken om uit te stappen bij het volgende station.
 • Klantenservice: Conducteurs hebben een klantgerichte rol en zijn vaak het eerste aanspreekpunt voor passagiers. Ze beantwoorden vragen van passagiers over routes, dienstregelingen, overstapmogelijkheden en andere gerelateerde zaken. Daarnaast kunnen ze ook informatie verstrekken over speciale tarieven, acties of aanbiedingen.
 • Veiligheid en beveiliging: Conducteurs hebben een verantwoordelijkheid voor de veiligheid en beveiliging van de passagiers tijdens de reis. Ze houden toezicht op het gedrag van de passagiers en zorgen ervoor dat er geen ongewenst gedrag, zoals agressie of diefstal, plaatsvindt. In geval van incidenten of onveilige situaties, kunnen ze de juiste autoriteiten inschakelen en passende maatregelen nemen.
 • Reisinformatie: Conducteurs verstrekken reisinformatie aan passagiers, zoals de naam van het volgende station, tussenstops, aansluitende treinen/trams/bussen en eventuele vertragingen of wijzigingen in de dienstregeling. Ze gebruiken omroepinstallaties en/of digitale displays om relevante informatie te communiceren.
 • Assistentie verlenen: Conducteurs kunnen ook assistentie verlenen aan passagiers met speciale behoeften, zoals ouderen, mensen met een handicap of reizigers met zware bagage. Ze kunnen helpen bij het in- en uitstappen, het vinden van een zitplaats en het beantwoorden van vragen over toegankelijkheid.

Het uiteindelijke doel van een conducteur is om ervoor te zorgen dat de reis van de passagiers veilig, comfortabel en zonder problemen verloopt, en om te zorgen voor naleving van de vervoersregels en voorschriften.

Hoofdconducteur

De Nederlandse Spoorwegen heeft ongeveer 3000 conducteurs (hoofdconducteur) in dienst, die dagelijks ingezet worden. Een hoofdconducteur is ook verantwoordelijk voor het tijdig en veilig laten vertrekken van een trein. Tegenwoordig maakt de conducteur gebruik van moderne scanners om de vervoersbewijzen te controleren. Als een conducteur een zwartrijder betrapt kan deze een kaartje kopen bij de conducteur met een extra boete bovenop de normale ritprijs. Een conducteur kan ook opgeleid zijn als bedrijfshulpverlener om eerste hulp te bieden bij calamiteiten. Tegenwoordig worden conducteurs ook opgeleid tot buitengewoon opsporingsambtenaar en mogen conducteurs voor verschillende overtredingen proces-verbaal opstellen, zoals voor het zwartrijden en andere overtredingen. Hoofdconducteurs met de juiste opleidingen mogen passagiers fouilleren of hardhandig ingrijpen als de situatie dit vereist. Een hoofdconducteur moet hiervoor wel jaarlijks een training voor ondergaan en examen afleggen. De werkzaamheden en bevoegdheden van conducteurs zijn de laatste jaren behoorlijk uitgebreid.

Wat verdient een conducteur?

Het salaris van een conducteur kan variëren, afhankelijk van verschillende factoren, zoals de dienstjaren van de conducteur, het dienstverband (fulltime of parttime) en de specifieke werkgever binnen het openbaar vervoer. Over het algemeen worden conducteurs redelijk betaald, vooral in vergelijking met sommige andere beroepen. Het exacte salaris kan echter variëren op basis van de specifieke situatie.

Taken als conducteur:

 • Het controleren van vervoersbewijzen.
 • Het vertrekken van reizigersinformatie.
 • Het bieden van eerste hulp bij calamiteiten.
 • Het controleren of alle deuren gesloten zijn.
 • Het waken over de orde, rust en veiligheid.
 • Het opstellen van proces-verbaal bij overtredingen.
 • Het veilig en op tijd laten vertrekken van treinen.

Film: beroep conducteur:

Opleidingen tot conducteur

Er zijn geen opleidingsmogelijkheden voor het beroep conducteur via gewone scholen. Wie als conducteur wenst te gaan werken zoals de bekende treinconducteurs zal natuurlijk al snel uitkomen bij de Nederlandse Spoorwegen (NS). Maar er zijn ook zeker andere bedrijven gericht op het openbaar vervoer waar je als conducteur aan het werk kan. Wel is het zo dat het beroep conducteur tegenwoordig al snel gekoppeld zal worden met de functie Boa. Omdat je als conducteur vroeg of laat te maken krijgt met agressie worden nieuwe conducteurs uitgebreid getest door een psycholoog. Lang niet iedereen is geschikt om te werken als conducteur, omdat het beroep niet altijd even gemakkelijk is. Over het algemeen zal een opleiding op Mbo-niveau voldoende zijn om in aanmerking te komen voor de opleiding tot conducteur. Conducteur worden is alleen mogelijk door het solliciteren en het doorlopen van de opleidingen.

Bedrijven waar een conducteur werkzaam kan zijn

De meeste conducteurs zijn werkzaam voor een spoorwegmaatschappij. Daarnaast komt het beroep conducteur voor bij andere vervoersbedrijven. Dit zal in de meeste gevallen betrekking hebben op de tram of metro. Tegenwoordig kan er ook sprake zijn van ingehuurde beveiligers, die extra ondersteuning bieden.

Competenties conducteur

De belangrijkste competentie van een conducteur is dat de werkzaamheden bij je moeten passen. Een conducteur zal op de juiste manier moeten omgaan met agressie en stressbestendig moeten zijn. Een andere belangrijke competentie is communicatie, omdat goede communicatie veel problemen kan voorkomen of oplossen. Vanzelfsprekend kan een conducteur ook aangemerkt worden als gastheer of gastvrouw, die reizigers op een prettige en vooral dienstbare manier te woord zal staan. Algemeen belangrijke woorden zijn motivatie, passie, flexibiliteit, inzicht, dienstbaarheid, zelfstandigheid, betrouwbaarheid, verantwoordelijkheidsgevoel, controleren, inspecteren, samenwerken en veiligheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als conducteur

Het arbeidsmarktperspectief van een conducteur is goed te noemen. Er is redelijk veel vraag naar nieuwe conducteurs door vervoersbedrijven om de algemene dienstverlening verder te verbeteren. Daarnaast is het zo dat het toezien op de veiligheid steeds belangrijker aan het worden is. Wel is het belangrijk dat je over de juiste persoonlijkheid beschikt om in aanmerking te komen voor de opleiding. Doorgroeimogelijkheden als conducteur zijn er eigenlijk niet.

Arbeidsvoorwaarden en salaris conducteur

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor het beroep conducteur omdat je voor verschillende organisaties werkzaam kan zijn binnen het openbaar vervoer maar over het algemeen zullen de arbeidsvoorwaarden prima geregeld zijn. Een conducteur zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 1900 en 2800 euro bruto afhankelijk van leeftijd, opleidingen en specifieke verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Conducteur

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Conducteur, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Conducteur

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Conducteur bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Conducteur.

Mijnzzp.nl