Docent beveiliging

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een docent beveiliging is verantwoordelijk voor het geven van theorielessen en/of praktijklessen aan toekomstige beveiligers. Daarnaast is het denkbaar dat een docent beveiliging trainingen geeft aan ervaren beveiligers. Een docent beveiliging hoeft niet in alle gevallen te beschikken over onderwijsbevoegdheden, omdat een docent beveiliging voor verschillende instanties en bedrijven werkzaam kan zijn. Als een docent beveiliging les geeft binnen het middelbaar beroepsonderwijs zal hij of zij wel over onderwijsbevoegdheden moeten beschikken. Over het algemeen is het zo dat een docent beveiliging aangemerkt moet worden als allround beveiliger, die beschikt over jarenlange praktijkervaring. Deze praktijkervaring brengt de docent beveiliging over op nieuwe beveiligers, die het vak nog onder knie moeten krijgen. De afgelopen jaren is de beveiligingsbranche behoorlijk geprofessionaliseerd, waardoor ook steeds meer opleidingen worden aangeboden op verschillende niveaus. Het is de docent beveiliging die nieuwe beveiligers alle kennis zal bijbrengen door het geven van theorielessen en praktijklessen. Enkele belangrijke aandachtsgebieden van een beveiliger zijn het handelen in kritische situaties, toegangscontrole uitvoeren, openingsrondes uitvoeren, brand- en sluitrondes uitvoeren, visitatie van mensen en wet- en regelgeving. Een andere benaming voor docent beveiliging kan in sommige gevallen ook zijn security trainer. Over het algemeen zal een docent beveiliging te maken krijgen met leerlingen die een opleiding volgen op minimaal Mbo-niveau twee. Het beroep docent beveiliging moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat de inhoudelijke werkzaamheden betrekking kunnen hebben op verschillende niveaus. Daarnaast kan een docent beveiliging werkzaam zijn voor verschillende instanties en organisaties. Als docent beveiliging is het wel belangrijk dat je beschikt over didactische vaardigheden, omdat je werkzaam bent binnen het onderwijs.

Een docent beveiliging is dus een onderwijzer, die op verschillende manieren werkzaam kan zijn. Van een docent beveiliging mag verwacht worden dat hij of zij beschikt over diverse didactische vaardigheden en methodische technieken, om op een goede manier les te kunnen geven aan leerlingen en/of cursisten binnen de beveiligingsbranche. De werkzaamheden van een docent beveiliging hebben over het algemeen betrekking op het geven van theorielessen en praktijklessen. Tijdens de theoretische lessen krijgen de leerlingen verschillende onderdelen, die behandeld worden om ze op een goede manier voor te bereiden op de uiteindelijke praktijk. Zo is het erg belangrijk om te weten wat een beveiliger nu precies wel en niet mag doen, om claims of aansprakelijkstelling te voorkomen. Maar ook praktische zaken worden tijdens de theorie behandeld, bijvoorbeeld door het uitvoeren van een rollenspel. Tijdens een rollenspel kan een docent beveiliging de leerling confronteren met een zogenaamde diefstal, en is het de verantwoordelijkheid van de betreffende leerling om de situatie op een goede manier op te lossen. Beveiligingswerkzaamheden bestaat uit meer onderdelen dan alleen het maar zoeken naar mogelijke dieven en inbrekers. Zo kan het voorkomen dat een beveiliger in een winkel onveilige situaties tegenkomt, zoals een geblokkeerde nooduitgang. De beveiliger onderneemt ook in zo'n geval actie en zorgt ervoor dat de nooduitgang vrij is. Maar ook het informeren of helpen van bezoekers behoort tot de werkzaamheden van beveiligers. Het is mogelijk dat een docent beveiliging ook werkzaam is als stagebegeleider.

Wat leren beveiligers allemaal

Leerling beveiligers worden over het algemeen op een brede manier opgeleid binnen de branche security en beveiliging. Denk bijvoorbeeld aan het houden van toezicht, het uitvoeren van controles en aan het beveiligen van gebouwen en objecten. Daarnaast is er aandacht voor brandpreventie en het handelen tijdens noodsituaties. Een ander belangrijk onderdeel binnen de opleiding is wet- en regelgeving. Ook zijn leerling beveiligers meestal verplicht om verschillende stageperiodes te doorlopen. Denk bijvoorbeeld aan het stage lopen als winkelsurveillant of als geld- en waardetransporteur. Ook de weerbaarheid als beveiliger maakt een belangrijk onderdeel uit van de opleiding. Denk bijvoorbeeld aan het omgaan met stressvolle situaties en aan conflictbeheersing. Het is niet zo dat beveiligers alleen verantwoordelijk zijn voor het controleren van externe bezoekers. Beveiligers kunnen ook verantwoordelijk zijn voor het controleren van interne medewerkers met betrekking tot bedrijfsregels. Ook het fungeren als baliemedewerker binnen het bedrijfsleven kan voorkomen als beveiliger.

Docent beveiliging praktijk:

Opleidingen tot docent beveiliging

Het is niet zomaar aan te geven welke opleidingen voor een docent beveiliging geschikt zullen zijn, omdat een docent beveiliging op verschillende niveaus werkzaam kan zijn. Wanneer een docent beveiliging werkzaam is binnen het middelbaar beroepsonderwijs moet hij of zij beschikken over onderwijsbevoegdheden. In alle andere gevallen kan bijvoorbeeld de Hbo-opleiding integrale veiligheid aangemerkt worden als passende opleiding. Deze Hbo-opleiding gaat wel verder dan alleen beveiligingswerkzaamheden. Als een docent beveiliging werkzaam is als trainingsinstructeur kan ook de benaming opleider en cursusleider van toepassing zijn. Het beroep docent beveiliging is te algemeen om een specifieke passende opleiding te kunnen benoemen. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen.

Bedrijven waar een docent beveiliging werkzaam kan zijn

Een docent beveiliging kan voor verschillende bedrijven, opleidingsinstellingen en scholengemeenschappen werkzaam zijn op verschillende niveaus. Daarnaast kan een docent beveiliging werkzaam zijn voor overheden, als het een docent beveiliging & handhaving, toezicht en veiligheid betreft. Waar een docent beveiliging precies werkzaam zal zijn is meestal afhankelijk van de genoten opleidingen en bevoegdheden als docent.

Competenties docent beveiliging

De belangrijkste competentie van een docent beveiliging is dat de docent beveiliging beschikt over diverse didactische en methodische technieken om leerlingen en/of cursisten les te kunnen geven op een goede manier. Daarnaast mag van een docent beveiliging verwacht worden dat hij of zij leerlingen en/of cursisten weet te motiveren en te inspireren. Daarnaast kan praktijkervaring in de meeste gevallen aangemerkt worden als belangrijke competentie. Een andere belangrijke competentie is communicatie, omdat je meestal te maken krijgt met veel verschillende leerlingen. Algemeen belangrijke woorden zijn vakkennis, energie, zelfstandigheid, wet- en regelgeving, organiseren, plannen en controleren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als docent beveiliging

Het arbeidsmarktperspectief als docent beveiliging is over het algemeen zeer goed te noemen, omdat de meeste opleiders zitten te springen om goede docenten binnen de beveiligingsbranche. Het arbeidsmarktperspectief kan wel weer afhankelijk zijn van de onderwijsbevoegdheden als docent, omdat niet alle docenten beveiliging zomaar les mogen geven binnen het middelbaar beroepsonderwijs. Daarnaast kan het als docent beveiliging belangrijk zijn dat je beschikt over praktijkervaring. De doorgroeimogelijkheden als docent beveiliging kunnen gezien worden in het behalen van de onderwijsbevoegdheid als docent beveiliging. Docenten die niet beschikken over onderwijsbevoegdheid kunnen via een zogenaamde zijinstroom constructie over het algemeen binnen twee jaar hun onderwijsbevoegdheid behalen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris docent beveiliging

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven als docent beveiliging, omdat je voor verschillende organisaties of instellingen werkzaam kunt zijn. Als docent op een reguliere school heb je andere arbeidsvoorwaarden dan een docent bij een particuliere instelling. Het salaris als docent beveiliger kan erg verschillen, en is sterk afhankelijk van de onderwijsinstelling waar je werkzaam bent. Over het algemeen verdien je als docent beveiliging in loondienst tussen de 2500 en 3500 euro bruto per maand, afhankelijk van je opleidingsniveau en verantwoordelijkheden. Een docent beveiliging zonder onderwijsbevoegdheid zal doorgaans stukken minder verdienen dan een bevoegde onderwijzer, en werkt doorgaans niet via erkende opleidingsinstituten.

Mijnzzp.nl